Jozef Robakowski

 • 1959 - Pierwsza wystawa z grupą KMKiP w Toruniu / Takes part for first time in an exhibition with KMKiP Group in Toruń
 • 1961 - 69 - Uczestniczy w działalności Grupy ZERO-61 w Toruniu / Takes part in manifestations of the ZERO-61 Group in Toruń
 • 1971 - Fotografowie poszukujący (Searching Photographers), Galeria Współczesna, Warszawa / Warsaw
 • 1972 - Wystawa Polskiej Sztuki Współczesnej "Atelier - 72" / Polish Contemporary Art Exhibition "Atelier - 72", Demarco Gallery, Edinburgh
  Fotografowie poszukujący (Searching Photographers), Kolonia/Cologne
 • 1973 - Message from Łódź, Biennale of Art, Sao Paulo Wystawa Polskiej Sztuki Współczesnej "POLSKA '73" / Exhibition of Polish Contemporary Art "POLSKA '73". CAYC - Buenos Aires
  CINEMALABORATHORY (spotkanie międzynarodowe / international meeting), Galeria EL, Elbląg
 • 1974 - Actual Art in East Europe, ICC - Antwerpia / Antwerp
  V Festiwal Filmów Eksperymentalnych /V Festival of Experimental Films, Cinema Casino - Knokke / Heist
 • 1975 - Aspekty Polskiej Sztuki Współczesnej /Aspects of Modern Polish Art, Galeria Współczesna, Warszawa / Warsaw
 • 1976 - VIDEO-FILM-PHOTO-TEXT show, De Appel Gallery, Amsterdam
  VIDEO ART, Galeria Labirynt, Lublin
  Grupa Warsztat Formy Filmowej (pokaz film-video) / Workshop of Film Form Group (film-video exhibition), The International Festival - ICC, Antwerpia / Antwerp
 • 1977 - DOCUMENTA 6 (dział filmu eksperymentalnego / experimental film section) - Kassel
  FILM ALS FILM (międzynarodowy pokaz filmów / international film exhibition), Kunstverein, Kolonia / Cologne
 • 1978 - V Triennale Rysunku / V Triennal of Drawing, Muzeum Architektury, Wrocław
 • 1979 - III International Avant-Garde Film Festival, National Theatre, Londyn / London
  WORKS AND WORDS (międzynarodowe spotkanie artystyczne / international art meeting), De Appel Gallery, Amsterdam
  Experiment '79, Nederlands Filmmuseum, Stedelik Museum
  FILM ALS FILM (eksperyment formalny w filmie 1910-1975 / formal experiment in film 1910-1975), Hayward Gallery, Londyn / London
 • 1980 - FOTO MEDIUM ART, Aai Galery, Tokio / Tokyo
 • 1981 - de POLOGNE: 9 artistes d'avant-garde (film, video, photo, performances, text), Raffinerie du Plan K, Bruksela / Brussels
  Konstrukcja w procesie / Construction in Process, Hala Budrem, Łódź
  70/80 - Sztuka polska lat siedemdziesiątych / 70/80 - Polish Art of '70s, BWA, Sopot
 • 1982 - Biennial of Sydney, New South Wales Institute of Technology, Sydney
 • 1983 - PRESENCES POLONAISES, Centre Pompidou, Paryż / Paris
 • 1985 - Polish AVANT-GARDE, Culturel Centre, Brechem/Antwerp
 • 1987 - Out of Eastern Europe: Private Photography, Massachussets Institute of Technology, Cambridge
 • 1990 - 5 Manifestation Internationale de Video, Centre Video, Montbeliard
 • 1992 - LYON /ŁÓDŹ - La collection du MusŽe de Łódź au MusŽe d'Art Contemporain, Lyon
 • 1994 - Der Riss im Raum, Martin-Gropius-Bau, Berlin/Warszawa Minima Media (Medienbiennale), Factory, Lipsk / Leipzig EUROPA, EUROPA, Kunst- und Ausstellungshalle, Bonn
 • 1995 - LAB 5 (międzynarodowa wystawa filmowa, wideo i sztuki komputerowej / international film, video and computer art exhibition), Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa / Warsaw
 • 1996 - The Butterfly Effect (wystawa międzynarodowa / international exhibition), Mcsarnok Gallery, Budapest
 • 1997 - Sztuka polska 1945 - 1996 / Polish Art 1945 - 1996, Mcsarnok Gallery, Budapest
  Energia obrazu, Galeria Arsenał, Poznań; Bunkier Sztuki, Kraków
  Najnowsza Fotografia Polska, Museum Ernst, Budapest
  Impulsy FOTO - ŚWIATA (pokaz indywidualny / individual exhibition), Galeria FF, ŁÓDŹ; Międzynarodowe Centrum Sztuki, Poznań
  Impulsy FOTO - ŚWIATA (Festiwal WRO), Galeria FOTO-MEDIUM-ART, Wrocław

 • Spis treści

  Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
  e-mail: fti@zeta-media.com