The Photographers' Gallery, London
12 lutego - 18 kwietnia 2010
Frankfurter Kunstverein
13 maja - 25 lipca 2010

 

 

Deutsche Börse Photography Prize 2010

Anna Fox. Zoe Leonard. Sophie Ristelhueber. Donovan Wylie.

Sophie Ristelhueber, Beirut (1984)

Wydawnictwo to stanowi katalog wystawy czterech "finalistów" - pretendentów do nagrody fundowanej przez giełdę niemiecką a przyznawanej przez jury związane z londyńską Photographers' Gallery. Nagroda (30 000 £), według organizatorów konkursu, ma "uhonorować żyjącego fotografa, z dowolnego kraju, którego wystawa lub publikacja stanowiła w poprzednim roku największy wkład w medium fotograficzne."

Published by The Photographers' Gallery
Edited by Stefanie Braun
128 pages + 88 full-colour plates

Tych czworo fotografów, to dwoje Brytyjczyków: Anna Fox (1961) i Donovan Wylie (1971), Francuzka Sophie Ristelhueber (ur. 1949) i Amerykanka Zoe Leonard (ur. 1961). Zostali oni wybrani spośród ok. 70 artystów nominowanych przez "Akademię" złożoną ze 100 osób ze świata sztuki reprezentujących różne instytucje związane z fotografią.

Zoe Leonard, z serii "Analogue" (1998 - 2009)

Wybór prac Anny Fox obejmuje cztery zestawy zdjęć, z których dwa: "Gifts from the Cat" (Prezenty od kota) i "My Mother's Cupboards and My Fathers's Words" (Szafki mojej matki i słowa mojego ojca), mimo że nie wykraczają poza kanon "nowego dokumentu" niosą jednak bardzo osobisty komunikat. Szczególnie ta druga praca mająca postać książki, w której zdjęcia talerzy, kieliszków itp. starannie ułożonych w kuchennych szafkach przez matkę kontrastują z nacechowanymi niezwykłą, sprawiającą niemal fizyczny ból agresją słowami wypowiedzianymi przez chorego ojca artystki.

Zdjęcia Zoe Leonard pochodzące z jej wystawy retrospektywnej to seria zdjęć witryn sklepowych przywodzących na myśl prace Atgeta, oraz cykl zdjęć pni drzew wrastających w więżące je metalowe osłony czy parkany.

Donovan Wylie, "Sterile, Phase 1" z serii "Maze Prison", 2003

Donovan Wylie otrzymał nominację za wystawę i publikację o zamkniętym w 2000 r. a następnie rozebranym północnoirlandzkim więzieniu Maze, w którym przetrzymywano zarówno członków IRA jak i lojalistów. Jest to bardzo specyficzny dokument i można przypuszczać, że skromna prezentacja tej wystawy w katalogu nie pozwala w pełni odczuć przesłania tej pracy.

Podobną uwagę można uczynić w odniesieniu do przedstawienia prac z retrospektywy Sophie Ristelhueber, w której dominuje temat konfliktów wojennych, chociaż jej sposób budowania narracji nawet przy wycinkowej prezentacji jest bardziej czytelny, również dzięki wyraźnie emocjonalnemu podejściu artystki, a sam zestaw bardziej urozmaicony.

W trakcie pisania tej recenzji jury nagrody ogłosiło swój werdykt. Zwyciężyła Sophie Ristelhueber. Należy mieć nadzieję, że w przyszłych edycjach wyraźniej zaznaczona będzie obecność fotografów z naszego regionu.

Krzysztof Wojciechowski

Anne Fox, z serii "Back to the Village", (od 1999)

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.