IMAGO przestaje wychodzić?

IMAGO No 28 Winter 2009
ISSN 1335-1362
Cover photo: Barbora and Radim Žůrek, Jessica Lange, from the seried The Remplacement”, 2008-2010.
IMAGO No 29-30 Summer – Winter 2010
ISSN 1335 – 1362
Cover photo: Peter Ančic, from the series ”Husak Generation”, 2008.

 

Dopiero teraz dotarły ostatnie dwa numery IMAGO. Pismo wydawane od 1995 roku kończy swoją działalność. Václav Macek, inicjator i pomysłodawca, pisze w artykule wstępnym ostatniego, podwójnego numeru, że było to pismo powołane przez kuratorów i historyków fotografii na fali zmian, jakie nastąpiły po 1989 roku. Miejscem, w którym powstało, była Bratysława, z racji corocznie odbywającego się tam Miesiąca Fotografii, który teraz, po latach, ma już ugruntowaną pozycję na świecie.

Wcześniej, szczególnie podczas istnienia żelaznej kurtyny dzielącej kontynent, fotografia Europy Wschodniej i Środkowej nie była zbyt dobrze znana. IMAGO postawiło sobie zadanie, by to zmienić. Początkowo każdy numer miał przygotowywać jeden prowadzący z danego kraju redaktor – szybko jednak zarzucono ten pomysł na rzecz numerów bardziej zróżnicowanych.

Pismo relacjonowało najciekawsze wydarzenia, spotkania, konferencje, zamieszczało recenzje wystaw, informowało o ukazywaniu się kolejnych publikacji fotograficznych dotyczących fotografii w poszczególnych krajach. W pewnym sensie odrabiało latami nawarstwione zaległości.

Po kilku latach stałym elementem były indywidualne portfolia poszczególnych autorów.

Pismo kierowało się zawsze wysoką jakością prezentowanych prac, starało się zdawać relację z aktualnych w miarę wydarzeń i miało również wpływ na integrację twórców wschodnioeuropejskich – bo dodać trzeba, że przed 1989 rokiem kontakty między krajami tzw. demokracji ludowych nie były zbyt częste.

Najlepiej uwidoczniło się to było podczas wielkiej wystawy ”L’année de l”Est” w Muzeum Elizejskim w Lozannie w czerwcu 1990 roku, gdzie fotografia krajów Europy Wschodniej odkrywała się nie tylko na Zachód ale także sama wobec siebie.

Wtedy to po raz pierwszy na taką skalę mogliśmy zobaczyć, jak i co fotografują np. twórcy z krajów bałtyckich czy Bałkanów.

IMAGO bardzo skutecznie rozwinęło tę opcję. Było również - jak pisze jeden z redaktorów, czeski fotograf i krytyk, Josef Moucha - przekaźnikiem myśli, idei, pomysłów i refleksji, co tworzyło atmosferę wymiany i dyskusji, a z kolei dla specjalistów z zachodu miało walor nie tylko informacyjny.

Ostatni numer zawiera sporo ciekawych materiałów m.in. Auriel Hrabusicky pisze o modernistycznej fotografii słowackiej lat 30. i 40. Irina Czmierewa o nieoficjalnej, niejako drugoobiegowej. fotografii rosyjskiej lat 70. i 80., jest rozmowa z Antoninem Kratochvilem o jego najnowszej książce Moscow Nights, jest ciekawy esej o twórczości węgierskiego wybitnego fotografa Gábora Kerekesa (w latach 90 miał wystawę w Małej Galerii w Warszawie). Anna Maximowa kreśli panoramę najnowszej fotografii słowackiej. Są poza tym portfolia Petera Ančica, Marosa Krivego. Igora Kulczykina, Alexandra Gronsky’ego i Mariusza Hermanowicza, którego prace z wcześniejszego okresu omawia Lech Lechowicz. Sądząc po zamieszczonym biogramie materiał ten był zapewne przygotowany jeszcze za życia artysty, który jak wiadomo zmarł w 2008 roku.

Szeroko przedstawiono działalność Ateńskiego Domu Fotografii, a w dziale krótkich not o publikacjach i wystawach jest wnikliwa recenzja z imponującego albumu o czeskiej fotografii XX stulecia, którego ukazanie się w zeszłym roku odnotowaliśmy na stronach FOTOTAPETY.

Od samych początków największym problemem pisma była dystrybucja – nie udało się tych problemów rozwiązać chyba do końca. W ostatnich latach IMAGO ukazywało się 2 razy na rok (wcześniej był to kwartalnik). Nie pomogło również to, że pismo od kilkunastu numerów było publikowane wyłącznie w języku angielskim (wcześniej załączano tłumaczenia, a teksty drukowane były w językach w jakich powstawały).

. . .

IMAGO przestaje się ukazywać. Dochodzą głosy o zawieszeniu wydawania kwartalnika Fotografia – (blog wydawcy W. Śliwczyńskiego - sobota, 19 listopada 2011). Być może kończy się nieodwołalnie czas tego typu magazynów o fotografii. Zostanie internet – dla młodszego pokolenia zapewne najważniejsze obecnie medium...

Marek Grygiel

 

 

W FOTOTAPECIE poprzednio m.in.:

Czasopisma: Format 37; IMAGO 11; Arteon 12, MAGAZYN.SZTUKI + OBIEG nr 26

 

Zobacz też:

Spotkanie międzynarodowej redakcji IMAGO w Bratysławie, 3 listopada 1998 r. Od lewej: Vladimir Birgus, Václav Macek (założyciel i redaktor naczelny pisma), Josef Moucha, Galina Moskaleva, Marek Grygiel, Jewgienij Berezner. Fot. M. Grygiel.

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.