Mala Galeria (logo)

Mała Galeria ZPAF-CSW
Plac Zamkowy 8, Warszawa
28-30 czerwca 2002 r.

 

 

Miroslav Csölle - MILEWICS

Miroslav Csölle, słowacki artysta, absolwent warszawskiej ASP, do tej pory prezentował swoje prace głównie na pokazach prywatnych i nieformalnych. Z jego inicjatywy odbyły się w Warszawie już trzy tzw. wystawy zaoczne - jednorazowe pokazy prac kilku doraźnie zebranych artystów w różnych niekonwencjonalnych miejscach. Obecna prezentacja Miroslava Csölle podobnie jak jego poprzednie prace (np. Witajcie w naszym świecie) stanowi rodzaj komentarza pewnych aspektów życia publicznego. Tym razem artysta ironizuje nie tylko na temat mediów ale również ludzi media tworzących.

Miroslav Csölle, a Slovak artist who graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, up to now used to present his works mainly at private and non-formal shows. Upon his initiative there were organised already three so called extra-mural exhibitions - one evening presentations of works of ad hoc completed group of artists in various unconventional places. The present exhibition of Miroslav Csölle is, like his previous works (eg. Welcome to our world), is a kind of comment upon certain aspects of public life. This time the artists speaks ironically not only about media but also about people who create media.

 

Miroslav Csölle - wystawa "Milewics" Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, czerwiec 2002

 

 


Wystawa Miro Csölle w Małej Galerii ZPAF/CSW

Słynne zdjęcie Waldemara Milewicza z okładki miesięcznika "Press" stało się pretekstem wystawy młodego słowackiego fotografa.

Miro Csölle, absolwent warszawskiej ASP, otworzy dziś w Małej Galerii ZPAF/CSW wystawę "Milewics" (Milewiczowie). Centralnym punktem pokazu będzie zdjęcie Waldemara Milewicza, dziennikarza roku 2001, z okładki "Press". Zbolały, przybrudzony na twarzy, podpiera głowę ręką. - Nawet łza mu się z oka puściła, no Caravaggio po prostu - śmieje się Miro Csölle. - Milewicz jest mistrzem gry aktorskiej. Jego największy konkurent - Kolonko, też jest taki, ale robi to w sposób bardziej taktowny i przekonujący. Jest autentyczniejszy po prostu.

Miro Csölle poprosił znajomych, by powtórzyli tę emocjonalną, rozpaczliwą pozę Milewicza. - Udawaliśmy cierpienie, ale poza kamerą nie było już tak dramatycznie - opowiada. - Dzięki tej fotograficznej sesji poczuliśmy, że każdy z nas jest takim Waldemarkiem. Ale Milewicz jest najlepszy!

Otwarcie wystawy w Małej Galerii ZPAF/CSW przy pl. Zamkowym 8 dziś o godz. 18. Czynna tylko do 30 czerwca.

aka
Gazeta Stołeczna

 

Miroslav Csölle - wystawa "Milewics" Mała Galeria ZPAF-CSW w Warszawie, czerwiec 2002. Fot. K. Wojciechowski

 

 

Miro Csölle w Małej Galerii ZPAF-CSW w Warszawie, 29 czerwca 2002. Fot. K. Wojciechowski

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.

 

04 - 07 - 02