20. rocznica zamachu grudniowego

 

13 grudnia (2001) mija XX rocznica wprowadzenia w PRL stanu wojennego, operacji militarno-policyjnej, która miała zdusić wolnościowe aspiracje Polaków, a w rezultacie na długie lata zatrzymała cywilizacyjny rozwój kraju.

Z okazji tej rocznicy prezentowane są n.p. zdjęcia żołnierzy grzejących się przy koksownikach, albo czołgi na ulicach miast. Lecz były wtedy również inne sytuacje - w jednej z nich znalazł się Wojciech Prażmowski i utrwalił to swoim aparatem.

Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie, Prymas Polski, Józef Glemp, 13 grudnia 1981 roku, godz. 10 rano. Trwoga.

 

Fotografował Wojciech Prażmowski

 


Stan wojenny - 20 lat.
Stara Galeria ZPAF, Warszawa, plac Zamkowy 8
Otwarcie dnia 13 grudnia 2001.
Wystawa czynna do 20 stycznia 2002.

Autorzy zdjęć:
Wiesław Bieliński, Erazm Ciołek, Tomasz Gutry, Aleksander Jałosiński, Piotr Jaxa Kwiatkowski, Janusz Kobyliński, Jerzy Kośnik, Piotr Łubian, Stanisław Markowski, Bogusław Nieznalski, Grzegoprz Nawrocki, Chris Niedenthal, Krzysztof Raczkowski, Ireneusz Sobieszczuk, Tomasz Tomaszewski, Andrzej Ryszka, Teodor P. Walczak, Stanisław Wałęsa

Stan wojenny - 20 lat.

Wystawa o stanie wojennym w Starej Galerii ZPAF odbyła się pieć lat temu - wtedy organizatorzy zwrócili się z apelem o nadsyłanie zdjęć i opisywaniem sytaucji w jakich powstały.

Obecna wystawa, którą otwarto 13 grudnia 2001 r., w równą 20 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, jest wystawą bardziej starannie przemyślaną i wyselekcjowaną. Prezentowane są na niej zdjęcia kilkunastu autorów. Obok zdjeć bardzo znanych, np. Stanisława Markowskiego, Bogusława Nieznalskiego, Chrisa Niedenthala, są również fotografie mniej znane, niezbyt często publikowane i prezentowane w mediach. Jest kilkanaście fotografii, których autorów nie udało się ustalić.

Do niektórych zdjeć dołączono opisy - niekiedy bardzo osobiste, jak to ma miejsce np. w przypadku historii zdjęcia wykonanego przez Piotra Jaxę Kwiatkowskiego, który wykorzystał odwiedziny swoich krewnych internowanych w więzieniu w Białołece.

Autorką koncepcji wystawy i jej kuratorem jest Anna B. Bohdziewicz, od lat zabiegająca o stowrzenie możliwie najpełniejszego obrazu stanu wojennego utrwalonego na fotografiach. Ta wystawa, oprócz tego że przypomina te ponure i smutne czasy, jest przede wszystkim autentycznym świadectwem i również hołdem ofiarom stanu wojennego.

Szkoda że na jej otwarcie przybyło tak niewiele osób, że nie znalazła należnego oddźwieku w mediach (z wyjątkiem Gazety Wyborczej).

Oprócz walorów artystycznych i dokumentalnych powinna odegrać znaczną rolę edukacyjną i to nie tylko wobec najmłodszego pokolenia, ale dla wszystkich by później nie pojawiały się kompromitujące sondaże spełeczne, w których spora jeszcze część naszych rodaków afirmuje i ocenia jako słuszne to, co się stało 20 lat temu.

Trud i ryzyko, jakie podjęli wtedy fotografowie rejestrujący te wydarzenia, być może ocali dramatyczną prawdę, którą obecnie sprawcy stanu wojennego staraja się odwrócić i wybielić.

mg, zp

 

Stara Galeria ZPAF - przygotowania do wystawy "Stan Wojenny", kurator: Anna Beata Bohdziewicz. Fot. Marzena Hmielewicz/GW

 

Stara Galeria ZPAF - przygotowania do wystawy "Stan Wojenny", kurator: Anna Beata Bohdziewicz. Fot. Marzena Hmielewicz/GW

 

Stara Galeria ZPAF - przygotowania do wystawy "Stan Wojenny", kurator: Anna Beata Bohdziewicz. Fot. Marzena Hmielewicz/GW

 

Stara Galeria ZPAF - przygotowania do wystawy "Stan Wojenny", kurator: Anna Beata Bohdziewicz. Fot. Marzena Hmielewicz/GW

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2018 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2018 Zeta-Media Inc.

 

04 - 01 - 02