2x Kolekcja Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich
27 marca – 24 kwietnia 2004
kuratorzy Leszek Golec i Józef Robakowski

Galeria Wymiany
Multimedialna Kolekcja Józefa Robakowskiego
– zestaw miedzynarodowy 1950-2004
27 marca - 15 maja 2004,
kurator Leszek Golec

Zygmunt Rytka, Fotografie i obiekty,
27 marca - 17 kwietnia 2004,
kurator: Leszek Golec.

Janusz Bałdyga, Rzeczy trudno dostępne
Performance, 27 marca 2004

Krzysztof Malec, Rzeźba, dokumentacja twórczości
27 marca - 30 kwietnia 2004, Galeria "Kaplica"

Centrum Rzeźby Polskiej
Ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko

 

Robakowski, Rytka, kolekcje...

Wystawy w Orońsku

 


Konferencja prasowa w dworku Brandta w Orońsku. Fot. M. Grygiel


W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku otwarto (27 marca '04) kilka wystaw, z których chyba najważniejszą jest prezentacja kolekcji współczesnej sztuki polskiej braci Krzysztofa i Dariusza Bieńkowskich. Powstanie tej kolekcji może oznaczać ważny moment dla sztuki polskiej. Oto pojawiają się już nie tyle sponsorzy finansujący okazjonalnie jedno czy drugie przedsięwzięcie artystyczne, ale prawdziwi mecenasi współpracujący ze środowiskiem artystycznym poza układami urzędniczymi i autentycznie z tym środowiskiem zaprzyjaźnieni, co podkreślił w swoim wystąpieniu Józef Robakowski. Te przyjazne relacje zaowocowały powstaniem niezywkle spójnego i interesującego zbioru polskiej sztuki powojennej, przede wszystkim malarstwa ale również rzeźby i fotografii. Spośród nazwisk artystów, których prace znalazły się w kolekcji Bieńkowskich można wymienić chociażby Wojciecha Fangora, Stefana Gierowskiego, Zbigniewa Gostomskiego, Jadwigę Maziarską, Gerarda Bluma-Kwiatkowskiego, Henryka Stażewskiego. Ważne miejsce w tej kolekcji zajmuje fotografia dzięki pracom takich artystów jak Karol Hiller, Zbigniew Dłubak, Andrzej Pawłowski czy Józef Robakowski. Mecenat braci Bieńkowskich nie przejawia się jedynie w kolekcjonowaniu dzieł, są oni również fundatorami nagrody im. Katarzyny Kobro a wśród prezentowanych prac można było oglądać malarstwo młodego artysty Dariusza Korola korzystającego z ufundowanego przez nich stypendium.

Kolejne dwie wystawy są autorstwa Zygmunta Rytki. Pierwsza, to pokazywane w ażurowych przestrzeniach Oranżerii "Fotografie i obiekty" - kolejna wersja instalacji z wykorzystaniem fotografii, kamieni i sznurka, w której artysta - by użyć jego nieco scjentystycznego sformułowania - sprzęga zarejestrowaną fotograficznie czasoprzestrzeń z wyobrażeniową, intelektualną przestrzenią neuronową i z za każdym razem inną, aktualną przestrzenią galerii. Można oczekiwać, że tym razem ta konkretna przestrzeń, czy może raczej jej otoczenie widoczne przez przezroczyste ściany galerii będzie dynamicznie zmieniać się w trakcie trwania wystawy w pierwszych tygodniach wybuchającej wiosny.


Orońsko, 27 marca '04, wystawa Zygmunta Rytki "Kolekcja". Od lewej: Krzysztof Bieńkowski, Zygmunt Rytka, Mariusz Knorowski, Dariusz Bieńkowski. Fot. K. Wojciechowski.

Orońsko, wystawa "Galeria Wymiany - Multimedialna Kolekcja Józefa Robakowskiego - zestaw miedzynarodowy 1950-2004". Fot. M. Grygiel.

Druga wystawa Zygmunta Rytki to fragment jego "Kolekcji prywatnej", zbioru zdjęć dokumentujących życie artystyczne od początków lat 1970-tych, nie pozbawiony humoru fragment swojego rodzaju "czasoprzestrzeni towarzysko-artystyczno-sentymentalnej" przypominający ludzi tworzących na przestrzeni kilku dekad, ludzi, spośród których coraz więcej nie ma już wśród nas. Można tę wystawę potraktować jako wprowadzenie do prezentacji "Galerii wymiany" Józefa Robakowskiego. "Galeria wymiany" (Exchange Gallery) to kolekcja powstała dzięki darom przyjaciół artysty. Jak podkreślił sam Robakowski, znajdują się w niej prace twórców o nazwiskach obecnie tak znaczących, że pozyskanie teraz ich dzieł byłoby niemożliwe z przyczyn finansowych. Ale to nie te mniej czy bardziej znane nazwiska stanowią o wartości zbioru. Najważniejsze wydaje się być to, że jest to prawdziwa galeria przyjaciół będących przyjaciółmi niezależnie od miejsca w historii sztuki, jakie niektórym udało się zająć.

Wystawie towarzyszył performance zaproszonego przez Józefa Robakowskiego Janusza Bałdygi zatytułowany "Rzeczy trudno dostępne"

Ostatnią z prezentowanych wystaw był pokaz poświęcony Krzysztofowi Malcowi, przedwcześnie zmarłemu rzeźbiarzowi posługującemu się tak ulotną materią jaką jest puch pałek wodnych. Oprócz filmów wideo autorstwa Leszka Golca i Witosława Czerwonki relacjonujących działania artysty zaprezentowano w przestrzeni galerii "Kaplica" kilka zdjęć dokumentujących prace Malca oraz jego rzeźby Akt i Wyspa życia.

 

Krzysztof Wojciechowski

 

Zobacz też:

Centrum Rzeźby Polskiej

 


Galeria Wymiany
Jiri Valoch

Galeria Wymiany
Yoshio Nakayima

 


Galeria Wymiany
Andrzej Partum

 


Galeria Wymiany
Jadwiga Maziarska

Galeria Wymiany
Andrzej Rozycki

 


Galeria Wymiany
Floris M. Neussis

Orońsko, Galeria Wymiany, prace, których autorami są m. in.: Tibor Varnagy, Istvan Halas, Jacek Kryszkowski, Anna Beata Bohdziewicz. Fot. M. Grygiel.

Orońsko, wystawa "Galeria wymiany", fragment ekspozycji. Fot. M. Grygiel.

Zbigniew Dlubak
2 x Kolekcja Dariusza i Karola Bieńkowskich
wystawa w Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko

Wojciech Fangor
2 x Kolekcja Dariusza i Karola Bieńkowskich
wystawa w Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko

Henryk Stażewski
2 x Kolekcja Dariusza i Karola Bieńkowskich
wystawa w Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko

Orońsko, wystawa "2 x kolekcja Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich"
prace Henryka Stażewskiego. Fot. K. Wojciechowski.

Orońsko - Oranżeria, wystawa Zygmunta Rytki. Fot. K. Wojciechowski

Orońsko - Oranżeria, wystawa Zygmunta Rytki.
Fot. M. Grygiel.

Orońsko, performance Janusza Bałdygi. Fot. M. Grygiel

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.