Muzeum Sztuki w Łodzi.
Łódź, ul. Więckowskiego 36
Kurator: Józef Robakowski.
Wystawa czynna od 11 maja do 31 sierpnia 2006

 

 

Fotoobrazy. Gest plastyczny w fotografii.

 


Zbigniew Dłubak
Ikonosfera / Iconosphere, 1970; 253,5 x ,5 cm

Antoni Mikołajczyk
Drzewo / A Tree, (Zero-61); 74,5 x 58,5 cm

 

"Fotoobrazy. Gest plastyczny w fotografii"
ISBN 93-87937-44-4
na okładce: Jadwiga Sawicka - Czarna sukienka/ Black dress, 2002; 173 x 124 cm


WYSTAWA i publikacja (nazwanie jej jedynie katalogiem byłoby niesprawiedliwe wobec jej rozmachu i poziomu) Fotoobrazy. Gest plastyczny w fotografii są przede wszystkim świadectwem istnienia pewnej kolekcji. W sensie węższym jest to kolekcja fotografii braci Dariusza i Krzysztofa Bieńkowskich. W szerszym znaczeniu, jest to dowód istnienia w polskiej (ale nie tylko) fotografii nurtu, który wyodrębniła w swoich Przygodach plastycznych fotografii Urszula Czartoryska już ponad czterdzieści lat temu. Kolekcja Bieńkowskich, której dobrym duchem jest kurator i współuczestnik wystawy Józef Robakowski, zawiera zresztą prace wielu artystów już przez Czartoryską w jej książce wymienionych, między innymi Karola Hillera, Themersonów, Marka Piaseckiego i oczywiście Zbigniewa Dłubaka.

Nie jest to jednak kolekcja tylko historyczna. Dobór prac świadczy o tym, że nurt ten rozwija się nadal. Mimo zalewu powstających z coraz większą częstotliwością obrazów czy elektronicznych nowinek pozwalających automatycznie, za kliknięciem myszy, realizować odgrzewane awangardowe pomysły sprzed dziesięcioleci daje się wyróżnić w swojej prawdziwości, pewnej szlachetności i uspokojeniu. Tak więc obok wspomnianych już klasyków wystawa i publikacja prezentują prace następnej generacji artystów wprowadzających ów gest plastyczny do fotografii: Jadwigi Sawickiej, Mikołaja Smoczyńskiego, Barbary Konopki, czy twórców starszego pokolenia lecz mniej znanych lub realizujących swoje prace w tym nurcie później: np. Wiesława Wojczulanisa czy Jerzego Wrońskiego.

Publikacja, obok szczegółowych not informujących o wszystkich 22 artystach zawiera dwa interesujące eseje: Ewy Hornowskiej Trzy wolności i Elżbiety Janickiej Pytanie o rzeczywistość.

K.W.

 

Uczestnicy wystawy:
Wojciech Bruszewski, Zbigniew Dłubak, Andrzej Golc, Karol Hiller, Michał Kokot, Barbara Konopka, Jerzy Lewczyński, Antoni, Mikołajczyk, Andrzej Pawłowski, Marek Piasecki, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Zygmunt Rytka, Jadwiga Sawicka, Bronisław Schlabs, Mikołaj Smoczyński, Wacław Szpakowski, Stefan Themerson, Jerzy Wardak, Wiesław Wojczulanis, Stefan Wojnecki, Jerzy Wroński.

Stefan Themerson
kadr z filmu: Oko i ucho / still from: The Eye & the Ear, 1944-1945; 14,5 x 23,5 cm
Wojciech Bruszewski
bez tytulu / untitled. (Zero-61); 17 x 18 cm
Józef Robakowski
Foto-montaż / Foil-montage, 1969, 23 x 20 cm

 

Zobacz też:

Muzeum Sztuki w Łodzi

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.