Jerzy Lewczyński - Archeologia fotografii


Jerzy Lewczyński
Autoportret / Self-portrait, 1955

Jerzy Lewczyński - "Archeologia fotografii"
Prace z lat 1941 – 2005.
Redakcja katalogu:
Krzysztof Jurecki i Ireneusz Zjeżdżałka
Wydawnictwo KROPKA, Września 2005
ISBN: 83-89494-11-6

OKAZUJE SIĘ, że jednym z najlepszych sposobów na wydawanie książek monograficznych o ważniejszych żyjących polskich fotografach są ich retrospektywne wystawy. Z okazji otwartej 19 kwietnia (2005) w Muzeum Sztuki w Łodzi wystawy Jerzego Lewczyńskiego ukazał się katalog, który właściwie spełnia kryteria dobrej pozycji monograficznej poświęconej temu wybitnemu artyście. Powstał w wydawnictwie Kropka we Wrześni, które już wcześniej obok regularnie ukazującego się kwartalnika ‘FOTOGRAFIA” prezentuje co jakiś czas osobne publikacje poświęconej fotografii. Z bardziej znanych wymienić należy „Fotografie 1967-1990” Evy Rubinstein czy „De rerum natura” Bogdana Konopki.

Wystawa i album pt. „Archeologia fotografii” Jerzego Lewczyńskiego jest wynikiem współpracy kilku instytucji: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach, Galerii Pustej w Katowicach, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie oraz Samorządu miasta Gliwice.

Prezentacja wystawy będzie się odbywała w tych kolejnych miejscach przez najbliższy rok, a już obecnie włączona jest jako jedno z ważniejszych wydarzeń do programu IV Międzynarodowego Festiwalu Fotografii, który odbędzie się w połowie maja w Łodzi.

Dobrze więc się stanie, że dorobek Jerzego Lewczyńskiego zostanie zaprezentowany tak szeroko. Katalog natomiast pozostanie i pełnić będzie rolę najpełniejszego jak do tej pory wydawnictwa poświęconego temu tak znaczącemu dla polskiej fotografii artyście.


Jerzy Lewczyński
Nokturn / Nocturne, 1957

Walorami tego wydawnictwa są bez wątpienia opublikowane teksty przede wszystkim samego autora, z których ten najważniejszy pt. „Między Bogiem a prawdą” staje się jego swoistym credo. „Dzięki fotografii zatrzymałem część z tego, co dotykało mojej fizycznej i psychicznej egzystencji”. W jednym zdaniu można zawrzeć tak wiele o istocie fotografii nie siląc się na pseudofilozoficzne dociekania definicji tego medium.

Pozostałe teksty napisali Krzysztof Jurecki, Elżbieta Łubowicz, Adam Sobota, Marek Janczyk.

Szczególnej wartości dla przyszłych badaczy twórczości Lewczyńskiego ma kalendarium, szczegółowy wykaz wystaw, bibliografia. Na uwagę zwraca także dobra jakość druku reprodukcji prac fotograficznych autora szczególnie tych czarno- białych.

Książka ta w najbliższym czasie powinna stać się obowiązkową lekturą wszystkich zainteresowanych polską fotografią współczesną.

MG

(fotografie J. Lewczyńskiego pochodzą z omawianego katalogu)


 


Jerzy Lewczyński
bez tytułu, z pokazu zamkniętego 'Antyfotogrfia' /
untitled, from the closed show 'Anti photography', 1959

Jerzy Lewczyński
Negatywy znalezione w Nowym Jorku / Negatives found in New York, 1980
(z wystawy pt. "Negatywy i ciąg dalszy", Mała Galeria ZPAF, Warszawa,1984)

 

 

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.