Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Warszawa, ul. Jazdów 2
7 grudnia 2013 - 2 lutego 2014

 

 

Kolekcja. Fragment / Collection. Fragment

Mirosław Bałka, Maciej Pisuk, Agnieszka Polska, Wojciech Prażmowski, Konrad Pustoła, Michał Szlaga, Wojciech Wieteska, Wojciech Wilczyk, Monika Zawadzki

Agnieszka Polska
Pięć krótkich filmów, 5-kanałowa instalacja wideo, 2012

W istniejącym niemal od ćwierćwiecza Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od prawie samych początków gromadzone są zbiory sztuki, które zainicjowały stworzenie Kolekcji CSW. Powstawała ona stopniowo i prezentowana była w kolejnych, w miarę regularnych odsłonach dając możliwość zorientowania się publiczności w kierunkach i rozwoju polskich i zagranicznych trendów w sztuce współczesnej.

Kolekcja CSW ZU nawiązując do historycznej awangardy stała się również, zwłaszcza w jej początkowej fazie ważnym elementem tworzenia wartości i wyznaczania punktów odniesienia dla całego pola sztuki w odmienionej rzeczywistości społeczno-politycznej po przełomie 1989 roku.

Bogata zawartość kolekcji, jej multidyscyplinarność i różnorodność powoduje, że co jakiś czas powstają również nowe próby jej interpretacji autorskich lub zaprezentowania jej kolejnych fragmentów w nowych wariantach i konstelacjach.

Obecny pokaz jest wyborem ograniczonym do prac kilku tylko artystów, których obiekty i realizacje wzbogaciły zbiory kolekcji na przestrzeni ostatnich trzech lat. Większość z nich była częścią wystaw zbiorowych, inne jak np. głośna, wzbudzająca silne refleksje historyczno-moralne praca video Mirosława Bałki pt. "Winterreise" czy monumentalna i tajemnicza rzeźba-instalacja Moniki Zawadzki pt. "Bieda" stanowiły fragmenty ich indywidualnych pokazów w CSW.

Jest również 5-kanałowa instalacja Agnieszki Polskiej pt "Pięć krótkich filmów", artystki prezentującej swoje inne realizacje na niedawnych wystawach. Jej prezentacja jest krajową premierą w CSW bowiem do tej pory była przedstawiona tylko za granicą.

Na wystawie znajdują się fotografie kilku artystów, którzy realizują swoje przesłanie w fotografii. Maciej Pisuk, Wojciech Prażmowski, Konrad Pustoła, Michał Szlaga, Wojciech Wieteska, Wojciech Wilczyk, dają nam swoje bardzoosobiste i wyrafinowane komentarze do trudnej i złożonej rzeczywistości, która w obszarze fotografii właśnie najmocniej obecnie wybrzmiewa.

Jak wiadomo wybór prac kilku tak wybitnych artystów z bogatej kolekcjinie był łatwy, ale wskazywać może w jakim kierunku podąża rozwój Kolekcji CSW ZU i jakie wartości próbuje wnieść do całego spektrum sztuki współczesnej w naszym kraju.

Większość prezentowanych na wystawie prac została zakupiona do Kolekcji CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie przy wydatnej pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MG

6.XII.2013

Monika Zawadzki "Zielona wyspa", fragment instalacji Bez tytułu, trzy rzeźby, jeden mural, 2011, mural, akryl, czarny.
"Green Island", elements of the Installation, 2011
12.12.2013 Warszawa, Centrum Sztuki Wspołczesnej, Zamek Ujazdowski, wystawa KOLEKCJA. FRAGMENT.
Prace Moniki Zawadzki i Wojciecha Prażmowskiego.
Mirosław Bałka
"Winterreise", (Bambi, Bambi - 58' 37'';Pond 62'55''), 2003
Michał Szlaga
"Malarz/Piaskarz"
z serii "Stocznia", 2004/2011, fotografia barwna
Agnieszka Polska
Pięć krótkich filmów, 5-kanałowa instalacja wideo, 2012
Agnieszka Polska
Pięć krótkich filmów, 5-kanałowa instalacja wideo, 2012
Wojciech Prażmowski
Złoty Potok 1999 - 2009, fotografia
Konrad Pustoła
z cyklu "Niedokończone domy"
Trojanów, 2005, fotografia barwna , type-C
Monika Zawadzki "Bieda" , fragment instalacji Bez tytułu, trzy rzeźby, jeden mural, 2011, rzeźba, żywica epoksydowa, styropian, metal, akryl.
"Beggar's Monument" elements of the Installation, 2011, sculpture, epoxy, styrofoam, metal.

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2022 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2022 Zeta-Media Inc.