Foto-obiekt zidentyfikowany

VII Festiwal Sztuki im. Jerzego Buszy "RANDOM IN RADOM"

Centralna część ekspozycji w Orońsku z rozsypanymi na podłodze zdjęciami z instalacji Tomasza Komorowskiego
Plakat Festiwalu "Random in Radom"

Grudzień, pomimo że kończy się Świętami Bożego Narodzenia, to jest to chyba jeden z najbardziej intensywnych wystawowych miesięcy w roku. Tradycyjnie w połowie grudnia odbywa się w Radomiu kolejny Festiwal Sztuki im. Jerzego Buszy, którego główną atrakcją jest wystawa pt. FOTOOBIEKT ZIDENTYFIKOWANY.

Jej premiera miała miejsce w Galerii Propaganda w Warszawie w ramach odbywającego się po raz pierwszy Festiwalu Warsaw Photo Days, zorganizowanego przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików.

W MCK Elektrowni w Radomiu i w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku wystawę podzielono tym razem na dwie części, wzbogacając ją o kilka dodatkowych prac.

Zjawisko jakim określa się fotoobiekt należy do kategorii dzieł, gdzie przestrzeń ukazywana iluzyjnie na płaskim obrazie fotografii występuje na równych prawach z elementami realnej przestrzeni, w której obraz jest postrzegany, tworząc łącznie z nimi obiekt”. Ta zwięzła, naukowa definicja, jaką otwiera swój bardzo ciekawy wstęp do katalogu wystawy Adam Sobota, bardzo trafnie oddaje istotę rzeczy i rozpościera szerokie pole do kwalifikacji tak powstałych prac.

Zwróciła na to uwagę również Jolanta Męderowicz podczas otwarcia wystawy w Orońsku. Nawiązała ona do historii nie tylko fotografii ale sztuki en bloc przypominając działania artystyczne w tej mierze twórców takich jak Duchamp czy Man Ray.

U nas pionierem włączenia fotografii w obiekty przestrzenne były realizacje Marka Piaseckiego z II połowy lat 50.

Prace Adama Rzepeckiego z „Wystawy dla krasnoludków”, MCK Elektrownia, 1985
Prace Adam Rzepeckiego z „Wystawy dla krasnoludków”, 1985
Grzegorz Przyborek, Tryptyk ze szczurami, 2011, MCK Elektrownia, Radom
Grzegorz Przyborek, Tryptyk ze szczurami, 2011, MCK Elektrownia, Radom
Grzegorz Przyborek, Tryptyk ze szczurami, 2011, MCK Elektrownia, Radom
MCK Elektrownia, Radom, na pierwszym planie prace Krzysztofa Wojciechowskiego i Henryka Kusia
Sławomir Belina, Sierść i inne, 2010-2013. MCK Elektrownia, Radom
Prace Jacka Krzyszkowskiego, Jerzego Truszkowskiego, Jacka Malickiego, Leszka Golca. MCK Elektrownia, Radom

A potem zjawisko powstawania takich prac nasiliło się zwłaszcza na przełomie lat 60. i 70. szczególnie po historycznej już wystawie „Fotografowie Poszukujący” w 1971 roku. Tacy artyści jak Józef Robakowski, Wojciech Bruszewski, Natalia LL, czy Zbigniew Dłubak ze swoją słynną Ikonosferą otwierają listę bardzo różnorodnych dzieł jakich później będzie powstawać więcej. Miało to związek z nasileniem się nurtów konceptualnych oraz pojawieniem się eksperymentów obejmujących całe spektrum sztuki wizualnej poszerzając i zmieniając jej granice.

W nurt działań mających przekroczenie dwuwymiarowości w fotografii włączyło się wielu wybitnych twórców, stąd na wystawie znakomite i historyczne już prace Zofii Rydet, Janusza Bąkowskiego, Jagody Przybylak, Andrzeja Różyckiego.

Działania performatywne z udziałem fotografii były udziałem Łodzi Kaliskiej, Janusza Bałdygi, Jerzego Truszkowskiego. Pozostawały po takich wydarzeniach prace, gdzie fotografia miała charakter znacznie przekraczający jej dosłowne rozumienie.

Związki z rzeźbą, (prace Bożenny Biskupskiej, Krzysztofa Bednarskiego, Lucjana Demidowskiego), instalacja Kuby Bąkowskiego – szczególnie interesująco wyeksponowana w osobnej przestrzeni w Orońsku, prace Krzysztofa Cichosza, Jerzego Kaliny, Krzysztofa Wojciechowskiego, Zbigniewa Tomaszczuka, zaskakująca nieco mini instalacja Grzegorza Przyborka świadczy o szerokiej inwencji twórczej artystów, wywodzących się z fotografii lub traktujących fotografię jako ważny element współtworzący daną realizację.

