Listy o fotografii 3
Acta Photographica Universitatis Silesianae Opaviensis
Institut Tvurci Fotografie Filozoficko-prirodovedecke Fakulty Slezke Univerzity v Opave 2001

ISBN 80-7248-016-2

 

 

Listy o fotografii

Z   INICJATYWY Vladimira Birgusa, wykładowcy praskiej FAMU i Instytutu Fotografii na Wydziale Filozoficzno-Przyrodniczym Uniwersytetu Śląskiego w Opavie otrzymaliśmy najnowszy numer (trzeci kolejny) LISTÓW O FOTOGRAFII. Jest to głównie pismo poświęcone historii, teorii oraz praktyce i edukacji fotograficznej. We wstępie do tego numeru Vladmir Birgus i Tomas Pospech piszą, że pomimo skromnej szaty graficznej (w piśmie nie ma ani jednej ilustracji!) wydawanie takiego zbioru ma sens. Poprzednie dwa numery spotkały się z dobrym odbiorem, trafiły do licznych bibliotek, muzeów, galerii i instytucji kulturalnych zarówno w Czechach, na Słowacji, jak również w Polsce, gdzie gwałtowny rozwój fotograficznej edukacji powoduje znaczne zapotrzebowanie na tego typu opracowania. Zresztą we wstępie podana jest informacja, że w jakimś sensie wzorem do naśladowania stała się dla LISTÓW polska OBSCURA, biuletyn wydawany w latach 80-tych przez Jerzego Buszę, w którym znalazło się wiele nigdy dotąd nie drukowanych w Polsce jak i w innych sąsiednich krajach tekstów z dziedziny teorii i historii fotografii i sztuki współczesnej.

Trzeci numer LISTÓW poświęcony jest fotografii dokumentalnej. Znaleźć tu możemy teksty Umberto Eco (Krytyka obrazu), Rudolfa Arnheima, profesora psychologii uniwersytetu Harvard, Antonina Dufka kuratora galerii w Brnie, Josefa Mouchy fotografa i historyka fotografii, Roberto Silverio z FAMU, Vaclava Macka organizatora corocznego Miesiąca Fotografii w Bratysławie i redaktora naczelnego pisma IMAGO. Są również teksty polskich autorów, prof. Stefana Wojneckiego z Poznania i Adama Soboty, kuratora działu fotografii w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Do najciekawszych można zaliczyć rozprawę habilitacyjną znanego fotografa czeskiego, Jindricha Streita, pt. "Nietradycyjne formy nauczania fotografii dokumentalnej", którą przedłożył Radzie Artystycznej FAMU w Pradze w ubiegłym roku.

Jest też bardzo interesujący tekst innego znanego czeskiego fotografa, Viktora Kolara, który pisze o tzw. "dokumencie subiektywnym", a całość jego twórczości z niezwykle ciekawą biografią (z epizodem emigracyjnym w Kanadzie i USA w latach 1969-74) opisuje Jan Bezucha w skróconej wersji swojej pracy magisterskiej, poświęconej właśnie Viktorowi Kolarowi.

Być może warto byłoby zainteresować redakcję LISTÓW kilkoma ciekawymi pracami magisterskimi, jakie powstały w ostatnim czasie w Polsce, i będącymi jedynie do odczytania w internecie ( np. bardzo interesująca praca Karoliny Ziębińskiej o twórczości Zbigniewa Dłubaka, czy Adama Mazura o instytucji galerii autorskiej na przykładzie działalności Małej Galerii w Warszawie).

W opawskich LISTACH o fotografii jako cenny aneks jest również podany "adresarz" czyli dosyć dokładny spis krytyków, historyków, animatorów fotografii, muzeów, galerii, organizacji wydawnictw i czasopism poświęconych fotografii w trzech krajach: w Republice Czeskiej, Słowacji i w Polsce. (co ważne i warte odnotowania: adres naszej FOTOTAPETY podany jest bezbłędnie, bez literek www, co tak często zdarza się w innych publikacjach.)

'Listy 3' dostępne są w bibliotece CSW.

 

mg


 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.

 

27 - 11 - 01