Galeria 2b + r
Warszawa, ul. Bukowińska 22a (metro Wilanowska)
15 stycznia – 17 lutego 2011 r.

 

 

Zbigniew Tomaszczuk. Uczynić widzialnym to, co niewidzialne.

Zbigniew Tomaszczuk, z serii Uczynić widzialnym to, co niewidzialne, wystawa w Galerii 2b + r w Warszawie

Prezentacja prac Zbigniewa Tomaszczuka w galerii 2b + r, będąca kontynuacją projektu „Paralaksa czasu” stanowi swojego rodzaju przegląd problematyki, jaką w ostatnim czasie szczególnie, ale właściwie „od zawsze” zajmuje się ten artysta. Łączącym elementem jest problem ujawnienia metodami  fotograficznymi upływu czasu.

Tomaszczuk nie przyjął tutaj żadnej metody oczywistej, takiej jak np. przedstawienie sekwencji zdjęć. Wprawdzie nadal posługuje się kilkoma (trzema) zdjęciami zrobionymi w pewnych odstępach czasu, ale dokonuje ich analizy, tzn. podziału na warstwy zawierające barwy podstawowe a następnie  z każdego ze zdjęć pozostawia jedną, odpowiadającą innej barwie warstwę po to, by ponownie dokonać ich syntezy. W rezultacie otrzymuje „normalne” zdjęcie barwne w odniesieniu do obiektów nieruchomych i jednolicie zabarwione „fantomy” poruszających się osób.  

Według wypowiedzi samego autora w  pracach tych nie chodzi o odzwierciedlenie rzeczywistości, lecz o nadawanie jej określonych znaczeńistotne stają się zawarte w nich wartości symboliczne. Na wystawie można zobaczyć, jak zabieg ten Tomaszczuk stosuje nie tylko do tematyki, którą ostatnio wydaje się szczególnie interesować – agresywnych zmian wizualnych w przestrzeni publicznej, ale również do innych prac, będących echem jego dawnych serii odnoszących się do twórczości innych artystów, np. Andy Warhola. Tym razem odniesienie stanowią prace Canaletta i Davida Hockneya. Właśnie ten swoisty hołd dla hockneyowskich basenów wydaje się stanowić najmocniejszy, również dzięki swojej formalnej klarowności, punkt tej interesującej wystawy.

Krzysztof Wojciechowski

 

Zbigniew Tomaszczuk, z serii Uczynić widzialnym to, co niewidzialne, wystawa w Galerii 2b + r w Warszawie
Zbigniew Tomaszczuk, z serii Uczynić widzialnym to, co niewidzialne, wystawa w Galerii 2b + r w Warszawie
Zbigniew Tomaszczuk, z serii Uczynić widzialnym to, co niewidzialne, wystawa w Galerii 2b + r w Warszawie
Zbigniew Tomaszczuk, z serii Uczynić widzialnym to, co niewidzialne, wystawa w Galerii 2b + r w Warszawie
Wernisaż wystawy Zbigniewa Tomaszczuka w Galerii 2b + r w Warszawie. Fot. M. Grygiel
Wernisaż wystawy Zbigniewa Tomaszczuka w Galerii 2b + r w Warszawie. Fot. M. Grygiel

Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.