Pierwsze trzy tomy edition.fotoTapeta

WYDAWNICTWO edition.fotoTapeta zostało założone przez niemiecką parę dziennikarzy Andreasa Rosteka i Dagmar Engel mieszkających w Berlinie oraz fotografa Tadeusza Rolke i kuratora fotografii Marka Grygla z Warszawy. Inspiracją stało się internetowe wydanie FOTOTAPETY istniejącej nieprzerwanie od 1997 roku.

Jest to projekt eksperymentalny, którego założeniem jest równowaga tekstu i fotografii jako elementów dopełniających się nawzajem na zasadzie równoważności.
Punktem powstania danej publikacji może być tekst do którego zamawia się lub wyszukuje już istniejące zdjęcia, ale równie dobrze może to być jakiś projekt fotograficzny, do którego wydawcy proponują jakiś utwór literacki, esej, lub opracowanie historyczne.

Trzy pierwsze publikacje które ukazały się na początku października tego roku są w jakiejś mierze ilustracją tych założeń.

„Zbrodnia i Kara - Duma i Uprzedzenie / Polacy i Niemcy” („Schuld & Suehne & Stolz & Vorurteil / Polen & Deutsche”) to oryginalnie zamówione utwory u Adama Krzemińskiego i Guentera Hofmanna, stałych publicystów zajmujących się od dawna stosunkami niemiecko-polskimi. Do powstałych tekstów komentujących relacje polityczno-społeczne między obu krajami dobrano zdjęcia dwóch wybitnych fotografów: nieżyjącego już dokumentalisty Dirka Reinartza i uznanego fotografa młodszej generacji Łukasza Trzcińskiego.

Kolejna publikacja „Berlin od ulicy” (Berliner Feuilleton) to wybór powstałych w ostatnich latach felietonów mistrza tego gatunku Arno Widmanna i zdjęcia które specjalnie dla tego projektu wykonała na ulicach Berlina tego lata Marta Kilińska, fotograf z Warszawy, prowadząca od niedawna swoją własną galerię fotograficzną Synteza na warszawskiej Pradze.

„Star City” to wybór opowiadań sience-fiction dwóch polskich autorów Konrada Fijałkowskiego i Rafała Kośnika z barwnymi, specjalnie wykonanymi zdjęciami w maju i w czerwcu tego roku w Gwiezdnym Miasteczku pod Moskwą przez niemiecką fotograf Anne Lehmann-Brauns.

Wszystkie trzy publikacje mają dwie wersje językowe: niemiecką i polską, mają jednakowo opracowaną formę edytorsko - graficzną, są tych samych rozmiarów, maja tę samą cenę ( w Niemczech ok. 20 Euro, w Polsce ok. 40 PLN) i są dostępne w szerokiej sieci rozpowszechniania i w internecie.

W przygotowaniu są następne projekty:

„Byliśmy tu” („Wir waren hier”) – kontynuowany przez kilka lat projekt fotograficzny Tadeusza Rolke dotyczący pamięci symbolicznej po Chasydach ze słynnym, znanym już tekstem amerykańskiego historyka Simona Schamy;

„Architektura władzy” („Architektur der Macht”) o nowo wybudowanej stolicy Niemiec z podsumowującym tekstem Dietera Hoffmanna-Axthelma i zdjęciami mieszkającego od wielu lat w Berlinie fotografa Marka Poźniaka.

Publikacje wydawnictwa edition.fotoTAPETA koncentrować się będą na problemach szeroko rozumianej kultury, historii, sztuki w ramach współpracy europejskiej Niemiec i Polski, ale także krajów sąsiednich. Działalność wydawnicza edition.fotoTapeta nie jest obliczona na jakieś ogromne zyski chociaż ma charakter przedsięwzięcia komercyjnego i w pełni profesjonalnego. Głównym założeniem tego wydawnictwa jest ułatwienie dialogu i porozumienia oraz zbliżenia w ramach europejskiej wspólnoty w najlepszym rozumieniu tych słow.


 

Kontakt

Berlin

edition.fotoTAPETA
Alt-Moabit 37
10555 Berlin

Warszawa

edition.fotoTAPETA
ul. Madalińskiego 38/40 m. 14
02-540 Warszawa


 

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2023 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2023 Zeta-Media Inc.