Zelda Cheatle Gallery, Londyn
99 Mount Street, Mayfair
London W1Y 5HF
9 marca – 30 kwietnia 2004 r.


Joy Gregory The Language of Flowers, wystawa w Zelda Cheatle Gallery, London.

Korespondencja z Londynu

Joy Gregory: The Language of Flowers

 


Poppy, 1991. ©Joy Gregory.
Z podziękowaniem za udostepnienie Zelda Cheatle Gallery, London.

FOTOGRAFICZNY cykl Brytyjki Joy Gregory zatytułowany The Language of Flowers (Język kwiatów) nawiązuje do popularnego w Wiktoriańskiej Anglii zainteresowania botaniką i powszechnej wówczas znajomości symboliki roślin. Stosując popularną w dziewiętnastym wieku technikę cjanotypii, artystka stworzyła obszerny cykl fotografii kwiatów i roślin, swoisty fotograficzny zielnik. Wystawa w Zelda Cheatle Gallery w Londynie zorganizowana z okazji publikacji zawierającej całość cyklu pt. ,Objects of Beauty’, przedstawia kilkanaście zestawów prac z tej serii.

Oprócz kwiatów ciętych, takich jak tulipany czy żonkile, znaczna ilość fotografii przedstawia dzikie kwiaty i trawy rosnące na łąkach i polach. Zainteresowanie kwiatami polnymi artystka wyniosła z dzieciństwa. Wychowana na wsi, niedaleko Manchesteru w spędzała większość czasu na pobliskich łąkach, obserwując różne lokalną florę zmieniającą się z porami roku. Artystka mówi, że polne kwiaty były tapetą jej codziennego życia. Według niej zmiany jakie następują od kilkudziesięciu lat w naturze, stopniowe zanikanie wielu gatunków roślin i zwierząt, prowadzące do „monokulturowego” , ujednoliconego pejzażu, są zjawiskiem jednoczesnym i równoległym z postępującym się ujednolicaniem się świata w procesie globalizacji. Właśnie to powolne zubożenie repertuaru natury, jakie obserwowane jest na Wyspach Brytyjskich od wielu lat zainspirowało artystkę do stworzenia monumentalnego, fotograficznego ‘zielnika – tapety, próbującego utrwalić elementy naszego naturalnego otoczenia, które za kilka lat mogą przestać istnieć.

Fotograficzne obrazy kwiatów zostały wykonane przez umieszczenie roślin na wielkoformatowej kliszy, dzięki czemu, możliwe było późniejsze uzyskanie pozytywowego i negatywowego obrazu w skali rzeczywistej. Fotografie wykonane na czerpanym papierze o nieregularnej fakturze, nasuwają na myśl kartki książki - zielnika, w którym w dziewiętnastym wieku suszono i opisywano rośliny. Spłaszczone w procesie stykowego fotografowania kształty roślin dodatkowo nasuwają na myśl formę jaką przybierają kwiaty suszone między kartkami książki. Ta prosta, historyczna metoda fotografowania i opisywania roślin odnosi się do fotograficznego dorobku zajmującej się fotografią i botaniką w wiktoriańskich czasach Anny Atkins.

Eksponowane na wystawie fotografie są zestawione w tryptyki, składające się z negatywowego i pozytywowego obrazu roślin przedzielonych krótkim tekstem, objaśniającym symbolikę rośliny. Tekst nie tylko odnosi się do klasycznej symboliki kwiatów, ale wykracza poza zwyczajowy zakres znaczeń. Podpisanie słonecznika jako „Twój wierny wielbiciel” nasuwa bardziej subtelne i poetyckie skojarzenia

„Ulotna natura życia” odnosi się do fotografii źdźbła trawy, rośliny powszechnie spotykanej na łąkach. Ten tekst podkreśla efemeryczny i subtelny charakter tych fotografii wykonanych w subtelnej i nieprzewidywalnej technice cjanotypii, a także akcentuje proces zmiany i przemijania, które są właściwym tematem tej wystawy.

Basia Sokołowska

 


Joy Gregory The Language of Flowers, wystawa w Zelda Cheatle Gallery, London.

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.