1. Ars Baltica
Triennale Sztuki Fotograficznej
Powrót przeszłości - Koniec Utopii?
--------------------------------------------


Marianne Tidick
Minister Nauki, Badań i Kultury Szlezwiku-Holsztyna

Trzeba tworzyć warunki do dialoguJedną z myśli przewodnich, które wiążą się z inicjatywą istniejącej już od sześciu lat Ars Baltica, jest poparcie dla tożsamości kulturalnych "Europy regionów", prezentacja wcześniej mało znanych regionów kulturalnych znajdujących się wokół Bałtyku i promocja młodej, eksperymentalnej sztuki. Jest logiczną konsekwencją, że powstają projekty przekraczające granice, stawiające problemy tematyczne i artystyczne interesujące wszystkie kraje nadbałtyckie. Ten punkt wyjścia zakłada, że istnieją dzisiaj tematy filozoficzne, historyczne, socjologiczne i, ponad wszystko, estetyczne na skalę europejską, które podejmowane są przez artystów ze wszystkich uczestniczących krajów. Stanowiąca prolog do Ars Baltica wystawa Twarzą w twarz [1991] i Rauma Biennale Balticum [1992] zainicjowane w Finlandii, były pierwszymi wkładami na temat "pamięci kulturowej, dziedzictwa narodowego i odpowiedzialności historycznej".

Wspomniane prezentacje, ciesząca się powodzeniem wystawa Ars Baltica "Obrazy pamięci - sztuka fotograficzna krajów bałtyckich dzisiaj", która pokazywana była w 8 miastach oraz wkład artystów z Sankt Petersburga w projekt Ars Baltica "Samoidentyfikacja - postawy w sztuce Sankt Petersburga od 1970 do dzisiaj" wykazały, że w w sztuce fotografii społeczeństw post-socjalistycznych istnieją ważne tradycje o wybitnym charakterze. Wystawy te przyczyniły się do nadania nowych wymiarów współpracy transgranicznej. Tradycyjne struktury dwustronnej wymiany osiągnięć poszczególnych narodów zostały przezwyciężone na rzecz nowych wysiłków współpracy i wzrastającej gotowości do międzynarodowego dialogu. Ta nowa forma popierania artystów poprzez granice jest szczególnie pomocna dla nowych demokracji we wschodniej części naszego regionu Bałtyku.

Biennale i trennale same w sobie stanowią wskaźnik atmosfery kulturalnej oraz aktualnych tendencji. I Biennale Sztuki Fotograficznej Ars Baltica będzie pierwszą wspólną wystawą prac artystów posługujących się medium fotograficznym ze wszystkich dziesięciu krajów nadbałtyckich. Są tu artyści wykonujący fotografie w sposób klasyczny, wykorzystujący obrazy fotograficzne do stworzenia obiektów lub tworzący z nich instalacje przestrzenne oraz dokonujący w swoich pracach manipulacji na drodze chemicznej lub poprzez środki technologii cyfrowej.

Triennale to raz jeszcze stworzy warunki do rozszerzonego dialogu między sferami kulturalnymi Europy wschodniej, zachodniej i północnej podczas gdy nasza uwaga - w bezpośrednim wyniku wybranego tematu - skoncentruje się na sprawach przeszłych. To pozwoli w łatwiejszym zrozumieniu indywidualnych postaw artystycznych jak również cech regionalnych. Albowiem celem jest unaocznienie aspektów indywidualnych i wzajemnych jako wyrazu pluralistycznego zestawienia i charakteru wielkiego regionu, w którego środku nie znajduje się żadne centrum polityczne czy kulturalne, ale Bałtyk, Mare Balticum, "medium" bogatego w tradycje obszaru kulturalnego.


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com