Tytuł Roboczy - otwarty magazyn sztuki
nr 11-12/2005 (010)
Dwumiesięcznik
ISSN 1733 4691

 

 

"Tytuł Roboczy" po raz dziesiąty


Grzegorz Rogala - "Szkoła dziewcząt"
Tytuł Roboczy nr 11-12/2005 (010), okładka

NAJNOWSZY, dziesiąty już numer Tytułu Roboczego, pisma wydawanego przez Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP, redagowany głównie siłami dwojga ludzi: Klary Kopcińskiej i Żuka Piwkowskiego, poświęcony jest prawie w całości pamięci. Nawiązują do tego serie zdjęć  zaczynające się na okładkach i kontynuowane na stronach wewnętrznych pisma: nostalgiczne przetworzenia dawnych grupowych portretów Grzegorza Rogali i pamiątkowe fotografie wyjęte z rodzinnego archiwum Marii Bechty.


Grzegorz Rogala - "Ona i bose stopy"
Tytuł Roboczy nr 11-12/2005 (010)

Zdjęcie z archiwum prywatnego Marii Bechty
Tytuł Roboczy nr 11-12/2005 (010) 4-ta okładka

O pamięci mówią również teksty Piotra Lachmana, Grzegorza Rogali, Klary Kopcińskiej. Głównym materiałem tego numeru jest Bank wspomnień.. Jest to zbiór fragmentów wspomnień oparty na wywiadach z artystami przeprowadzonymi przez Klarę Kopcińską i Żuka Piwkowskiego. Wspomnienia te dotyczą nie tylko sztuki, często rozmówcy (m.in. Jacek Bąkowski, Wojciech Tuszko, Zygmunt Rytka, Joanna Muszyńska, Piotr Lachman) powracają do dzieciństwa czy do momentów, w których ich życie krzyżowało się z historią. To bardzo interesująca lektura.


Edward Łazikowski - "Drewniana tablica", 2001.
różne drewno, gwoździe. 412 x 216 x 18 cm
Tytuł Roboczy nr 11-12/2005 (010)

W numerze znajdują się także pozycje będące kontynuacją tekstów pojawiających się we wcześniejszych numerach. Jest to przede wszystkim kolejne opracowanie Janusza Zagrodzkiego omawiające twórczość łódzkiego artysty Edwarda Łazikowskiego w nawiązaniu do działalności galerii Ślad, której Zagrodzki był głównym animatorem.

Ponadto kolejne teksty Radosława Nowakowskiego i Zenona Kulpy. Interesujący w kontekście co raz powtarzających się problemów z naruszaniem praw autorskich jest manifest KP (kopiuj proszę) Żuka Piwkowskiego.

KW

 

 

 

Poprzednio w FOTOTAPECIE m.in.:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.