Tytuł Roboczy, dwumiesięcznik
ISSN 1733 4691, nakład 1500 egz.
Redakcja i projekt: Klara Kopcińska i Józef Żuk Piwkowski
Wydawca: Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP

 

 

"Tytuł Roboczy", numery 11 i 12-13

Tytuł Roboczy nr 11, okładka: zdjęcie z akcji "Z prochu w proch" realizowanej przez Jacka Bąkowskiego

UKAZAŁY SIĘ dwa kolejne tegoroczne numery „Tytułu Roboczego” – nr 11 i podwójny 12/13.
Numer 11 poświęcony jest zagadnieniu „Czym jest sztuka?”. Próby odpowiedzi zawarte są zarówno w dużych tekstach czy wywiadach, jak i krótkich, ankietowych wypowiedziach. Godny polecenia jest obszerny i bogato ilustrowany wywiad przeprowadzony przez Żuka Piwkowskiego z Krzysztofem Cichoszem, który opowiada o swojej drodze dojścia do sztuki i jej recepcji, a także o samej twórczości i planach artystycznych.

Interesujący jest tekst Dominiki Truszczyńskiej dotyczący jej pracy „Widoczki”, w dużej mierze stanowiący, również poprzez opisywanie pozornie jedynie technicznych aspektów realizacji pracy, autorską próbę refleksji na temat istoty sztuki. Numer zawiera ponadto między innymi dwa teksty Jacka Bąkowskiego będące opisem jego prac „Linia życia” i „Z prochu w proch”, fragmenty książki Edwarda Łazikowskiego „Fragtoryzacja świata”, jak też mające już status niemal stałych rubryk teksty Radosława Nowakowskiego i Zenona Kulpy.

Tytuł Roboczy nr 11, okładka - awers:
Krzysztof Cichosz - "Demontaż" (Humanologii poświęcam)
widok instalacji 1993, pierwszy pokaz w Małej Galerii ZPAF w Warszawie


Ryszard Grzyb, logo Ikon zwycięstwa, 2006, na podstawie obrazu Uwaga czołg!, 1984


PODWÓJNY numer 12-13 to zarazem katalog otwartej 5 czerwca 2006 w Fabryce Norblina wystawy „Ikony zwycięstwa” będącej próbą przedstawienia obecności refleksji historycznej we współczesnej sztuce. Historia ze zrozumiałych względów jest tu w znacznym stopniu ograniczona do tego, czego pokolenie artystów stanowiących trzon uczestników doświadczyło najsilniej – epoki „Solidarności” i późniejszych przemian, ale zaznaczone są też działania wcześniejsze, wyprzedzające niejako to, co działo się później (A. Partum, J. Kalina). Wprowadzeniem do tej problematyki jest esej Janusza Zagrodzkiego „Wyzwolenie wyobraźni” opisujący relacje miedzy polityką a sztuką w Polsce w całym okresie powojennym. „Tytuł Roboczy” (oraz wystawa) przedstawia prace będące dokumentacją lat osiemdziesiątych (np. Anna B. Bohdziewicz, Chris Niedenthal), prace plastyczne i literackie powstałe w tamtych latach zarówno odnoszące się do ówczesnej sytuacji w sposób bezpośredni (np. Zygmunt Rytka, Jerzy Kalina), jak i pozornie ponadczasowe, ale jednak nasiąknięte patosem tamtej dekady (np. Bożenna Biskupska). Interesująca jest praca Teresy Gierzyńskiej łącząca dokumentację rzeczywistości politycznej i osobistej w sposób inny, niż robiła to A.. Bohdziewicz w swoim „Fotodzienniku”. Poruszający jest tekst Wojciecha Bruszewskiego określony jako fragment paradokumentalnej powieści.

KW

 

Tytuł Roboczy nr 12-13, okładka (rewers):
Ryszard Waśko - Flower power, 1981 - 2005
Anna Beata Bohdziewicz - Ikony? zwyciestwa?, zdjęcia z lat 80.
Tytuł Roboczy nr 12-13/span>
Tytuł Roboczy nr 12-13: Krzysztof Wojciechowski "Wszystko na próżno"

Koperta jedynego listu z Kozielska, jaki nasz dziadek dostał od swojego syna, naszego stryja. List przyszedł przed Bożym Narodzeniem 1939, był bardzo spokojny, zwykły. Pytania o rodzinę, znajomych. Później była cisza aż do 1943. Słyszałem, że rodzina nie chciała pytać się władz niemieckich, czy znaleziono jego ciało. Mówiono, że Niemcy zawsze mówią, że tak, bo propaganda wymagała, by ofiar było jak najwięcej. A rodzina nie chciała tracić nadziei.
Tytuł Roboczy nr 12-13: Krzysztof Wojciechowski "Wszystko na próżno"

Zobacz też:

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.