Waldemar Śliwczyński Cisza
Wydawnictwo Kropka - J.W.Śliwczyńscy
Teksty: Waldemar Śliwczyński, Bogdan Konopka, Ireneusz Zjeżdżałka, Ola Śliwczyńska, Daniel Bochnak
Projekt graficzny: Tomasz Wojciechowski
Września 2008.
ISBN 83-89494-23-X

Waldemar Śliwczyński - Cisza

 

PUBLIKACJA Waldemara Śliwczyńskiego zatytułowana "Cisza" jest w istocie zamysłem inwentaryzacyjnym, zbiorem kilkudziesięciu (spośród około 200 wykonanych dotychczas przez autora) zdjęć budynków gospodarskich i mieszkalnych - przykładów architektury wiejskiej z powiatu wrzesińskiego. Zarówno wiek tych konstrukcji (znakomita ich część została wzniesiona na przełomie 19 i 20 wieku) jak ich lokalizacja na terenach o tak silnych tradycjach patriotycznych pozwala w nich widzieć metaforę człowieka, który przeżył wiele - od zaboru pruskiego po komunistyczne pegeery, by nie mieć już sił wtedy, gdy wreszcie warunki wydają się najbardziej sprzyjające.  Pomimo pozornej  monotonii i powtarzających się "po  becherowsku" motywów całość tego zbioru nie nudzi. Właśnie ta powtarzalność pozwala z jednej strony zwrócić uwagę na różnice między poszczególnymi obiektami, a z drugiej dostrzec ogólną odmienność tej architektury od jej odpowiedników w innych regionach Polski. Jest to więc projekt mający ogromne znaczenie jako dokument ginących zabytków kultury materialnej, z których niewiele, jeśli w ogóle, ma szansę wpisania na listę obiektów chronionych i tym samym przeżycia.

Praca Śliwczyńskiego stanowi przy tym zbiór pięknie sfotografowanych pejzaży, emanujących nostalgiczną atmosferą - co z pewnością odróżnia je od chłodnych produkcji szkoły düsseldorfskiej.

Waldemar Śliwczyński, cyklu Cisza:
Białe Piątkowo, 2007 - stodoła z 4 ćw. XIX wieku
Waldemar Śliwczyński, cyklu Cisza:
Marzenin, 2002 - wnętrze obory z lat 20. XX wieku
Waldemar Śliwczyński, cyklu Cisza:
Noskowo, 2005 - czworak z końca XIX wieku

Na koniec dwie uwagi. Pomimo wysokiego poziomu edytorskiego niefortunnym wydaje się pomysł wydania tych zdjęć nie w postaci związanej książki ale luźnych kart - wystarczy kilka razy powrócić do przeglądania "albumu", by spostrzec ślady uszkodzeń. Trochę nonszalanckie podejście do dokumentu, którego jedną z głównych cech powinna być trwałość. Drugie zastrzeżenie: Zdjęcia są drukowane jako "pełne klatki" razem z czarną ramką wskazującą na technikę wykonania zdjęć. Ma to pewne uzasadnienie, ale też trudno nie uznać tego za zabieg manieryczny. Bywają zdjęcia, które dzięki tej ramce sprawiają wrażenie lepszych, bo wykonanych "calowym" formatem. Zdjęcia Śliwczyńskiego nie potrzebują takiego podparcia, są po prostu bardzo dobre.

Pozytywne wrażenie, że powstała wysublimowana, oryginalna publikacja, dopełniają  również  ciekawie napisane teksty kilku autorów (m.in. Bogdana Konopki i Ireneusza Zjeżdżałaki.)

K.W.

 

Waldemar Śliwczyński, cyklu Cisza:
Obłaczkowo, 2006 - chlewik z lat 30. XX wieku
Waldemar Śliwczyński, cyklu Cisza:
Chwalibogowo, 2001 - wieża ciśnień z 1896 r.
Waldemar Śliwczyński, cyklu Cisza:
Kębłowo, 2008 - czworak z ok. 1850 r.
Waldemar Śliwczyński, cyklu Cisza:
Pyzdry, 2003 - wiatrak holenderski z 1906 r.
Waldemar Śliwczyński, cyklu Cisza:
Gorazdowo, 2004 - gorzelnia z 1927 r.

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.