Galeria EMPiK
EMPiK Megastore Junior
Warszawa
maj - czerwiec 2001

 

Jadwiga Hadryś:
Ramingining - Aborygeni Australii

 

Jadwiga Hadryś: "Ramingining", wystawa w Galeria EMPiK

 

WYSTAWA poświęcona Aborygenom z Ramingining jest owocem kilkumiesięcznego pobytu Jadwigi Hadryś na dalekiej północy Australii. Autorka zdjęć mieszkała w Sydney 25 lat, gdzie po ukończeniu studiów plastycznych pracowała jako kierownik działu graficznego stacji telewizyjnej SBS. W 1993 roku jako jedna z nielicznych osób pochodzenia nie-aborygeńskiego uzyskała pozwolenie od Aborygeńskiej Rady Praw Ziemi na wizytę w osadzie Ramingining. W odróżnieniu od ludności aborygeńskiej w wielkich miastach, mieszkańcy tej osady zachowali tradycyjny sposób życia, strukturę społeczną, rytuały i kulturę. Tutaj traktuje się środowisko naturalne z dużym szacunkiem i odpowiedzialnością a natura i związana z nią mitologia determinują sposób pojmowania świata i rytm życia. Przebywanie z dala od zachodniej cywilizacji było dla Jadwigi Hadryś nowym i cennym doświadczeniem. Zaprzyjaźniła się z mieszkańcami osady i uczestniczyła w ich pracy i obrzędach. Wyrazem akceptacji autorki zdjęć przez aborygeńską społeczność było symboliczne przyjęcie jej do tamtejszej wspólnoty i nadanie jej imienia plemiennego (skin name).

 

Jadwiga Hadryś: "Ramingining", wystawa w Galeria EMPiK

 

Fotografie prezentowane na wystawie w Galerii EMPiK skupiają się na mieszkańcach Ramingining oraz pobliskim krajobrazie. Szczególnie interesujące są zdjęcia przedstawiające obrzędy plemienne, wyplatanie koszyków czy wyrób instrumentu digeridoo. Cennym elementem tej ekspozycji są towarzyszące większości prac obszerne podpisy w formie osobistego komentarza autorki. Mówią o okolicznościach w jakich dane zdjęcie powstało, lub wyjaśniają znaczenie przedstawionych przedmiotów i obrzędów. Przybliża to polskiemu odbiorcy egzotyczny świat aborygeńskiej rzeczywistości.

Fotografie Jadwigi Hadryś z Ramingining były kilka lat temu pokazywane w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Część jej aborygeńskiej kolekcji znajduje się w zbiorach Metropolitan Museum w Nowym Jorku.

Obecna wystawa będzie pokazana także w galeriach EMPiK poza Warszawą. W lipcu będzie można obejrzeć ją we Wrocławiu, w sierpniu w Krakowie a później w innych dużych miastach.

Basia Sokołowska

 

 

Jadwiga Hadryś: "Ramingining", wystawa w Galeria EMPiK

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.