Pawilon Wystawowy Muzeum Częstochowskiego
Park im. Stanisława Staszica, Częstochowa
5 lipca - 20 sierpnia 2003

 

 

Mariusz Hermanowicz. Fotografie 1968 - 2002

 

Wystawa jest pierwszą tak szeroką prezentacją twórczości Mariusza Hermanowicza. Jej Autor mieszkający i tworzący w Polsce do początku lat 80., a później we Francji, należy do jednych z najciekawszych i najbardziej oryginalnych fotografów polskich. Wystawa jest okazją nie tylko ponownego kontaktu z dziełami powstałymi w latach 70. i na początku lat 80., lepiej znanymi w kraju, ale również jest okazją do poznania prac Hermanowicza powstałych w dekadach następnych, aż po prace współczesne powstałe w ubiegłym roku. Część z nich jest znana odbiorcom z wcześniejszych wystaw indywidualnych Autora i z wystaw zbiorowych. Na wystawie zostaną pokazane także prace, które nie były do tej pory pokazywane.

Twórczość Mariusza Hermanowicza konsekwentnie od niemal samych początków opiera się na szczególnej metodzie, na połączeniu obrazu fotograficznego, najczęściej jako elementu serii zdjęć, z własnoręcznie nanoszonym pod obrazem tekstem opisu lub komentarza. Jego prace to nieustająca narracja, w której słowo i obraz wiążą się ściśle ze sobą oraz wzajemnie się dopełniają. Służy to Autorowi do snucia, często poetyckich, opowieści, w których posługując się z równą maestrią obrazem i słowem odkrywa w najbardziej nawet zwykłych i codziennych przejawach rzeczywistości jej obraz niezwykły, zaskakujący, niekiedy pełen zagadek. W historiach opowiedzianych przez Hermanowicza z osobistego punktu widzenia ujawnia się również sporo historii zbiorowej oraz szerszych realiów rzeczywistości. Jest on nie tylko zajmującym uwagę opowiadaczem interesujących historii, doprawionych często subtelnym humorem, ale również wnikliwym i dociekliwym obserwatorem potrafiącym wychwycić i pokazać związki między potocznymi przejawami rzeczywistości, a np. historią i jej zagmatwaniami wpływającymi na indywidualną biografię.

Wystawie towarzyszy katalog ze wstępem Lecha Lechowicza oraz płyta CD zatytułowana "Catalogue raisonné 1968-2002" zawierająca cyfrową wersję niemal kompletnej reprezentacji dzieł Autora, biografię i bibliografię oraz teksty na temat twórczości Mariusza Hermanowicza.

(komunikat opracowany przez Lecha Lechowicza)

 

Mariusz Hermanowicz - z serii "Archiwum Zdjęć Dawnych". Wystawa w Muzeum Częstochowskim, lipiec - sierpień 2003

 

 

Mariusz Hermanowicz - wystawa w Muzeum Częstochowskim, lipiec - sierpień 2003

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2019 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2019 Zeta-Media Inc.

 

05 - 07 - 03