Mala Galeria (logo)

Mała Galeria ZPAF-CSW
Plac Zamkowy 8, Warszawa
2 - 28 września 2003 r.

 

 

Jurgita Remeikyte: „Strategie widzenia / dla pamięci”

 


Jurgita Remeikyte: for the memory, silver prints on the objects, 2000
- wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW, wrzesień 2003 r.

 

 

Click here
for English
version of
this pageFOTOGRAFIA litewska coraz lepiej znana w Europie, szczególnie w ostatnich kilkunastu latach znacznie umocniła swoja pozycję. Przyczyna tego stała się praca wielu artystów których rodowód sięga jeszcze lat 70-tych. I 80-tych. A nawet wcześniej.

Nie sposób pominąć tutaj dwóch nazwisk, które być może w najpełniejszy sposób ukształtowały wysoki poziom i nadały odpowiednią rangę tej dziedzinie twórczości w tym kraju. Antanas Sutkus i Aleksandras Macijauskas, znani szeroko poza granicami Litwy, wystawiający swoje prace również u nas w Polsce, jeszcze u początku lat 70. Wnieśli do fotografii litewskiej nie tylko własne dokonania, ale umożliwili z racji pełnionych obowiązków zawodowych i społecznych start i rozwój artystyczny wielu młodym, obiecującym fotografom litewskim.  Innym ważnym zjawiskiem była rozbudowana sieć galerii, muzeów a także kontaktów międzynarodowych które otworzyli i rozwijali krytycy i historycy sztuki  m.in. Raminta Jurenaite, Agne Narusyte, Skrimantas Valiulis i wielu innych.

Osobną rolę odegrała też Wileńska Akademia Sztuki, która szczególnie w ostatnich latach stała się miejscem edukacji wielu bardzo utalentowanych artystów najmłodszego pokolenia. Ich zainteresowania w sposób wyraźny przekroczyły klasyczne reguły fotografii, śmiało wkroczyli w nowoczesność, w nowe środki technologiczne. Ich udziałem stały się rejestracje video, instalacje, film eksperymentalny, sztuka multimedialna.  Fotografii używają jako jednego ze składników swoich prac lub jako elementu wspomagającego twórczą wypowiedź ale nie jako wyłącznego nośnika koncepcji i idei które przekazują.

Ta postawa cechuje coraz większą grupę artystów skupionych wokół prowadzonego przez Alvydasa Lukysa Wydziału Sztuk Wizualnych wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Jurgita Remeikyte jest absolwentką tego wydziału obecnie pracuje tam jako asystent. Jej prace w sposób dosyć istotny oddają  interdyscyplinarny charakter obszaru sztuki współczesnej. Proponuje ona umieszczenie fotografii w innym kontekście, używając do tego różnego podłoża np. ceramiki , tkaniny. Zdjęcia, pokazywane metodą poklatkową stają się często składnikiem filmów video. Fotografii odbiera   cechy zapisu dokumentalnego - sprowadza ją w tych realizacjach do formy estetycznej wpływającej bezpośrednio na proces reaktywowania już istniejącej wcześniej  utrwalonej  rzeczywistości.

  Prace Jurgity Remeikyte wykraczając poza czystą fotografię pozwalają dostrzec szczególną siłę utrwalonego, zniekształconego i przetworzonego obrazu bez uciekania się do techniki cyfrowej, która stała się zbyt łatwym i nadużywanym ostatnio procesem.

Marek Grygiel

 

 


Jurgita Remeikyte strategies of the sight (part II), b&w photos, 2001
- wystawa w Małej Galerii ZPAF-CSW, wrzesień 2003 r.

 


Jurgita Remeikyte
still and moving (I), photo installation, 1998

 


Jurgita Remeikyte
still and moving (II), photo installation, 1998

 

 

STRATEGIE SPOJRZENIA / OBRAZY DLA PAMIĘCI

JURGITA REMEIKYTE bada doświadczenie, jakiego doznajemy znalazłszy się wobec spojrzeń i obecności innych, wobec przyglądającego się nam świata. Artystka śledzi sposób, w jaki spojrzenie dotyka i przemienia ciała i ich powierzchnię, jak akt patrzenia na nie przez kogoś jest odbierany, przyswajany i odrzucany przez rzeczy, ludzi i ich otoczenie.

Na jej zdjęciach obiekty i ludzie „pokryci” emulsją fotograficzną przekazują  podstawowe ruchy, gesty, miny i sytuacje, niezmienione przez żadną fabułę. Zamiast tego jej fotografie rejestrują światło padające na powierzchnię zamykającą przestrzeń, kogoś siedzącego na stole lub zasłaniającego swoją twarz przed obcym spojrzeniem, kogoś robiącego zdjęcia, krzyczącego, wałęsającego się po plaży lub wystawie... To ogólne formy istnienia na świecie, unaoczniona feneomenologia czyichś stosunków z otoczeniem.

