National Gallery of Malaysia
Kuala Lumpur
24 lipca – 19 września

 

 

History and Beyond - Malaysian Photography
from 1900 to the Present Day


Wystawa p.t. "Fotografia malezyjska od roku 1900 do czasów współczesnych" - Narodowa Galeria Malezji w Kuala Lumpur, lipiec-wrzesień 2004.

WYSTAWA fotografii w National Gallery of Malaysia jest pierwszą obszerną ekspozycją fotografii tego kraju. Przygotowana przez Alexa Moh i Li-En Chong, zawiera około 200 fotografii, pochodzących z prywatnych archiwów, zbiorów państwowych oraz uniwersyteckich. Wystawa ma dwojaki charakter - jest fotograficzną kroniką społeczeństwa Malezji i jednocześnie historią rozwoju medium fotograficznego w tym kraju. Stawiając na popularność i łatwość odbioru fotografii kuratorzy stworzyli przystępny obraz społeczeństwa i jego historii, wystawę o ogromnym znaczeniu w procesie definiowania tożsamości narodowej i społecznej współczesnej Malezji.


Wystawa"Fotografia malezyjska od roku 1900 do czasów współczesnych" - Narodowa Galeria Malezji w Kuala Lumpur, lipiec-wrzesień 2004.


Od czasu uzyskania niepodległości ponad 30 lat temu społeczeństwo malezyjskie, na które składają się trzy odrębne grupy etniczne (Malajowie, Hindusi i Chińczycy) wciąż poszukuje swojej tożsamości. Fotograficzny zapis ponad 200 lat ewolucji tego regionu, uzmysławia przynależność do miejsca. Fotografia, bardziej niż jakiekolwiek inne medium podkreśla ciągłość istnienia jednocześnie uświadamiając zachodzące zmiany.

Przy wyborze prac uwzględniono geograficzne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne aspekty tego kraju pokazując pejzaże i widoki miejskie, pocztówki, portrety indywidualne i grupowe, zdjęcia rodzajowe, esej fotograficzny i dokument. Zdjęcia z ostatnich dwudziestu lat zawierają także zdjęcia reklamowe, zdjęcia natury, fotomontaż a także fotografie cyfrowe.

Interesującym, chociaż kontrowersyjnym zabiegiem jest powiększenie niewielkich zdjęć portretowych z 19 i pierwszej połowy 20 wieku do prawie metrowego rozmiaru. Cyfrowe wydruki, pozowanych studyjnych portretów nadają im uderzający charakter, zmuszając do bardziej osobistej i bezpośredniej relacji.

Wystawa jest w dużym stopniu „Malezyjczyków Portretem Własnym”. O potrzebie i popularności takiej ekspozycji świadczy fakt, że katalogi wysprzedano w pierwszym tygodniu wystawy. Społeczną wagę tego wydarzenia doceniły władze. Obecnie przygotowywany dodruk katalogu będzie opatrzony wstępem ministerialnym.

Wystawa ta, ponownie uzmysławia ścisły związek historii ostatnich dwustu lat z medium fotografii, nie tylko jako metody rejestracji zmian wyglądu miejsc, ludzi i dokumentowania wydarzeń, ale także wpływu ewolucji techniki i stylu fotografowania na sposób, w jaki te zmiany są opisane. Kuratorzy podkreślają tę zależność. Każdy etap wystawy zatytułowany jest nazwą dominującej w danym okresie techniki lub stylu fotografii. Towarzyszący tekst opisuje wpływ rozwoju światowej fotografii na praktykę fotograficzną w Malezji.

Równie cennym dodatkiem do prezentowanych fotografii są gabloty z używanym w danym okresie sprzętem fotograficznym, warsztatem do retuszu negatywów i archiwalnymi numerami pism ilustrowanych, które miały wpływ na styl fotografii w Malezji.

W związku z wystawą w ostatnich dniach sierpnia odbędzie się sympozjum poświęcone fotografii pt. „Open Your Eyes”. Jednym z uczestników będzie Wiesław Zaręba mówiący o swoich doświadczeniach w pracy ze studentami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Fotografia krajów pozaeuropejskich jest zjawiskiem mało znanym, więc wystawa pokazująca ewolucję fotografii w kraju połudiowo-wschodniej Azji w znacznym stopniu przyczynia się do dopełnienia obrazu historii fotografii na świecie.

Basia Sokołowska

 


Kolorowe zdjęcie z początku lat 1970-tych. Z kolekcji p. Tan Yeow Wooi. Wystawa "Fotografia malezyjska od roku 1900 do czasów współczesnych" - Narodowa Galeria Malezji w Kuala Lumpur, lipiec-wrzesień 2004.

Ręcznie kolorowana pocztówka z kolekcji p. Tan Yeow Wooi. WWystawa "Fotografia malezyjska od roku 1900 do czasów współczesnych" - Narodowa Galeria Malezji w Kuala Lumpur, lipiec-wrzesień 2004.

Wystawa"Fotografia malezyjska od roku 1900 do czasów współczesnych" - Narodowa Galeria Malezji w Kuala Lumpur, lipiec-wrzesień 2004.

Pora lunchu, około r. 1950. Scena uliczna: rodzina chińska przerywa pracę na południowy posiłek. Autorem zdjęcia był JKM Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Wystawa"Fotografia malezyjska od roku 1900 do czasów współczesnych" - Narodowa Galeria Malezji w Kuala Lumpur, lipiec-wrzesień 2004.

Wystawa"Fotografia malezyjska od roku 1900 do czasów współczesnych" - Narodowa Galeria Malezji w Kuala Lumpur, lipiec-wrzesień 2004.
Wystawa w Narodowej Galerii Malezji w Kuala Lumpur - fot. B. Sokołowska

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.