Pismo FOTOTAPETA powstało w 1992 r.
Do 20 stycznia 2006 r. wydawane było przez (dziś już nieistniejącą) Małą Galerię ZPAF-CSW w Warszawie.
Edycja internetowa istnieje nieprzerwanie od 1 lutego 1997 r.

 

Redakcja:
Marek Grygiel, Zbigniew Pieciul, Krzysztof Wojciechowski.

Współautorem sukcesu FT był zmarły w październiku 2008 r. wybitny artysta, nasz wieloletni korespondent we Francji, Mariusz Hermanowicz.

W ciagu minionych lat w FOTOTAPECIE internetowej publikowali również:

Jacek Bąkowski, Zbigniew Benedyktowicz, Alicja Bielawska, Katarzyna Bik, Katarzyna Bogacz, Anna Beata Bohdziewicz, Katarzyna Bojarska, Grzegorz Borkowski, Katarzyna Borucka, Beate Cegielski, Krystyna Cygielska, Anna Cymer, Kasia Gorska, Elżbieta Grygiel, Miłosz Hermanowicz, Agnieszka Jeziorska, Kinga Kenig, Joanna Kinowska, Tomasz Konart, Bogdan Konopka, Agnieszka Kowalska, Monika Kuc, Angela Lampe, Andrzej Lech, Lech Lechowicz, Karolina Lewandowska, Jerzy Lewczyński, Katarzyna Majak, Verena Majchrowska, Andrzej Marczuk, Adam Mazur, Wiesław Michalak, Jagna Olejnikowska, Mateusz Palka, Krzysztof Pijarski, Barbara Piórkowska, Mari Sobolev, Adam Sobota, Basia Sokołowska, Zuzanna Sokołowska, Zbigniew Tomaszczuk, Jan Trzupek, Tomasz Tuszko, Urszula Usakowska, Jakub Winiarski, Wojciech Wilczyk, Ewa Wolańska i Andrzej Zygmuntowicz.

 

Wydawnictwo:
Zeta-Media Inc., Toronto / Warszawa

 

E-mail:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2019 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2019 Zeta-Media Inc.