Galeria DAP (Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków)
Warszawa, ul. Mazowiecka 11 a
23 października 2012 r.

 

 

10 Aukcja Fotografii Kolekcjonerskiej Rempex i Art.Info

Od lewej: Prezes Okregu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Jacek Maślankiewicz, Rafał Kamecki reprezentujący Art.Info, Kasia Sagatowska i Katarzyna Majak, współorganizatorki aukcji, Krzysztof Madelski, kolekcjoner. Fot. K. Wojciechowski.

Dziesiąta już Aukcja Fotografii Kolekcjonerskiej odbyła się prawie rok po poprzedniej i miała miejsce tak samo w warszawskim Domu Plastyka na ul. Mazowieckiej. Znajdująca się na drugim piętrze sala wystawowa umożliwiła zorganizowanie wystawy przedaukcyjnej w sposób klarowny, pozwalający objąć jednym spojrzeniem znaczną część ekspozycji. Prace były bardzo dobrze oprawione a co najważniejsze były to dobre prace, chociaż trudno byłoby ich wybór, np. w odniesieniu do kategorii „po 1990” uznać za odzwierciedlający stan polskiej fotografii. Właśnie wśród autorów prac powstałych po roku 1990 uderza znikoma liczba tych, który byli aktywni w latach 70. i 80. dwudziestego wieku. Nadal stosunkowo wyższe są ceny wywoławcze prac młodych autorów, co czasami uzasadniać mogą koszty produkcji (dibond itp.).

Podczas otwarcia wystawy (10.10.2012) swoimi uwagami na temat kolekcjonowania fotografii podzielił się zaproszony przez organizatorów Krzysztof Madelski, którego kolekcja posłużyła Adamowi Mazurowi jako materiał do stworzenia pokazywanej niedawno wystawy „Uwikłane w płeć”. Jest to pomysł, który warto kontynuuować, chociaż obok kolekcjonerów, których stać na wiele, również na doradców artystycznych dobrze byłoby pokazać, że jest możliwe (a chyba jest) rozpoczęcie kolekcji bez wielkich pieniędzy. Trudno powiedzieć, czy miałoby to sens w kontekście aukcji, na której ceny wywoławcze są zapewne najwyższe w Polsce.

Wracając o samej aukcji (23.10.2012), po raz pierwszy do niektórych prac (np. Pawła Kwieka) nabywca musiał dopłacić 5%, by zadośćuczynić wymogom tzw. droit de suite, prawa nakazującego przy każdej kolejnej odsprzedaży zapłacić artyście właśnie 5% ceny kupna. Oznacza to więc powstanie wtórnego rynku, na którym właścicielami oferowanych prac nie są już sami artyści. Zrezygnowano też z tzw. licytacji holenderskiej - polegającej na licytowaniu od ceny wywoławczej w dół - wobec zdjęć, których cena wywoławcza była niższa niż 2 tys. złotych.

Szczegółowe wyniki aukcji można zobaczyć w Internecie. Statystycznie wynik jest podobny (ale jednak gorszy) od poprzedniej aukcji. Wówczas wylicytowano 33 obiekty na 84 proponowane, obecnie też 33 (w tym jeden warunkowo) na 95. Winić za to można zapewne kryzys ale również wspomnianą rezygnację z licytacji w systemie holenderskim. Najwyższe przebicie uzyskala fotografia Krzysztofa Kamińskiego (5200 przy cenie wywoławczej 2000) a najwyższą cenę praca Andrzeja Tobisa (10000 przy takiej samej cenie wyoławczej) – trzeba jednak zaznaczyć, że praca Tobisa składa się z 10 zdjęć.

Do aukcji tradycyjnie już wydano katalog, gdzie znajdują się wszystkie reprodukowane prace, wraz ze szczególowymi opisami: technika, wymiary, stan zachowania, ilość egzemplarzy, informacje o podpisach autorskich itd.

Tegoroczna, kolejna już aukcja Rempexu i Art.Info wykazała nadal dosyć umiarkowane zainteresowanie kolekcjonerów, ale na pewno przyczyniła się do ugruntowania tego budującegoz trudem rynek fotografii przedsięwzięcia.

Krzysztof Wojciechowski

 

10. edycja Fotografii Kolekcjonerskiej, Warszawa, Galeria DAP, 14 padziernika 2012 r, Widok wystawy przedaukcyjnej. Od lewej prace: Wojciecha Wieteski, Magdaleny Hueckel - Śliwińskiej, Maurycego Gomulickiego, Juliusza Sokołowskiego.
14.10.2012, 10. edycja Fotografii Kolekcjonerskiej, Warszawa, Galeria DAP 2, Widok wystawy przedaukcyjnej.
14.10.2012 10. edycja Fotografii Kolekcjonerskiej, Warszawa, Galeria DAP 2, Widok wystawy przedaukcyjnej. W specjalnej gablocie prace Walerego Rzewuskiego i Jana Bułhaka.
Rafał MILACH
Bez tytułu z cyklu 7 Rooms
Jacek POREMBA
Bez tytułu (Anita Lipnicka) 2009/2012
Józef ROBAKOWSKI
Barbara Konopka, portret wielokrotny z cyklu Magia zwierciadła
1991
Tadeusz ROLKE
Bez tytułu (Paryż)
1965
Joanna ZASTRÓŻNA
Zagęszczanie
2004/2010

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.