Łódź Fotografii - Dwie dekady w kręgu Galerii FF
Wiesław Barszczak, Grzegorz Bojanowski, Krzysztof Cichosz, Marek Domański,
Alexander Honory, Andrzej Janaszewski, Adam Klimczak, Tomasz Komorowski,
Barbara Konopka, Witold Krymarys, Konrad Kuzyszyn, Dariusz Liszewski,
Edward Łazikowski, Łódź Kaliska Muzeum, Aleksandra Mańczak, Antoni Mikołajczyk,
Grzegorz Przyborek, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Zygmunt Rytka,
Piotr Tomczyk, Tomek Woźniakowski

Galeria FF, Łódzki Dom Kultury
Łódź, ul. Traugutta 18
6 lutego - 5 marca 2004 r.


 

 

Łódź Fotografii

 


O tym, jak ważne miejsce na mapie artystycznej Polski zajmuje Łódź, nie trzeba nikogo przekonywać. Dotyczy to także fotografii, która zawsze cieszyła się w tym mieście sporym uznaniem. Obok Muzeum Sztuki, dosyć aktywnie działającego Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Okręgu ZPAF, Muzeum Kinematografii, Galerii Wschodniej do miejsc prezentujących fotografię zaliczyć trzeba przede wszystkim Galerię FF.

JUBILEUSZ 20. LECIA działalności Galerii FF został uświetniony bardzo interesującą wystawą pt. „Łódź fotografii”. Jest już tradycją że galeria na kolejny jubileusz przygotowuje większą wystawę przeglądową. Tak było na 10-lecie w 1993 roku (wystawa „Konstelacja”) i na 15-lecie (wystawa „Fotografia i przestrzeń”).

Galeria FF została powołana do życia przez Krzysztofa Cichosza, który jest jej kierownikiem i kuratorem do dnia dzisiejszego. I chociaż jej narodziny przypadły na okres kiedy ruch tzw. galerii autorskich uległ dosyć poważnemu przetrzebieniu (stan wojenny) Galeria FF realizuje dosyć konsekwentnie autorski program założyciela. Wystawę jubileuszową Cichosz postanowił poświęcić „twórczości artystów łódzkich poszukujących nowatorskich zastosowań tworzywa fotograficznego”. Prace zaprezentowane na wystawie odznaczają się dużym zróżnicowaniem, zarówno pod względem treści, formy, a także pewnych postaw i filozofii artystycznych.Konrad Kuzyszyn, z cyklu Obiekty istnienia, instalacja, 1994/95. Wystawa jubileuszowa 20-lecia Galerii FF w Łodzi.

Grzegorz Przyborek, z cyklu Hotel Europa, 1994. Wystawa jubileuszowa 20-lecia Galerii FF w Łodzi.

Antoni Mikołajczyk, z cyklu Zapisy dźwięku, 1998. Wystawa jubileuszowa 20-lecia Galerii FF w Łodzi.

Józef Robakowski, z cyklu Niebo czasu domyślnego, 2003. Wystawa jubileuszowa 20-lecia Galerii FF w Łodzi.

Alexander Honory, instalacja video. Wystawa jubileuszowa "Łódź Fotografii" z okazji 20-lecia Galerii FF w Łodzi. Fot. M. Grygiel (Lomo)

Lech Lechowicz, współkurator wystawy analizując w katalogu tę różnorodność określa Galerię FF jako „przyjazne i inspirujące miejsce spotkań odbiorców z dziełami oraz ich twórcami”. I pomimo tego, że niektóre prace na wystawie są fragmentami realizacji już prezentowanych i znanych, wystawa ta dobitnie świadczy o tym, że sztuka obrazu podlegająca stałym przemianom może stanowić niewyczerpane źródło inspiracji i stanowić silny fundament dla nieprzerwanej działalności galerii przez tyle lat.

Wystawa „Łódź Fotografii” prezentowana była wcześniej w nieco zmniejszonej wersji w Galerii Amcor Rentsch w Łodzi (VI-X 2003) i w Galerii Instytutu Polskiego w Paryżu (X 2003 – I 2004), gdzie cieszyła się dużym zainteresowaniem zbierając bardzo pozytywne recenzje.

Do wystawy wydano starannie opracowany katalog, w którym oprócz wprowadzenia Krzysztofa Cichosza, eseju Lecha Lechowicza, spisu wszystkich wystaw w Galerii FF i informacji biograficznych o autorach, umieszczono również bardzo ciekawy „Szkic historyczny o wystawiennictwie fotograficznym w Łodzi” autorstwa Grzegorza Bojanowskiego, jednego z autorów biorących udział w wystawie.

mg

 

Katalog:

Łódź Fotografii
Dwie dekady w kręgu Galerii FF
Wydawca: Galeria Amcor Rentsch
Łódź 2003
ISBN 83-9098-4-9


Otwarcie jubileuszowej wystawy "Dwie dekady w kręgu Galerii FF". Łódź, 6 lutego 2004 r. O lewej: Dyrektor ŁDK Zbigniew Ołubek, Lech Lechowicz i Krzysztof Cichosz. Fot. Piotr Zaton.

Otwarcie jubileuszowej wystawy "Dwie dekady w kręgu Galerii FF". Łódź, 6 lutego 2004 r. Na zdjęciu: Grzegorz Przyborek. Fot. Piotr Zaton.

Otwarcie jubileuszowej wystawy "Dwie dekady w kręgu Galerii FF". Łódź, 6 lutego 2004 r. Fot. Piotr Zaton.

 

Poprzednio w FOTOTAPECIE:

Zobacz też:

 

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.