Lwów na fotografii

 

Irina Kotłobułatowa
Lwów na fotografii 1860 - 2006
Wydawnictwo "Centrum Europy"
Przekład polski: Andrij Otko
Lwów, 2006
ISBN 966-7022-57-9


We Lwowie tradycje fotograficzne sięgają lat najdawniejszych, takie nazwiska jak Eder, Trzemeski, Mikolasch, Lenkiewicz, Świtkowski, Neumann, Mierzecka znane sa dobrze historykom fotografii. Warto też wiedzieć, że to we Lwowie, jeszcze w XIX wieku, dokładnie w 1895 roku pojawił się pierwszy polski miesiecznik poświęcony sprawom sztuki fotograficznej i reprodukcyjnej pn. "Przegląd Fotograficzny".

Można więc powiedzieć, że ukazanie się przed kilku laty pięknego albumu pt. "Lwów na fotografii 1860 - 2006" jest swego rodzaju kontynuacją i nawiązaniem do dawnych czasów, kiedy miasto było jeszcze w granicach Austro-Wegier a potem II Rzeczypospolitej. Tym bardziej, że wydawnictwo "Centrum Europy" ze Lwowa zadbało by ta niezwykle wartościowa pozycja ukazała się w wersji dwujęzycznej: po ukraińsku i po polsku.

Autorka Irina Kotłobułatowa zestawiła wybór 290 fotografii z okresu obejmującego  150 lat  od wczesnych panoram Józefa Edera zachowanych głownie we Lwowskim Muzeum Historycznym i Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. Stefanyka po zdjęcia z lat tuż przed pierwszą wojną światową, z okresu miedzywojennego, z lat 40 i 50 XX wieku. Cały tom kończy reprterskie ujęcie nieznanego autora z wizyty papieża Jana Pawła II z czerwca 2001 roku.

Album "Lwów na fotografii 1860 - 2006", wyd. "Centrum Europy"
Adam Lenkiewicz: kościół Św. Elżbiety we Lwowie. Z albumu "Lwów na fotografii 1860 - 2006", wyd. "Centrum Europy".
Każda fotografia ma niezwykle starannie opracowany opis, z którego dowiadujemy się nie tylko kiedy i przez kogo dane zdjęcia zostały wykonane ale również o rozbudowanych dziejach danego obiektu, tle historycznym, informacjach o osobach i wydarzeniach jakie miały wtedy miejsce. Gdy widzimy np. zdjęcie okazałego kościoła Św. Elżbiety (utrwalonego m.in. w znanej popularnej przedwojennej piosence, a obecnie z powrotem przywróconego jako cerkiew grecko - katolicka celom kultu religijnego) dowiadujemy się nie tylko tego, że autorem zdjęcia  wykonanego w 1928 roku był Adam Lenkiewicz (1888-1941) ale również to, że projektantem kościoła zbudowanego w latach 1903-1911 był Teodor Talowski, profesor Politechniki Lwowskiej, prace budowlane wykonała firma Karola Richtmanna a budowlą kierował architekt Jan Noworyta. Również to że, kościół powstał sumptem lwowskich kolejarzy. Ostatnie nabożeństwo odbyło się w nim w maju 1946 roku i potem przez długie lata świątynia pozostawała pusta, powoli popadajac w ruinę. Przez pewien czas była wykorzystywana jako magazyn wyrobów cukierniczej firmy"Switocz".

Na końcu tomu zestawiono noty biograficzne o autorach fotografii, które są jednocześnie mini-historią dotyczącą lwowskich fotografów, oczywiście nie wszystkich, ale tych którzy fotografowali to miasto przez 150 lat.

Niezwykle to cenna i starannie wydana książka, która nie tylko zaznajamia nas z fotografią tego legendarnego miasta, ale również mówi o jego bogatej przeszłości.

MG

 

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.