Damjan Kocjančič
Krok|Step|Korak

 

Otwarcie wystawy w Ma³ej Galerii ZPAF CSW w Warszawie
6 maja 1997
Zdjecia: Jerzy Nogal/GWDamjan Kocjančič w Warszawie
Od lewej: Tina Fras (kurator wystawy), Damjan Kocjančič, Marek Grygiel, Ambasador S³owenii, Bojan Grabov¹ek.
Autor prezentuje swoje prace w rozmowie z ambasadorem S³owenii
Goscie wernisaæu: od lewej Zofia R.Hermanowicz, Teresa Soko³owska, Elæbieta Grygiel
Zobacz teæ:

Spis tre¶ci

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com