Gdańsk w obiektywie Kanadyjczyków

Zbigniew PieciulFot. Andrew StawickiT orontońska Galeria PEKAO, mieszcząca się w podziemiach budynku PEKAO przy 1610 Bloor St West, prezentowała w maju br. wystawę fotografii współczesnego Gdańska tak jak zobaczyli miasto i jego mieszkańców fotograficy kanadyjscy z grupy "PhotoSensitive".

7 członków PhotoSensitive przebywało w Gdańsku we wrześniu ubiegłego roku. Stocznia, ulice Mariacka i Długa, portrety sławnych Gdańszczan i zupełnie nieznanych przechodniów... 60 zdjęć prezentowanych w Galerii PEKAO będzie w czerwcu wystawionych w hallu ratusza miasta Toronto, a jesienią - w Gdańsku.

Grupa PhotoSensitive powstała w roku 1990 z inicjatywy fotoreportera gazety Toronto Star - Andrew Stawickiego i grafika tejże gazety - Petera Robertsona. Różne wrażliwości i wizje, wspólne są poszukiwania wątków społecznych i zamiłowanie do fotografii czarno-białej.

Fot. Craig Chivers
Contact'97 Toronto
Wystawa w Galerii PEKAO była jedną z wielu imprez odbywającego się przez cały maj pierwszego w Toronto dorocznego Festiwalu Fotografii CONTACT '97. Katalog wylicza ponad 50 wystaw jak też liczne spotkania, wykłady i aukcje.

Przeglądając broszurę zawierającą spis imprez składających się na Festiwal zwróciła moją uwagę rozmaitość miejsc, w jakich prace artystów miały być prezentowane. Obok kilkunastu stałych galerii (wystawowych i sprzedażnych) katalog wylicza też szereg miejsc mniej konwencjonalnych. Dla przykładu artyści należący do Gallery 44, oprócz swej własnej siedziby (401 Richmond St W), pokazywali prace m.in. w kafejce Second Cup przy Queen Street, w gablocie w kolejce podziemnej (stacja King), w oknie wystawowym księgarni Pages Books & Magazines, wreszcie w hallu Hart House należącym do Uniwersytetu Toronto... To się nazywa wyjście do publiczności!
Adresy


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com