Robakowski w "Małej Galerii"


Marek Grygiel

T ylko niewielu artystów współczesnych w Polsce może wykazać się taką niesamowitą aktywnością jak ma to miejsce w przypadku Józefa Robakowskiego. Dotyczy to nie tylko jego własnej, artystycznej twórczości, stale niespokojnej i poszukującej, ale również działalności na wielu obszarach sztuki najnowszej. Te obszary, pola czy może poziomy realizacji konsekwentnej postawy człowieka sztuki ujawniły się na przestrzeni wielu lat.

Od początku lat sześćdziesiątych Robakowski inspirował do twórczych eksperymentów wielu artystów. Zakładał lub współorganizował grupy artystyczne jak choćby słynny Warsztat Formy Filmowej, którego działalność jest trwałą i niepodważalną pionierską wartością dla rozwoju sztuki nowych mediów w Polsce. W latach stanu wojennego był inicjatorem wielu interesujących, alternatywnych działań artystycznych ( Festiwale Niemego Kina, Kultura Zrzuty, niezależne spotkania artystyczne), prowadził nieprzerwanie swoją galerię Wymiany, promował i popierał młodszych artystów prowadząc zajęcia edukacyjne na wyższych uczelniach artystycznych. Najbardziej jednak podziwu godnym wydaje się jego niewyczerpana dyspozycja do mierzenia się z najnowszymi trendami w sztuce współczesnej i prowokowania sytuacji "energetycznej", jak możnaby określić to jego własnymi słowami. Właśnie energia pozwala mu na wprowadzanie do swojej sztuki różnych mediów by zdynamizować siłę ich oddziaływania. Stąd jego wczesne zainteresowanie filmem eksperymentalnym w którym zrywał z narracją próby zderzenia fotografii i instalacji, tworzenie przestrzeni metaforycznych za pomocą ulotnych objektów, używanie elementów performance itd.

Bardzo istonym obszarem jego aktywności artystycznej stało się video trakowane jako autonomiczny rodzaj sztuki. Krótkie formy video zrealizowane w latach 80-tych wyznaczyły pewną stylistykę afabularyzacji tak charakterystyczną dla jego prac i poprzez próbę wprowadzenia ich do szerszej dystrybucji (pokazy w telewizji publicznej) przekroczyły tradycjnie rozumianą funkcję mediów elektronicznych w naszym kraju.

Przez blisko dwadzieścia lat, jako jedna z nielicznych galerii w Polsce, mieliśmy w Małej Galerii okazję zdawać realcję z kolejnych faz i etapów poszukiwań artystycznych Józefa Robakowskiego. Działo się to ze zrozumiałych względów w określonym wymiarze, na tyle na ile przestrzeń jaką dysponujemy mogła to przekazać. Sztuka Robakowskiego, zawsze blisko związanego z naszą Galerią (co w krytycznych momentach ataków i chęci zamknięcia galerii miało ogromne znaczenie) poprzez swoją ogromną vitalność i różnorodność tak dobrze określała również i naszą pozycje na mapie artystycznej. I chociaż przypadający w tym roku jubileusz 20 lecia Małej Galerii zobowiązuje nas do tego, żeby ze specjalną przyjemnością i satysfakcją mówić o artystach, którzy swoimi dokonaniami szczególnie współtworzyli "naszą artystyczną przestrzeń" niech ta wystawa będzie po prostu kolejną, najnowszą prezentacją Józefa Robakowskiego, artysty konsekwentnie realizującego swoje artystyczne zamierzenia w naszej galerii od lat.Poprzednie wystawy J. Robakowskiego
w "Małej Galerii":

 • "Zapisy mechaniczno-biologiczne", 28 kwietnia 1978
 • "Czeluście", 20 maja 1980
 • "Dwa zdjęcia" (z Andrzejem Różyckim), 20 września 1983
 • "Videofilmy (pokaz video), 14 listopada 1985
 • "Kolekcja" (wystawa zbiorowa), 8 grudnia 1987
 • "Gabinet kątów energetycznych", 7 czerwca 1988 roku

 • Spis treści

  Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
  e-mail: fti@zeta-media.com