Jednym z kluczowych narzędzi tej relacji jest obiektyw aparatu, który przenosi na proces widzenia struktury zdjęcia, przekształcając doświadczenie wzrokowe w zatrzymaną chwilę, w obraz dla pamięci. Artystka nie tylko posługuje się  obiektywem i technikami fotograficznymi ale również wskazuje na ich ograniczenia. Aby przekroczyć granice angażuje inne, niefotograficzne środki: jej rysunki odzwierciadlają ruch jej ręki czyniąc aluzję do niemożliwego fotograficznie fizycznego dotknięcia, jednocześnie wchłoniętego i udokumentowanego przez fakturę gazy, jedwabiu czt innego materiału. W takich pracach odbitka zostaje „zanurzona” pod powierzchnią obrazu wskazując na sposób widzenia i postrzegania świata. Jednak wynurza się ona nie jako  wytwór urządzenia technicznego ale jako narzucająca się  metafora. Jest to spojrzenie, do którego obiektyw przymusza i nęci, i jako takie, umożliwia wyrażenie jednej substancji za pomocą drugiej, przenosi wymiar teraźniejszości na fragmenty przeszłości i prowadzi, na wszystkich płaszczyznach artystycznych,  wieczny dialog między powtórzeniem a jego niemożliwością.

Tojana Račiunaite

 

 


Wystawa Jurgity Remeikyte w Małej Galerii w Warszawie, 2 września 2003 r. Fot. A. Mazur.

 


Jurgita Remeikyte podczas wernisażu jej wystawy w Małej Galerii w Warszawie, 2 września 2003 r. Fot. A. Mazur.

 

Jurgita Remeikyte
ur. 1973

Wykształcenie:

  • 1991-1993 studia teologiczno-filozoficzne na Uniwesytecie Witolda Wielkiego w Kownie
  • 1993-1996 studia artystyczne na Uniwesytecie Witolda Wielkiego w Kownie
  • 1997-1998 studia projektowania fotograficznego w Wyższej Szkole Artystycznej w Utrechcie
  • 1996-2002 studia fotografii i sztuk medialnych w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych

Doświadczenia twórcze:

1997 - Photographic project  „Photo dance” „New Baltic Dance ‘97”, Vilnius, Lithuania
1998 - video „Tragedies”, Nordic and Baltic Youth Video Film Festival, Alingsos, Sweden
1998 - Photo installation „Still and moving (I, II)”, HKU Festival, Utrecht, The Netherlands
1998 - Photo installation in the exhibition  „New Kids on the Block”, Amsterdam, The Netherlands
1998 - Photo project „Self-carrying” with the works of four nominees for the Piet Bakker Prize, Utrecht, The Netherlands
1998 - Site specific project „The Visit to Ting Chan, Amsterdam, 1998, November”, VDA, Vilnius, Lithuania
1999 - Photo installations in the Cluj National Museum of Arts, Cluj, Romania
1999 - Photo installation for the laboratory „Sound + Image”, CAC, Vilnius, Lithuania
1999 - Photo „For the Sea” in the exhibition „About That”, Aido galerija”, Vilnius, Lithuania
2000 - Photo project „For the Memory” in the Vilnius Gallery of Photography, Vilnius, Lithuania
2000 - Participation in workshop - symposium „Time Warp 2000”. Topolèianky, Slovakia
2000 - Photo project for the exhibition „Photoanthropology”  in A. Moncys house-museum, Palanga, Lithuania
2000-1 - Photo project „The Last Supper” for international exhibition „Innocent Life”, CAC, Vilnius, Lithuania
2001 - Photo project „Self Carrying” and „Elsewhere (I, II) in the exhibition „Acid Photo”, Siaulai, Lithuania
2001 - Collaborative project „TRANSIT FLENSBURG 17111” for the workshop - symposium „Odyssee 2000+1”, Flensburg, Germany
2001 - Performance „ExPosition” and audio project „Around...” for the exhibition „Self-esteem”, CAC, Vilnius, Lithuania
2002 - Drawings and photos for the exhibition „Fears vp. 2”, Vilnius, Lithuania
2002 - Collaborative project (action/audio installation/exhibition) and co-organisation of the seminar „ON SOMNOLENCY’ Symptoms and tendencies in Contemporary Art and Culture”, Forum Stadtpark, Graz, Austria
2002 - Exhibition „Apie mieguistuma (gryname ore)” based on the project „On Somnolency”, ARTeritorija, Kaunas, Lithuania
2003 - Individual exhibition „Perspectives” in A. Moncys house-museum, Palanga, Lithuania

 


Jurgita Remeikyte
the last supper, ink on silk, 1x15 m, 1999

 


Jurgita Remeikyte
the last supper, ink on silk, 1x15 m, 1999

 


Jurgita Remeikyte
100 SHEEP AND GOODNIGHT, 1998-2002

 

 


Jurgita Remeikyte
strategies of the sight (I), ink drawings, 2002

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.