20. rocznica zamachu grudniowego

 

13 grudnia (2001) mija XX rocznica wprowadzenia w PRL stanu wojennego, operacji militarno-policyjnej, która miała zdusić wolnościowe aspiracje Polaków, a w rezultacie na długie lata zatrzymała cywilizacyjny rozwój kraju.

Z okazji tej rocznicy prezentowane są n.p. zdjęcia żołnierzy grzejących się przy koksownikach, albo czołgi na ulicach miast. Lecz były wtedy również inne sytuacje - w jednej z nich znalazł się Wojciech Prażmowski i utrwalił to swoim aparatem.

Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, Prymas Polski, Józef Glemp, 13 grudnia 1981 roku, godz. 10 rano. Trwoga.

 

Fotografował Wojciech Prażmowski

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2018 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2018 Zeta-Media Inc.

 

14 - 12 - 01