Wojciech Prażmowski

Urodzony w 1949 roku, fotografuje od 1969 roku. W latach 1972-74 studiował fotografię w Brnie w Czechosłowacji. Od 1977 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Mieszka w Częstochowie.

Fot: W.Gorlewski/GW

Początkowo interesowała go fotografia o charakterze dokumnetalnym.U progu lat 80-tych wykonał serie zdjęć dokumentujace cmentarze żydowskie. Już w tych pracach wyszedł poza tradycyjnie rozumiany dokument fotograficzny nadając im charakter symboliczny.

W 1988 roku wystawa pt. "Pierwsza światowa wystawa zdjęć zepsutych" w Małej Galerii ZPAF w Warszawie rozpoczęła nowy okres w działalności artystycznej Wojciecha Prażmowskiego. Od tego czasu interesuje go tylko fotografia kreacyjna. Wykonuje całą serię prac, których motywem przewodnim jest upływający czas. Do wystawy w Małej Galerii dołącza motto znanej pisarki i krytyka amerykańskiego Susan Sontag :

"Fotografia to sztuka żałobna, schyłkowa. Większość fotografowanych przedmiotów zabarwionych jest - tylko daltego - że zostały sfotografowane - patosem. Przedmiot brzydki albo groteskowy może uzyskać godność dzięki temu, że przykuje wzrok fotografa. Przedmiot piękny może stać się powodem melancholijnych westchnień, gdzy się zestarzeje, rozpadnie, zniszczeje. /.../ Wszystkie zdjęcia stanowią świadectwo nieubłaganego przemijania".

Prace fotograficzne Wojciecha Prażmowskiego stanowią zamknięte cykle. Wykonane w tradycyjnych technikach bromowych są często sepiowane przez co artysta nadaje im charakter zdjęć archiwalnych. Główny motyw twórczości Wojciecha Prażmowskiego to próba odnalezienia symblicznych sytuacji z przeszłości dotyczących życia codziennego w najróżniejszych jego przejawach. Inspirację czerpie artysta ze starych amatorskich fotografii odnajdywanych w zakamarkach rodzinnych archiwów. Pracuje metodą kolażu, nakładając niekiedy wybrane fragmenty starych zdjęć, wzbogacając je dyskretnie o nowe elementy graficzne i malarskie. Najbardziej charakterystycznym cyklem z tego okresu jest "Album rodzinny" w którym najbardziej odbijają się charakterystyczne cechy twórczości Wojciecha Prażmowskiego.

Już od wspomnianej pierwszej wystawy w Małej Galerii Prażmowski wprowadza do przestrzni eksponującej prace fotograficzne przedmioty o charakterze rzeźbiarskim. Używa drewna, metalu, kawałków kartonu tworząc coś w rodzaju fotoobiektów. Fotografia w tych pracach spełnia rolę bardziej dopełniającą, współtworzy nastrój prezentowanych prac. W 1990 roku zainspirowany częstymi wizytami we Francji i pobytem w Verdun tworzy cykl "Maszyny Wojenne", gdzie fotografia zostaje "zamknięta" w niewielkich pojazdach wyposażonych w drewniane koła. Podobny rodzaj "uwięzienia" fotografii odnajdujemy w pracach wykonanych niedawno np. w "Listach Ciotki Hanki".Te, zwarte pakiety sfotografowanych i przewiązanych sznurkiem listów, które nigdy już zapewne nie zostaną rozczytane stanowią typowe przesłanie artysty o niemożliwości całkowitego odczytania przeszłości, o tym że to co było podlega erozji czasu i oddalaniu się w nicość.

W ostatnim okresie Wojciech Prażmowski stworzył prace najbardziej oddalające go od klasycznie rozumianej fotografii. Wykonał serię rzeźb-instalacji dedykując je znanym twórcom kultury : Andrzejowi Wajdzie, Gunterowi Grassowi, Akira Kurosawie i innym. Prace te są przezntowane w III edycji KOLEKCJI Centrum Sztuki na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Te unikatowe obiekty mają podwójną tożsamość, gdyż artysta eksponuje je podczas swoich wystaw, ale również sfotografowane "żyją" swoim odrębnym istnieniem na fotografiach prezentowanych podczas publicznych pokazów.

Bardzo nietypowym i interesującym epizodem w twórczości artystycznej Wojciecha Prażmowskiego była sesja zdjęciowa dla Matsudy, jednego z największych kreatorów mody w Japonii. Fotografie wykonane głównie w Hiszpanii zostały później przetworzone przez artystę i wydrukowane w katalogu, który spełniał nie tylko rolę profesjonalnego przewodnika po kolekcji ale stał się w najdrobniejszych szczegółach dopracowanym wydawnictwem artystycznym.

Do tej pory Wojciech Prażmowski brał udział w blisko 100 wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą m.in. w 1992 roku został zaproszony do największej imprezy fotograficznej na świecie FOTOFEST w Huston w USA. Ostatnio uczestniczy w 1 Biennale Sztuki Fotogrtaficznej w Szlezwiku w Niemczech. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i publicznych m.in. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w Muzeum sztuki w Łodzi, w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, w Striped House Museum of Art w Tokio. Przed trzema laty we Francji wydano album autorski Wojciecha Prażmowskiego pt. "L'ange brise" , a otwarty w 1996 La Maison de la Photograpie w Paryżu przygotował film biograficzny o Wojciechu Prażmowskim w realizacji Bruno Trompier.

Marek Grygiel


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com