MUSTA TAIDE 1/2001
ISSN 0788-2467

Julkaisija Kustannusosakeyhtio Musta Taide
PL. 26, FIN 00561 Helsinki

 

 

Siberian Succes

 

okładka Sibirskij Uspiech, nr 6/2000

N

PIKT by nie pomyślał że na dalekiej Syberii już od kilku lat ukazuje się w miarę regularnie pismo fotograficzne nie ustępujące poziomem wydawnictwom tego typu w Europie.

"Sibirskij uspiech" tytuł - trzeba przyznać dość odważny - ma w podtytule definicję : "Dla fotografów zawodowych i amatorów". Liczy ponad czterdzieści stron wydrukowanych na dobrym kredowym papierze. Numer ostatni z końca 2000 roku podzielony jest na działy.

Otwarcie numeru to materiał historyczny opisujący zbiory powstałego w 1992 roku Rosyjskiego Muzeum Fotografii w Niżnym Nowgorodzie które swoja kolekcję opiera na fotografiach wykonanych przez działającego pod koniec XIX wieku fotografa Andrieja Osipowicza Karelina. Dalej jest strona poświęcona Geroijowi Iwanowiczowi Ługowojowi, najstarszemu żyjącemu fotografowi Rosji, który właśnie świętuje stuletnią rocznicę urodzin.

W części omawiającej problemy historii fotografii w aspekcie techniki jest monografia rzadko spotykanego aparatu TCBBC z 1949 roku będącego kolejną wierna radziecka kopia Leiki, które to aparaty są tak bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie.

Najbardziej eksponowana część pisma to prezentacje autorskie, z których najciekawszą wydaje się portfolio Ewgienija Mohoriewa z Sankt Peterburga. Jego czarno-białe zdjęcia z cyklu "Postacie i milczenie" to niekonwencjonalne portrety petersburskich nastolatków, w których dominującym elementem jest kompozycja i gra światłocienia. Ciekawe są również zdjęcia Wladimira Balabniewa z Paryża, jest trochę zdjęć krajobrazowych Siergieja Smirnowa z serii "Wrażenia", chyba w sposób zamierzony stylizowanych na piktorializm.

Numer zamykają porady laboratoryjno - techniczne i reklama odbywającego się corocznie festiwalu i konkursu INTERFOTO, organizowanego przez Związek Artystów Fotografów Rosji we wrześniu w Moskwie.

MG

e-mail: interfoto@online.ru
http://www.interfoto.ru
Sibirskij Uspiech ma również krótkie streszczenie w języku angielskim oraz własne strony internetowe: http://www.sinor.ru/~sibphoto/sib2000.html
e-mail: sibphoto@online.sinor.ru

Warto dodać, że w jednym z poprzednich numerów, kilkustronicowa prezentację swoich prac z wystawianego w Małej Galerii ZPAF-CSW cyklu "Messenger" miała Joanna Zastróżna.

 

Siergiey Smirnov (bez tytułu), "Sibirskij Uspiech" nr 6/2000

 

 

su3 Vladimir Balabnev: Paryż, Plac Wogezów, z serii : Paris - Peterburg w fotografiach, "Sibirskij Uspiech" nr 6/2000

 

 

EVGENIJ MOHORIEV - "Uliana", 2000, "Sibirskij Uspiech", nr 6/2000

 

Poprzednio w fotoTAPECIE:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2018 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2018 Zeta-Media Inc.

 

01 - 04 - 01