Nobuyoshi Araki

URODZONY w 1940 roku w Tokio. W latach 1959-63 studiował fotografię i reżyserię na Uniwersytecie Chiba w Tokio. Miał ponad osiemdziesiąt wystaw indywidualnych na całym świecie, o jego twórczości opublikowano około stu albumów. Swe fotografie publikuje zarówno w periodykach filozoficznych i literackich, pracach naukowych, jak i w popularnych czasopismach, magazynach pornograficznych i kalendarzach. Wystawia na dworcach, w kawiarniach, supermarketach i księgarniach, a także w najznamienitszych muzeach i centrach sztuki. Współpracował z reżyserem filmowym Seijunem Suzuki i artystką fotografem Nan Goldin. Wraz z muzykiem Akirą Sakatą przedstawił "Deklarację Arakizmu" - pokazy slajdów łączone z muzyką i słowem mówionym. Jego prace dostępne są na kasetach video i CD-ROM-ach. Araki tworzy również własne filmy, produkcje video i pokazy slajdów - "Arakinema". To rozgrywane na różne sposoby i nie pozbawione humoru wykorzystywanie wielu mediów uczyniły z Arakiego jedną z najważniejszych osobowości współczesnego świata sztuki.

BORN in 1940 in Tokyo. 1959-63 he studied photography and filmmaking at Chiba University in Tokyo. He has had more than eighty one-man shows all over the world, published about one hundred books and photo-books. He published his photographs in literary and philosophical journals, scholary works as well as popular magazines, porn magazines and calendars. He exhibits at stations, cafes, department stores, bookshops and in the most distinguished museums and art. Centres. He collaborated with a film director Seijun Suzuki and a photographer Nan Goldin. Along with a musician Akira Sakata he presented "Arakism Deaclaration" - a slide show combined with music and spoken word. His work can be seen on video cassettes and CD-ROMs. Araki makes also his own films, videos and slide shows - "Arakinema". This manifold and playdul exploitation of the media has made Araki a celebrity of today's art. World.
Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com