Wystawa prac studentów Studium Fotografii ZPAF
Pracownia autorska Basi Sokołowskiej
Traffic Club, Sala Klubowa,
Warszawa ul. Bracka 25
21 grudnia 2004 – 15 stycznia 2005
wernisaż 21 grudnia g 19

 

 

Projekt  bliżej...dalej


Photo Elżbieta Andraka, Projekt "Bliżej...dalej"
Click for
ENGLISH VERSION
of this pagePRZYBLIŻANIE się i oddalanie – w obiektywie, czasie i przestrzeni. Gdy na pierwszych zajęciach tegorocznych warsztatów ze studentami Studium Fotografii ZPAF podałam hasło bliżej...dalej, myślałam o fotograficznych sposobach manipulowania odległością, o teleobiektywach, obiektywach szerokokątnych, o zoomach i głębi ostrości. Miałam nadzieję, że w te pozornie przeciwstawne znaczenia, każdy wpisze własne rozumienie tematu i wyrazi to w fotografii. I tak się stało. Uczestnicy warsztatów przygotowali prace, w których pojęcie bliżej...dalej nie ogranicza się do operowania sprzętem fotograficznym, ale dotyczy różnych sfer, takich jak geografia, przestrzeń, czas, związki międzyludzkie, a także dynamika marzeń, myśli i snu. Różnorodność interpretacji tematu odzwierciedla wielorakość technik fotograficznych i stylów w jakim zdjęcia zostały zrealizowane. Każdy z uczestników projektu stworzył własną wizję bliżej...dalej, mówiąc o bliskości i odległości w osobisty i autentyczny sposób.


Fot. Miłosz Bączkowski, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Małgorzata Kwilosz, Projekt "Bliżej...dalej"

Dystans fizyczny i geograficzny jest tematem fotograficznej instalacji Miłosza Bączkowskiego, barwnego tryptyku „Bliżej..dalej nieba” Doroty Lorek i zdjęć okna samolotu pasażerskiego Małgorzaty Kwilosz. Barwne fotografie Elżbiety Andraka manipulują naszym postrzeganiem odległości, przedstawiając małe fragmenty rzeczywistości jako duże obszary, widziane z daleka.

Odległość dzieląca dzieciństwo i starość jest tematem barwnych fotografii Marcina Morawskiego. Tematem pracy Beaty Kuczmarskiej jest podróż przez czas pokazana jako trzy etapy dorastania i dojrzewania.


Fot. Marcin Morawski, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Beata Kuczmarska, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Artur Bułatowicz, Projekt "Bliżej...dalej"

Mocno zaznaczającym się tematem są relacje międzyludzkie. Artur Bułatowicz podejmuje temat zbliżania się jako przywitania i oddalania się jako pożegnania. „Bliżej...dalej domu” Doroty Król jest refleksją o wieku dorastania gdy rośnie dystans między dziećmi i rodzicami. Agnieszka Zysek, syntetycznie ujmuje temat bliskości między ludźmi. Zestaw zdjęć Agaty Faliszewskiej, przedstawiające ojca i syna, mówi o podobieństwie i różnicach między członkami rodziny, a w szerszym sensie o pozorności różnic między nami. “Bliżej...dalej domu” Doroty Król jest refleksją nad dorastaniem i wyprowadzaniem się dzieci z domu.

Humorystycznym wyzwaniem dla konwencjonalnego postrzegania odległości są fotografie Elżbiety Galas, Tomka Zygmonta i Marka Żmudzkiego.


Fot. Dorota Król, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Agnieszka Zysek, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Agata Faliszewska, Projekt "Bliżej...dalej"

Symbolika intymności domu i odległości świata zewnętrznego wyrażona jest w poetyckiej, nieco mrocznej konwencji w zestawach Marka Chądzyńskiego i Jolanty Witkowskiej. Jednym, niewielkim zdjęciem, o niezwykle silnie oddziałującym nastroju, Monika Leszczyńska podkreśla nierozerwalność pojęć intymności i odległości. Sławek Chelis podejmuje nie łatwy temat dynamiki procesu myślowego i twórczego, odpływowi i przypływowi idei. Barwny, poetycki tryptyk Jagny Olejnikowskiej dotyka tematu nieuchwytnej odległości między snem i jawą. Abstrakcyjne.potraktowała temat Jolanta Rycerska przedstawiając fotografie zlewających się i oddalających się form ciała ludzkiego.


Fot. Marek Chądzyński, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Sławek Chelis, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Jagna Olejnikowska, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Jolanta Rycerska, Projekt "Bliżej...dalej"

Światło – podstawowa materia z jaką obcuje każdy fotograf jest tematem zestawu fotografii Magdy Kacperskiej, która opisuje je w kontekście osobistego doświadczenia jako obecności i nieobecności.

Mimo różnego ujęcia tematu bliżej..dalej, wszystkie prace łączy szczerość wypowiedzi, a także rozumienie że mimo pozornej przeciwstawności, relacja między tymi pojęciami jest złożona i często przewrotna. Często to co wydawało się blisko jest w rzeczywistości bardzo daleko, a to co postrzegamy jako daleko, tak naprawdę jest bardzo blisko.

Basia Sokołowska

 


Fot. Elżbieta Andraka, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Elżbieta Galas, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Monika Leszczyńska, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Jolanta Witkowska, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Marek Żmudzki, Projekt "Bliżej...dalej"

Fot. Tomek Zygmont, Projekt "Bliżej...dalej"

 

 

W FOTOTAPECIE poprzednio m.in.:

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.