Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Otwarcie wystawy: 29 września, godz. 18.00
Wystawa czynna do 9 listopada 2008.
Kurator: Marek Grygiel

 

 

Andrzej Lachowicz - Obserwacje i notacje

Andrzej Lachowicz - Explosion, 1966

ANDRZEJ LACHOWICZ należy do tych artystów, których działalność w znaczącym stopniu wpłynęła na rozwój sztuk wizualnych w naszym kraju. Od końca lat sześćdziesiątych zajmuje się fotografią, grafiką, malarstwem, rysunkiem, tworzy filmy i zapisy video. Jest czynnym teoretykiem sztuki, publikuje i ogłasza swoje badania nad językiem wizualnym fotografii, tworzy prace których celem jest analiza przekazów informacyjnych, rodzaj "perswazji wizualnej" oddziałującej na odbiorcę.

Jego sztuka silnie osadzona jest w nurcie fotomedializmu stanowiącego znaczący składnik konceptualnych rozważań na tematy sztuki, jakie w tym czasie dominowały na świecie.

W roku 1970 był współzałożycielem galerii PERMAFO działającej we Wrocławiu przez grupę artystów skupioną wokół tej galerii. Istotną rolę w tej grupie odgrywali również Natalia LL i Zbigniew Dłubak.

Andrzej Lachowicz - Cien, Ja sam 1966
Andrzej Lachowicz: Topologie G+G2, 1968 - 1989
Energia Upadku, 1980
Andrzej Lachowicz: Energia Luzu, 1987

"Obserwacje i notacje" to wystawa o charakterze retrospektywy, która prezentuje najważniejsze nurty twórczości Andrzeja Lachowicza, począwszy od słynnego cyklu z 1968 roku pt. "Cień", który artysta kontynuował zarówno w zapisach fotograficznych jak i filmowych, poprzez fotografie powstałe w Danii pod koniec lat 60. obszerny cykl prac z serii "Topologie" i "Transgresje", a także późniejsze prace z serii "Energia Luzu" i "Energia Upadku".

Większość tych prac cechuje dążenie do nadania im ciągłości i seryjności. Artysta nie chce "zatrzymać" czasu, co przypisuje się z założenia fotografii. Chodzi mu raczej o ukazanie pewnego nieuchwytnego, złożonego, w ciągłym ruchu stanu. Ta permanentność trwania wywodzi się z dążenia do przedstawienia złożonego obrazu rzeczywistości, stąd pozorna powtarzalność gestów, zachowań i wybranych motywów.

Sztuka ta już od początku staje się zaprzeczeniem bezpośredniego odwzorowywania i daje szerokie pole do stawiania pytań i powodowania refleksji. Podbudową tych poszukiwań są liczne teksty teoretyczne autora, jak np. "Perswazja wizualna i mentalna" (1972), "Poziomy energetyczne sztuki" (1978), czy "Zwątpienie i nadzieja" (1986). Wybór tych tekstów postanowiliśmy przypomnieć w katalogu wystawy.

Andrzej Lachowicz: Lewitacja 197
Andrzej Lachowicz: Udana proba stania na wodzie, Metaphisica, 1974
Andrzej Lachowicz - Napisanie nazwiska, realizacja autorska w filmie Zywa Galeria, 1974

Oprócz prac znanych i mających niewątpliwy wpływ na rozwój sztuki wizualnej w Polsce, wystawa zawiera również prace powstałe niejako na marginesie głównych nurtów twórczości autora. Warto tu wymienić prace malarskie i graficzne, twórczość liryczno-poetycką, a także dosyć pokaźną serię fotografii, nie lokującą się w żadnym nurcie neoawangardowym, a będącą na poły reportażowo-dokumentalnym zapisem dziejących się wydarzeń i sytuacji. Te właśnie fotografie m.in. z pobytu w Pekinie w czerwcu 1989 roku stanowią dowód na silne przywiązanie autora do fotograficznego medium. Trzeba też zaznaczyć, że Andrzej Lachowicz dysponuje znakomitym warsztatem fotograficznej ciemni. Obecnie, po latach, ogromna większość tych prac odznacza się perfekcyjnością technicznego wykonania i stanowi niedościgły wzór najwyższej próby, co może być inspirujące nie tylko dla szerokiej rzeszy fotografujących, ale i dla samych artystów ulegającym komfortowi i łatwości ulotnych i nietrwałych współczesnych zapisów cyfrowych.

Andrzej Lachowicz: Chiny, Pekin, maj-czerwiec 1989
Andrzej Lachowicz: Na ukos, 1988
Andrzej Lachowicz skany akwarele: Rysunki Niewidzialne z Pustyni Subbija, 1993

Wystawa "Obserwacje i notacje" jest ważnym elementem przypomnienia i utrwalenia twórczości jednego z najwybitniejszych polskich artystów, którego znaczenie dla polskiej sztuki współczesnej jest nie do przecenienia.

Marek Grygiel
Warszawa, 1 września 2008.

Andrzej Lachowicz - Permafo
Otwarcie wystawy FOTOGRAFIA KONKRETNA 2, Mala Galeria PSP-ZPAF, 1978 arch Malej Galerii
Janusz Bogucki, Andrzej Lachowicz podczas otwarcia wystawy Natalii LL pt. "Luzna przestrzen", 1988 Mala Galeria ZPAF
Andrzej Lachowicz: zdjecie z otwarcia wystawy-performance Natalii LL "Snienie", 1979 w Malej Galerii PSP-ZPAF
Andrzej Lachowicz - Mala Galeria ZPAF, 1988 fot. Marek Grygiel

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.