Fotograf - czasopismo poświęcone fotografii i kulturze wizualnej
ISSN 1213-9602
Cena: 12 USD, 15 EUR
www.fotografnet.cz

 

 

FOTOGRAF nr 1/2002

 

FAKT, że w Czechach nie ukazywało się ostatnio żadne poważne pismo o fotografii artystycznej, wzbudzał spore zdziwienie. Biorąc pod uwagę to, jak Czesi potrafią promować swoje osiągnięcia w tej dziedzinie za granicą, jak umieli rozwinąć edukację fotograficzną na poziomie uniwersyteckim (FAMU, Uniwersytet Śląski w Opavie), brak pisma nawiązującego do tradycji ukazującego się w latach 70-80 magazynu Revue Fotografie stanowił coś w rodzaju niczym nie zapełnionej pustki. Wydawane bowiem przez Instytut Twórczej Fotografii w Opavie Listy o fotografii, pismo o charakterze teoretycznym, czy Fotografie przeznaczone raczej dla amatorów i miłośników sprzętu, w żaden sposób nie mogły wypełnić braku poważnego pisma. Owszem, w magazynie Imago, wydawanym w Bratysławie i mającym międzynarodowy krąg redaktorów, ukazywały się od czasu do czasu artykuły Vladimira Birgusa, czy Josefa Mouchy. Teraz obydwaj czescy krytycy i fotografowie (obaj fotografują!) maja wreszcie swoją trybunę.
Pod koniec września ukazał się pierwszy numer pisma FOTOGRAF. Wydawane w Pradze, będzie się ukazywało prawdopodobnie dwa - cztery razy na rok. Następny numer zapowiadany jest na marzec 2003 roku.

We wstępie znany fotograf Pavel Banka, pełniący rolę redaktora naczelnego określa profil pisma pisząc m.in. o tym, że FOTOGRAF powstał z potrzeby miejsca na "konfrontację opinii, idei, krytyki i filozoficzne eseje". Będzie w nim miejsce na teksty czeskich i zagranicznych autorów. Będzie to forum dla wszystkich, którzy postrzegają fotografię jako integralną część współczesnej sztuki.

Nie będzie rozróżnienia na "fotografię robioną przez fotografów" i "fotografię tworzoną przez artystów". Te podziały, jak pisze Banka, szczególnie utrwalone w Czechach, miały "lobbującą funkcję" dla pewnych grup krytyków, artystów i kuratorów. Biorąc pod uwagę to, że fotografia na przełomie XX i XXI wieku stała się najbardziej wyzwolonym medium, daje możliwości twórcze wszystkim.

Pierwszy numer ma wiodący temat. Jest nim twarz ("face")*/.  Na okładce opublikowano zdjęcie Jitki Hanzlovej - portret dziewczynki z 1998 roku. Hanzlova ma wewnątrz numeru portfolio składające się z kilkunastu zdjęć - jest też z nią przeprowadzona rozmowa. Oprócz niej portfolio ma nieżyjący już, mniej znany ciekawy artysta Karel Novak, mający swego czasu spory wpływ na Josefa Sudka; są prace duńskiego fotografa Torbena Eskeroda, znanego już w świecie Fazaha Sheikha, Ivana Pinkavy.

Oprócz portfolios jest jeszcze kilka tekstów i fotografii w dziale "Trends" - opisują one różnych autorów i ich projekty - każdy otrzymuje na to jedna stronę. Wśród bardziej znanych pojawiają się Bułgarzy - znani już z publikacji w Imago i publikujący od niedawna właściwie w każdym piśmie europejskim Boris Missirkov i Georgi Bogdanov. Ciekawym fragmentem pisma są wypowiedzi czeskich krytyków na temat międzynarodowej i czeskiej sceny fotograficznej (m.in. Vladimir Birgus, Antonin Dufek, Jan Mlcoch, Petr Nedoma) a także omówienie ostatnio wydanych publikacji. Pojawia się m.in. tekst o dopiero w tym roku przełożonej na czeski słynnej książce Susan Sonntag "On photography" (tłumaczenie polskie Sławomira Magali ukazało się w Polsce już w 1986 roku!).

Jedna z najciekawszych rubryk - zapewne będzie rubryką stałą pisma - to przegląd wydarzeń bieżących (current events) czyli wszystko to, co ciekawego dzieje się w świecie. Są tu relacje z najważniejszych festiwali fotograficznych m.in. z IX FOTOFEST w Houston, Photo Espana 2002 w Madrycie, 4 Biennale Fotografii w Moskwie, czy Międzynarodowych Spotkań Fotograficznych w Arles we Francji. Ich autorem jest Vladimir Birgus, chyba najwięcej podróżujący i najlepiej zorientowany w wydarzeniach międzynarodowych krytyk fotografii z naszej części Europy.

Wydawcami - redaktorami (the editors) FOTOGRAFA są: Pavel Banka, Jindra Vikova, Jozef Moucha, Pavel Vancat, Marketa Kinterova, Sylva Francova, Milena Slavicka, Tomas Dvorak.

Tematem wiążącym następnego numeru ma być (Collective authorship) czyli kolektywne (wspólne) autorstwo.

M.G.

 

*/ Fototapeta otrzymała wersję FOTOGRAFA w języku angielskim

 

 

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.

 

21 - 10 - 02