Centrum Historii Miejskiej
Lwów, ul. Bohomolca 6
3 czerwca - 31 lipca 2011 r.

Autorzy: Oleś Kaczmar (fotograf), Julia Kysła (historyk).
Kurator: Andrij Linik

 

 

Borysław Stanisława Rachfała

Panorama Borysławia

Od 3 czerwca do 31 lipca 2011 r. w Centrum Historii Miejskiej we Lwowie będzie można obejrzeć wystawę "Porzucony album: Borysław Stanisława Rachfała". Wystawa jest projektem wizualnym opartym na odnalezionym albumie fotografii Borysławia z lat 1920-30 autorstwa Stanisława Rachfała. Zbiór szklanych negatywów zdjęć Stanisława Rachfała leżał blisko 20 lat pod gołym niebem (na podwórzu za chlewem). Dziś jest zupełnie zniszczony. Zachował się jedynie album z wydrukowanymi pozytywami fotografii. Na wystawie w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej zaprezentowane zostaną powiększone kopie tych zdjęć.

Projekt oparty na amatorskich fotografiach Rachfała pokazuje miasto, które do dnia dzisiejszego całkowicie zmieniło swoje oblicze. We wsi Borysław (status miasta Borysław otrzymał dopiero w 1933 roku) żyli robotnicy, pracownicy sektora naftowego oraz inteligencja przemysłowa, zarządzająca tym sektorem. Jednym z jej przedstawicieli był Polak Stanisław Rachfał - absolwent Politechniki Lwowskiej, doktor nauk chemicznych, główny specjalista borysławskiego przemysłu naftowego w latach 30 ubiegłego wieku.

Stanisław Rachfał

Projekt stanowią fotografie z albumu Stanisława Rachfała. Pokazują one przede wszystkim przedwojenne pejzaże przemysłowe. Dają możliwość zobaczenia starych technologii wydobycia czarnego złota w regionie Galicji. Dodatkowe świadectwo tego, jak bardzo dawny Borysław różni się od obecnego, stanowią ludzie. Seria fotografii zrobionych podczas odpoczynku w Karpatach, opowiada zaś o codziennym życiu mieszkańców.

Ten projekt stawia sobie za cel między innymi popularyzowanie amatorskiej fotografii dokumentalnej, której wartość bardzo mocno rośnie w czasie. W ramach prezentacji ekspozycji do Lwowa zostanie zaproszony przedstawiciel Muzeum Historii Fotografii z Krakowa, który wygłosi wykład na temat dokumentalnej wartości zdjęć.

Marek Grygiel

 

 

Stanisław Rachfał
Stanisław Rachfał
Stanisław Rachfał
Kopalnia wosku w Borysławiu
Ekspozycja w Centrum Historii Miejskiej we Lwowie, czerwiec 2011. Fot. M. Grygiel

 

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2023 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2023 Zeta-Media Inc.