Mala Galeria (logo)

Mała Galeria ZPAF-CSW
Plac Zamkowy 8, Warszawa
3-4 listopada 2001 r.

 

 

Rocznica śmierci Andrzeja Jórczaka

20 lat

 

Andrzej Jórczak - plakat do wieczoru i wystawy w Małej Galerii z okazji XX rocznicy śmierci - 3-4 XI 2001, proj. Anna Jorczak-Hacco (córka A. Jórczaka)

Katalog wystawy pośmiertnej Andrzeja Jorczaka w Małej Galerii PSP-ZPAF, wrzesień/październik 1982

4 listopada 2001 roku mija 20 lat od tragicznej śmierci Andrzeja Jórczaka, który był współzałożycielem Małej Galerii w Warszawie.

Małą Galeria powstała w II połowie lat 70., w okresie kiedy fotografia zaczęła odgrywać ważną rolę w sztuce. Andrzej Jórczak wywodząc się ze środowiska skupionego wokół Galerii Remont zaproponował w Małej Galerii program fotografii eksperymentalnej, poszukującej, związanej bezpośrednio z najnowszymi prądami, jakie wtedy ujawniły się w sztuce współczesnej.

Kierował Małą Galerią niespełna 4 lata, ale nadał jej bardzo wyrazisty kształt budując bardzo szybko jej autorytet i znaczenie. W galerii oprócz wystaw odbywały się spotkania dyskusyjne, sympozja, pokazy filmów, video, prezentacje innych, niekoniecznie fotograficznych form działalności artystycznej.

Andrzej Jórczak był również, a może przede wszystkim, artystą, który fotografię traktował jako najważniejszy środek wypowiedzi. Był autorem 12 wystaw indywidualnych, brał udział w kilkunastu zbiorowych, tak istotnych dla tamtego czasu jak m.in. "Stany graniczne fotografii" w Katowicach, 'Polish Photography" w International Center of Photography w Nowym Jorku.

W rok po jego śmierci odbyła się w Małej Galerii PSP-ZPAF wystawa podsumowująca jego krótką niestety drogę twórczą. W katalogu do tej wystawy Tomek Tuszko, jeden z jego bliskich przyjaciół napisał:

"Wartością samą w sobie jest to, co w ukryty sposób drąży prace Andrzeja: spory o stylistykę, o media, o sztukę samą są niczym wobec pytania o Życie i Świat (...) Ukończone studia astronomiczne, trwałe zainteresowanie fizyką współczesną, rozsądny krytycyzm, sprawiły że łączył uczciwość intelektualną z poszukiwaniem duchowej głębi. Naczelnym kryterium wartościowania stała się dla niego wierność realizacji swojego własnego indywidualnego powołania. Narzędziem oceny - intuicja. Ta otwartość widoczna była w programie prowadzonej w latach 1977 - 1981 przez Andrzeja Małej Galerii".

Przez wszystkie kolejne lata chcieliśmy tym zasadom i kryteriom przynajmniej w jakimś stopniu pozostać wierni. I może dlatego galeria przetrwała tyle lat nie zmieniając za wiele z tego, co stworzył w jej założeniach Andrzej. Okazały się one na tyle trwałe i trafne, by utrzymać program galerii w stopniu jaki umożliwił jej - w tak bardzo przecież zmieniających się okolicznościach - przetrwanie do dzisiaj.

Marek Grygiel

 


 

 

Andrzej Jórczak - "Jeden dzień". 1972.
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, Andrzej Jórczak - Wspomnienie.
3-4 listopada 2001.

 

 

Andrzej Jórczak, fotografia - instalacja, II połowa lat 70.
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, Andrzej Jórczak - Wspomnienie.
3-4 listopada 2001.

 

 

Andrzej Jórczak, budowa Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Praca z II polowy lat 70.
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, Andrzej Jórczak - Wspomnienie.
3-4 listopada 2001.

 

 

Andrzej Jórczak, z niedokończonego cyklu "Słońce". 1980
Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, Andrzej Jórczak - Wspomnienie.
3-4 listopada 2001.

 

 

 

Andrzej Jórczak - Wspomnienie, wieczór w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie z okazji XX rocznicy śmierci artysty, 3 listopada 2001. Fot: k.w.

 

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.