Otwarcie wystawy Wojciecha Prażmowskiego
w "Małej Galerii" 9 września 1997 r.

Fot. Waldemar Gorlewski/GW

Wojciech Prażmowski i Marek Grygiel

Z lewej Anna Beata Bohdziewicz, za nią Zygmunt Rytka, w głebi autor wystawy, W. Prażmowski, po prawej dyrektor CSW - Wojciech Krukowski


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com