Centrum Łowicka. 18 grudnia 2006 – 17 stycznia 2007 r.
Warszawa, ul. Łowicka 21. Tel. 022-845 56 75
(sala wystawowa pełni więcej funkcji,
przed odwiedzeniem dobrze jest zatelefonować,
by upewnić się, że nie ma w niej innych zajęć)

 

 

Jacek B±kowski. Nowy Jork. Na oko, na ucho.

Jacek B±kowski - Nowy Jork. Na oko, na ucho. Wystawa w Centrum Łowicka w Warszawie.

NAJNOWSZA wystawa Jacka B±kowskiego jest plonem jego krótkiej wyprawy do Nowego Jorku w styczniu 2006 roku. Znaj±c to miasto z wcze¶niejszego pobytu sprzed blisko 30 laty, B±kowski postanowił nie dać się pochłon±ć gor±czkowej i przypadkowej rejestracji nowojorskiego tygla. Pojechał tam z pewnym planem – korzystaj±c z możliwo¶ci nowoczesnej technologii cyfrowej postanowił uzupełnić płaskie a więc dwuwymiarowe zdjęcia (bardzo często tworz±ce serie) o dodatkowy wymiar – dĽwięk. Nagrania dĽwięku obecnego w otoczeniu fotografowanego obiektu czy przez ten obiekt wydawanego s± oczywistym rozszerzeniem warstwy dokumentacyjnej, zrobieniem kroku w kierunku filmu reportażowego. Dla B±kowskiego szczególne znaczenie ma to, że wprowadzenie tego trzeciego wymiaru w jaki¶ sposób osłabia „dyktaturę” pierwszego ze zmysłów – wzroku, obecn± nawet w języku, kiedy mówimy dziecku, które oparzyło się dotykaj±c czego¶ gor±cego: „widzisz, jakie to gor±ce” zamiast „poczułe¶, jakie to gor±ce”. W jakim stopniu ten projekt artysty się udał, trudno powiedzieć. Na pewno odbiór wystawy byłby bardziej zgodny z intencj± autora, gdyby może dzięki trochę bardziej skomplikowanej, ale możliwej do zrealizowania technice, dĽwięk przypisany do danych obrazów był słyszany tylko w ich pobliżu i by widz, który nie lubi sobie narzucać dyscypliny, nie był zmuszony do znalezienia (a wła¶ciwie usłyszenia) nagrania odpowiadaj±cego jakiemu¶ zdjęciu i odbywania wędrówki po wystawie w rytm wyznaczanych przez zmianę dĽwięków.

Jacek B±kowski - Nowy Jork. Na oko, na ucho. Wystawa w Centrum Łowicka w Warszawie.
Jacek B±kowski - Nowy Jork. Na oko, na ucho. Wystawa w Centrum Łowicka w Warszawie.

Niezależnie od przyjętej koncepcji wystawy, jest ona również wyrazem fascynacji Jacka B±kowskiego Nowym Jorkiem i jego sympatii dla tego miasta. Podobnej fascynacji i sympatii, jak± żywił ojciec Jacka, zmarły w roku 2005 Janusz B±kowski. Ci, którzy znaj± zapiski Janusza z Ameryki – rysunkowe i na ta¶mie video prezentowane w Małej Galerii ZPAF-CSW przed kilku laty, zauważ± w nich pewne podobieństwa do tego, co zrobił Jacek.

Wystawa została zorganizowana w ładnej sali wystawowej odnowionego Centrum Łowicka, które już nie raz go¶ciło interesuj±ce pokazy (m.in. chyba pierwsz± w Polsce prezentację sławnego Martina Parra). Katalog do wystawy zawiera płytę z nagranymi fragmentami zapisanych nowojorskich dĽwięków z miejsc gdzie Jacek B±kowski zrobił zdjęcia.

K.W.

Jacek B±kowski - Nowy Jork. Na oko, na ucho. Wystawa w Centrum Łowicka w Warszawie.
Jacek B±kowski - Nowy Jork. Na oko, na ucho. Wystawa w Centrum Łowicka w Warszawie.

 

Poprzednio w FOTOTAPECIE m.in.:

 

Autor Jacek B±kowski podczas otwarcia wystawy Nowy Jork. Na oko, na ucho w Centrum Łowicka w Warszawie. Fot. Marek Grygiel.

 


Spis tre¶ci

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.