Galeria Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Warszawa ul. Spokojna 15
Wystawa w ramach V Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej
22 maja - 7 czerwca 2009

 

 

Jindřich ©treit: Fotografie 1965-2005

Wystawa Jindřicha ©treita w warszawskiej Galerii Sztuki Mediów ASP. Fot. K. Wojciechowski

RETROSPEKTYWNA wystawa Jindřicha ©treita, przygotowana przez Tomáąa Pospěcha, jest pierwsz± obszern± wystaw± prezentuj±c± czterdziestoletni dorobek fotografa. Na dzieło wybitnego dokumentalisty składaj± się głównie fotografie wsi, robione przez pierwsze kilka dekad w okręgu Bruntal  w Czechach, a po 1989, również w innych krajach takich jak Francja, Austria, Irlandia, Japonia czy kraje post sowieckie.

Jindřich ©treit w Warszawie.
Fot. K. Wojciechowski

Wystawa prezentuje ponad 160 zdjęć, wykonanych, wywołanych i powiększonych własnoręcznie przez ©treita. Powiększenia, których przygotowanie zabrało około pół roku, zostały przygotowane specjalnie na retrospektywę. Jest to warte podkre¶lenia, bo obecnie rzadko się zdarza, żeby współczesne wystawy  klasycznej fotografii czarno-białej były tak konsekwentnie i własnoręcznie przygotowywane przez autora. Coraz czę¶ciej mamy do czynienia z wydrukami z  zeskanowanych i obrobionych cyfrowo negatywów.

Dla ©treita, który przez wiele lat mieszkał na wsi, ludzie i sytuacje z jego bezpo¶redniego otoczenia, były naturalnym tematem do fotografowania. Jego życiorys był w dużym stopniu spleciony z realiami społeczno-politycznymi czasów, które z wielkim talentem dokumentował. Szczero¶ć jego fotografii pokazuj±cych puste sale na zebraniach i koncertach czy "procesję" komisji wyborczej do pracuj±cej w polu kobiety, ujawniała  absurdalno¶ć systemu komunistycznego i była w konflikcie z poprawno¶ci± polityczn± wymagan± przez lokalne władze. Za te zdjęcia ©treit stracił pracę jako dyrektor wiejskiej szkoły i na cztery miesi±ce trafił do więzienia. Zreszt± był to jedyny czeski dokumentalista, który za swoje zdjęcia był w ten sposób represjonowany przez władze. Po wyj¶ciu z więzienia i powrocie na wie¶, z zakazem wstępu do budynku szkoły, pracował jako dyspozytor na państwowej famie,  kontynuuj±c fotografowanie wsi i koncentruj±c się na tematyce pracy, relacji damsko-męskich, rodziny, uroczysto¶ci religijnych. Jego fotografie s± ciepłym, humorystycznym,  przewrotnym spojrzeniem na ¶wiat jaki go otaczał. W takim podej¶ciu  do bohaterów swoich zdjęć, ©treit przypomina Bruegela.

Jindřich ©treit - Rýľoviąte, 1981
Jindřich ©treit - Lomnice, 1984
Jindřich ©treit - Kneľpole, 1983
Jindřich ©treit - Jiríkov, 1985
Jindřich ©treit - Arnoltice, 1985
Jindřich ©treit - DlouháLoucka-Krivá, 1993

Po roku 1989 fotograf skupił się na przemianach stylu życia i oczekiwań społecznych ¶rodowiska wiejskiego. Jednocze¶nie zacz±ł realizować projekty poza Czechami, do których należy na przykład na pocz±tku lat 90. w Austrii "Farma". Repertuar tematyczny fotografa poszerza się wykraczaj±c poza problematykę zwi±zan± z wsi±, czego przykładem jest projekt dokumentuj±cy ludzi pracuj±cych w przemy¶le ciężkim. Te zdjęcia jasno pokazuj± że talent ©treita wykracza daleko poza umiejętno¶ć pokazania surrealistycznego humoru życia w komunistycznych Czechach. Jego zdjęcia wykonane na całym ¶wiecie przedstawiaj± zwykłych ludzi z głębok± wrażliwo¶ci± i poruszaj±cym humanizmem.

Basia Sokołowska

Jindřich ©treit - Veznice-Pardubice, 1992
Jindřich ©treit - Veverí, 1990
Jindřich ©treit - Trinec, 2000
Jindřich ©treit - Kraliky-1999
Jindřich ©treit - Nazran, 2003

Zobacz też:

Jindřich ©treit, z lewej, z autork± tej relacji, Basi± Sokołowsk±, podczas otwarcia wystawy w Galerii Sztuki Mediów ASP w Warszawie.
Fot. K. Wojciechowski.
Wystawa fotografii Jindřicha ©treita w Galerii Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Fot. K. Wojciechowski.

Spis tre¶ci

Copyright © 1997-2019 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2019 Zeta-Media Inc.