Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Galeria Wejście
25 marca - 3 maja 2011 r.
Kurator: Marek Grygiel

 

 

Zygmunt Rytka, Krzysztof Wojciechowski: When I’m Sixty-Four

Krzysztof Wojciechowski, z cyklu "Trivia", 2010
Click for
ENGLISH VERSION
of this pageTa „urodzinowa” wystawa Zygmunta Rytki i Krzysztofa Wojciechowskiego stanowi prezentację aktualnych prac tych posługujących się medium fotograficznym artystów. Mimo, że w obu przypadkach zamysł prac powstał zanim pojawił się pomysł wspólnej wystawy, to zarówno „Ślady - dowody istnienia” Rytki jak i „Trivia” Wojciechowskiego łączy wyraźne odniesienie do przeszłości, czasu i przemijania – bezpośrednie, wykorzystujące elementy biograficzne u pierwszego autora i bardziej ogólne u drugiego.

„Dowody istnienia” są prezentacją dokumentów wybranych spośród tych, jakie każdy człowiek w cywilizowanym świecie w ciągu swojego życia otrzymuje i posługuje się nimi. Są dla władz czy biurokracji właśnie dowodem istnienia człowieka czasami ważniejszym niż on sam. Rytka ujawniając je pod właśnie takim tytułem, który trudno jest nie traktować również ironicznie, zdaje się zawieszać ich interpretację między konstatacją o marności ludzkich wysiłków a dumą z bycia wielokrotnym człowiekiem: artystą, elektrykiem, ojcem, pasażerem autobusu.

Zestaw obiektów nawiązujących do biografii artystycznej autora, będący przedstawieniem używanych przez niego mediów tworzy obszar znaczony innymi śladami, w którym „posiadacz dokumentu” – artysta „legitymuje się” nie kartonikami z mniej lub bardziej okazałymi pieczątkami a odniesieniami do swoich prac i warsztatu.

Tę skłaniającą do poważnych refleksji, niejako podsumowującą życie artysty prezentację dopełnia wybór cytatów, które uznał on za ważne dla siebie. Ostatni z nich stanowi mądra, przestrzegająca przed czynieniem zbyt pochopnych podsumowań wypowiedź Misia Yogi: „Nic nie jest skończone, dopóki się nie skończy”.

„Trivia” Krzysztofa Wojciechowskiego stanowią w pewnej mierze rekapitulację motywów występujących w jego wcześniejszych pracach. Proste, codziennie spotykane zdarzenia prezentowane wcześniej jako serie oddzielnych zdjęć teraz pokazane są w postaci „powiększonych stykówek” rejestrujących na jednym arkuszu papieru fotograficznego cztery fazy jakiegoś procesu, co silniej podkreśla dzianie się (lub jego brak) w czasie. W rezultacie kilkanaście prezentowanych zdjęć stanowi rodzaj katalogu mniej lub bardziej narzucających się metafor przemijania, trwania czy powstawania.

Twórczość Zygmunta Rytki i Krzysztofa Wojciechowskiego sytuuje się w szeroko rozumianym nurcie sztuki mediów. Obydwaj zaczynali swoją przygodę ze sztuką w tym samym czasie u początku lat 70. Związani byli ze środowiskiem Galerii Remont w Warszawie, uczestniczyli czynnie w wielu wydarzeniach o charakterze awangardowym, które tam się odbywały w tym czasie. W drugiej połowie lat 70 obydwaj również zaczęli współpracę z Małą Galerią w Warszawie, gdzie odbyła się większość ich premierowych realizacji na przestrzeni blisko 30 lat.

Zygmunt Rytka od samych początków nie tylko używał fotografii ale także video, instalacji, foto-performances. Krzysztof Wojciechowski początkowo skupiony na tzw. czystej fotografii jest również autorem fotoinstalacji i fotoobiektów.

Wystawa urodzinowa w CSW na Zamku Ujazdowskim łączy ich nie tylko pokoleniowo, ale próbuje żartobliwie zestawić ich niedawno wykonane prace w odniesieniu do upływającego czasu i zmian jakie zaszły w rejestracji obrazu, jego przetworzeń i konkluzji jakie temu mogą dzisiaj, z perspektywy upływającego czasu, towarzyszyć.

MG

Krzysztof Wojciechowski, z cyklu "Trivia", 2010
Zygmunt Rytka, Moje Formy Zapisu, 2010
Marek Grygiel (kurator wystawy), Zygmunt Rytka i Krzysztof Wojciechowski podczas otrwarcia wystawy WHEN I'M SIXTY-FOUR 25 marca 2011 r.
Wernisaż wystawy "When I'm Sixty-Four" w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Fot. Paweł Całka
Fot. Paweł Całka
Prace Zygmunta Rytki. Fot. Paweł Całka
Fot. Paweł Całka
Fot. Paweł Całka
Fot. Paweł Całka
Fot. Paweł Całka
Fot. Paweł Całka
Fot. Paweł Całka

Zobacz też:

Zapis video Józefa Żuka PiwkowskiegoSpis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.