Numer 1 (21) / 96


Ostatnie wystawy w Małej Galerii ZPAF-CSW

 W lutym Konrad Kuzyszyn zaprezentował fotoinstalecję pt. "Rezultaty". Podobnie jak w swojej poprzedniej wystawie w Małej Galerii w 1993 roku fotografia w jego instalacji była tylko jednym z materiałów za pomocą których autor wykonał podświetlane maleńkie pudełka tzw. "light boxy". W swej warstwie treściowej fotoinstalacja nawiązywała do konsekwentnych autorefleksji na temat egzystencji we współczesnym świecie.

Zupełnie inny charakter miała wystawa Daniela Kazimierskiego, autora od kilkunastu lat mieszkającego w USA. Kazimierski pokazał serię cyjanotypowych zdjęć wykonanych przy pomocy kamery otworkowej. Ta bardzo modna metoda robienia zdjeć, królująca obecnie na wszystkich fotograficznych warsztatach w Ameryce, została poddana procesowi chemicznyemu - cyjanotypii, technice nieco zapomnianej, mającej dawniej zastosowanie przy kopiowaniu rysunków i szkiców architektonicznych. Powstałe w ten sposób zdjęcia o "szerokiej rozpiętości tonalnej błękitu" jak napisał we wstępie do katalogu nowojorski krytyk A.D. Coleman, oddawały znakomicie nastrój zbliżenia do fotografowanych przedmiotów o zniekształcomych proporcjach.
Fot. Wojciech Zawadzki

Czysta Fotografia. Taki tytuł mogłaby nosić wystawa Wojciecha Zawadzkiego otwarta 30 kwietnia w Małej Galerii. Wojciech Zawadzki zatytułował ją jednak "Czas i miejsce" i tytuł ten również oddaje istotę jego pracy. Zawadzki fotografuje bowiem wnętrza najzwyklej jak tylko można, niczego nie aranżując zdając się tylko na zastaną sytuację. Ale nie jest to tylko zwykły dokument. Na tych perfekcyjnie wykonanych pod względem technicznym zdjęciach wnętrza ogląda się jak wysmakowane kompozycje czerni i bieli, znajduje się w nich jakąś metafizykę, jakąś prawdziwie głęboką cząstkę bytu. Swoją fotografią o znaczeniu ponadczasowym Wojciech Zawadzki kontynuuje tradycje wspaniałej fotografii amerykańskiej nadając tej tradycji swój osobisty, znaczący akcent.


Spis treści

Copyright © 1997-2004 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2004 Zeta-Media Inc.