Mała Galeria (najkrótsza historia)


Marek Grygiel


Click here
for English
version of
this pageKIEDY przed dwudziestu laty grupa poszukujących fotografów skupionych wokół Zbigniewa Dłubaka rozpoczynała działalność w Małej Galerii, w przestrzeni wykorzystywanej wcześniej jako galeria sprzedażna, nikt nie przewidywał, że ta galeria na przeciąg dwudziestu lat stanie się jednym z najbardziej regularnie prezentujących fotografię współczesną miejsc w Polsce, a może i w Europie.

logo Malej Galerii
Logo "Małej Galerii"

10 października 1977 roku wystawa Janusza Bąkowskiego pt. "KWADRAT" zainaugurowała działalność niezwykle aktywną jak na tamte czasy. Były to lata gdy sztuka na dobre wchłonęła w swój obszar zainteresowania fotografię. Wielu wybitnych artystów zaczęło w świadomie wykorzystywać techniki fotograficzne w swoich realizacjach. Często było i tak, że fotografia nie była dominującym środkiem w artystycznych manifestacjach prezentowanych w galerii. Przyczynił się do tego wzrost zainteresowania artystów najnowszymi kierunkami w sztuce, szukaniem alternatywnych środków wypowiedzi, ocieranie się nieraz o formy skandalu a czasem banału. Prowadzący przez pierwsze dwa lata działalność Małej Galerii Andrzej Jórczak silnie odcisnął na programie artystycznym swoje własne upodobania i preferencje oscylujące głównie wokół minimal artu, sztuki konceptualnej i neokonstruktywnej. Galeria stała się wówczas jednym z ważniejszych miejsc dla poszukiwań bardzo daleko wybiegających poza oficjalnie rozumianą sztukę. Przybierało to nieraz formy nie tylko wystaw poszczególnych artystów. W galerii odbywały się liczne spotkania teoretyczno-dyskusyjne, pokazy filmów, video, odbywały się hapenningi i performances. Nurt otwarcia na różne formy sztuki pozostał w galerii przez cały czas, jednak w latach późniejszych nie miał on już takiego znaczenia jak w pierwszym okresie - z końca lat 70-tych.

Wydarzenia początków lat 80-tych, powstanie Solidarności, stan wojenny i stagnacja lat osiemdziesiątych miały na działalność galerii wpływ bardzo pośredni. Istniała oczywiście cenzura, ale wystawy Małej Galerii nie mieściły się w kręgu zainteresowania czynników oficjalnych. Galeria jako jedno z bardzo niewielu miejsc w Polsce stała się miejscem integrującym artystów, którzy nie chcieli się identyfikować ze sztuką oficjalnych, państwowych salonów lub sztuką znajdującą schronienie w galeriach i miejscach przykościelnych. To spowodowało, że przez całą dekadę lat 80-tych galeria skupiała dość zwartą grupę artystów i sympatyków regularnie prezentujących swoje prace w tym miejscu. Po 1989 roku galeria nie zmieniła swoich założeń artystycznych rozszerzając może tylko nieco bardziej zakres prezentacji fotograficznych, co było związane z sytuacją jaka pojawiła się w sztuce współczesnej, w której do głosu doszły tendencje postmodernistyczne. Fotografia jak mało która technika została zawładnięta przez artystów.

W tej chwili w Małej Galerii nie istnieje jakiś dominujący kierunek. Fotografia tak różnie wykorzystywana przez współczesnych twórców daje nieograniczone możliwości wypowiedzi. To zapewne sprawi, że Mała Galeria ma zapewnioną przyszłość w prezentacji tych wypowiedzi jeszcze być może na następne 20 lat czego wszystkim artystom, ich sympatykom, miłośnikom sztuki najnowszej i sobie życzę.


Praca magisterska Adama Mazura o historii Małej Galerii:


Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com