Marek Grygiel

Miesiąc Fotografii '97 (2)


 
Wystawa "Fotografia Czeska lat 90-tych", na pierwszym planie monumentalne prace Veroniki Bromowej. Następne miasta, które odwiedzi ta wystawa to Berlin, Chicago i Nowy Jork.


 

MIESIAC Fotografii tradycyjnie ma w swej ofercie dwie, trzy wystawy przeglądowe o charakterze narodowym. I tak przed dwoma laty mogliśmy oglądać współczesną fotografię rumuńską, przed rokiem - węgierską, natomiast w tym roku wydarzeniem stała się wystawa fotografii czeskiej lat 90-tych w wyborze Vladimira Birgusa i Miroslava Vojtechovskiego, a także ogromna panorama współczesnej fotografii greckiej z lat 1975-1995 pt. "Obraz i znak" przygotowanej przez mieszkającego wiele lat w Londynie greckiego fotografa i kuratora Johna Statathosa. Wystawy te - niepodobne do siebie - dały jednak możliwość zaznajomienia się z ostatnimi osiągięciami wielu znanych fotografów.

Dotyczy to szczególnie Czechów, gdzie takie nazwiska jak Josef Koudelka, Jan Saudek, Viktor Kolar, Jan Reich, Jindrich Stret, Jiri Hanke mówią same za siebie. Wystawa ta świetnie obrazuje stan młodszego pokolenia, gdzie równie sławnych już nazwisk także nie brakuje - Tono Stano, Ivan Pinkava, Veronika Bromova.

praca Jana Saudka, z wystawy "Fotografia Czeska lat 90-tych"


 

praca Ivana Pinkavy, z wystawy "Fotografia Czeska lat 90-tych"


 

Vaclav Podestat - z cyklu "Ludzie", 1994
zdjęcie z wystawy "Fotografia Czeska lat 90-tych"


 

Otwarcie wystawy "Fotografia Czeska lat 90-tych" w Bratysławie w ramach 'Miesiąca Fotografii 97'. Na zdj. z lewej Vaclav Macek, dyrektor artystyczny festiwalu, a z prawej, w jaśniejszej marynarce, kurator wystawy, Vladimir Birgus.


 

cz.1         Bratysława '97         cz.3


Spis treści

Copyright © 1997-2012 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2012 Zeta-Media Inc.
e-mail: fti@zeta-media.com