FOTO-EKSTENSJE

 

FOTO-EKSTENSJE.
15 lat studiów fotograficznych w PWSFTviT. Łódź 2007.
ISBN 9788387870232

FENOMENEM PRL-owskiego szkolnictwa artystycznego był brak nauczania fotografii na poziomie wyższym. Taka sytuacja miała zresztą miejsce chyba we wszystkich krajach po naszej stronie żelaznej kurtyny z chlubnym wyjątkiem Czechosłowacji z jej praską FAMU i licznymi szkołami rzemiosła artystycznego (na poziomie średnim). Zmiana systemu zaowocowała eksplozją różnych szkół, studiów itp. Do najważniejszych miejsc nauczania fotografii należą obecnie łódzka Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im.L.Schillera oraz wydział fotografii poznańskiej ASP. Już samo oparcie się o organizmy uczelni państwowych z ich kadrą, administracją, możliwościami lokalowymi i technicznymi pozwoliło uniknąć niepewności, z jaką borykały się liczne, często efemeryczne szkoły prywatne.

Publikacja "FOTO-EKSTENSJE" wydana z okazji 15-lecia istnienia studiów fotograficznych przy PWSFTviT zawiera obok wykazu wykładowców i studentów m.in. interesujący tekst Lecha Lechowicza omawiający sytuację szkolnictwa fotograficznego (a w szczególności studiów fotograficznych przy PWSFTviT) na tle przemian fotografii polskiej w okresie po przełomie politycznym. Oczywiście większość obszernego wydawnictwa - albumu stanowią przykłady prac absolwentów. Siłą rzeczy taka prezentacja jest pewną wypadkową różnych tendencji realizowanych przez różne osobowości i w różnych gatunkach, takich jak reportaż, reklama, dokument czy działania wchodzące w obszar szeroko rozumianej sztuki. Do publikacji dołączona jest płyta DVD z pracami video studentów szkoły.

I chociaż łódzkie "FOTO-EKSTENSJE" w niewielkim stopniu dają pojęcie o możliwościach przyszłej drogi twórczej i zawodowej zaprezentowanych absolwentów, to dobrze, że wreszcie się tego rodzaju publikacja, stanowiąca swojego rodzaju wizytówkę studiów, ukazała. Warto przypomnieć, że np. czeski Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie wydaje takie almanachy regularnie, przedstawiając aktualny stan spraw związanych z samą uczelnią jak i twórczością studentów. Należy mieć nadzieję, że podobnie będzie też w Polsce, i nie tylko w odniesieniu do szkoły łódzkiej.

K.W.

Katarzyna Fortuna, Śniadanie we dwoje / Breakfest a deus, 2000
Tomasz Komorwski, Bez tytułu / Untitled, 2003
Agnieszka Kawa, Autobiografia / Autobiography, 2005
Jakub Swerpel, Z cyklu "Raj utracony" / from the series "Paradise lost", 2002
Maciej Niesłony, Bez tytułu / Untitled, 2005
Rafał Piekarz, "Śniadanie", z cyklu "Rozpoznanie F20.0" / "Breakfast", from the series "Diagnosis F20.0", 2002
Sylwia Doliszna, Bez tytułu / Untitled 2006
Katarzyna Lasoń, Dziennik łodzki (Książka artystyczna) / Lodz Diary (Artists book), 2004
Przemysław Pokrycki , Z cyklu "Żniwa" / from the series "Harvest", 1999
Andrzej Górski, Z cyklu "Martwe natury" / from the series "Nature Mort", 2000-2001

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.