Nie sposób wymienić wszystkich spośród ponad 40 artystów biorących udział w tej bardzo wartościowej wystawie. Można dodać że wielu z nich wykorzystuje również najnowsze osiągnięcia technologiczne, zapis cyfrowy – co być może również przyczynia się do tego, że wszelka materializacja fotografii np. w postaci wydruku czyni ja wyjątkowym obiektem. Zauważa to Adam Sobota dodając, że upowszechnienie się zapisu cyfrowego i komunikacji internetowej zrelatywizowało koncepcje realizmu i obiektywności, tak że fotografia coraz powszechniej jest traktowana jako środek ekspresji, a w mniejszym stopniu jako dokument.

MG


katalog: FOTO-OBIEKT/PHOTO-OBJECT
wstęp: Adam Sobota
wyd. OW ZPAF Warszawa, 2013
ISBN 978-83-63168-08-7

Jacek Malicki, Dead & Alive:Dragon, 1978, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Janusz Bałdyga, Użycie Siły, 1983, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Krzysztof M.Bednarski, Maska Dedala, 1993, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Centralna część ekspozycji w Orońsku z rozsypanymi na podłodze zdjęciami z instalacji Tomasza Komorowskiego
Centralna część ekspozycji w Orońsku z rozsypanymi na podłodze zdjęciami z instalacji Tomasza Komorowskiego

Konrad Kuzyszyn, z cyklu Kondycja Ludzka III, 1989
Prace Krzysztofa Zarębskiego i Zofii Rydet (w głebi), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Foto - obiekt / Photo - object
Galeria Propaganda
ul. Foksal 11, Warszawa
5.10.-31.10.2013.
Janusz Bałdyga, Kuba Bąkowski, Jacek Bąkowski, Janusz Bąkowski, Krzysztof Bednarski, Sławomir Belina, Bożena Biskupska, Wojciech Bruszewski, Marek Cecula, Krzysztof Cichosz, Tomasz Ciecierski, Lucjan Demidowski, Leszek Golec, Jerzy Grzegorski, Łódź Kaliska, Jerzy Kalina, Magdalena Krajewska, Edward Krasiński, Jacek Kryszkowski, Henryk Kuś, Natalia LL, Katarzyna Majak, Jacek Malicki, Tomasz Matuszak, Krzysztof Morcinek, Marek Piasecki, Waldemar Pranckiewicz, Grzegorz Przyborek, Jagoda Przybylak, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Robert Rumas, Zofii Rydet, Zygmunt Rytka, Zdzisław Słomski, Andrzej Świetlik, Jerzy Truszkowski, Jan St. Wojciechowski, Krzysztof Wojciechowski, Wojciech Zasadni, Joanna Zemanek.
Kuratorzy: Leszek Golec, Jagna Olejnikowska 

 

Fotoobiekt zidentyfikowany
VII Festiwal Sztuki im. Jerzego Buszy Random in Radom
13 i 14 grudnia 2013 roku
Wystawa Fotoobiekt zidentyfikowany
Jacek Bąkowski, Janusz Bąkowski, Krzysztof Bednarski, Sławomir Belina, Wojciech Bruszewski, Marek Cecula, Krzysztof Cichosz, Tomasz Ciecierski, Jerzy Dobrzański, Leszek Golec, Jerzy Grzegorski, Łódź Kaliska, Jerzy Kalina, Grzegorz Kowalski, Magda Krajewska, Edward Krasiński, Jacek Kryszkowski, Henryk Kuś, Konrad Kuzuszyn, Natalia LL, Katarzyna Majak, Jacek Malicki, Tomasz Matuszak, Krzysztof Morcinek, Jagna Olejnikowska, Ked Olszewski, Marek Pozniak, Waldemar Pranckiewicz, Grzegorz Przyborek, Jagoda Przybylak, Wacław Ropiecki, Robert Rumas, Zygmunt Rytka, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Tomasz Sikorski, Zdzisław Słomski, Zdzisław Słomski, Andrzej Świetlik, Zbigniew Tomaszczuk, Piotr Tomczyk, Jerzy Truszkowski, Jan St. Wojciechowski, Krzysztof Wojciechowski, Wojciech Zasadni.

 

MCSW Elektrownia w Radomiu
13.12.2013 – 28.02.1014
Wystawa Fotoobiekt zidentyfikowany… cd.
Janusz Bałdyga, Kuba Bakowski, Krzysztof M. Bednarski, Bożenna Biskupska, Dagmara Bugaj, Krzysztof Cichosz, Lucjan Demidowski, Tomasz Komorowski, Leszek Oprządek, Jan Piekarczyk, Marek Poźniak, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Zofia Rydet, Adam Rzepecki, Zbigniew Sejwa, Daniel Wnuk, Krzysztof Zarębski, Joanna Zemanek.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Monumentalna
14.12.2013 – 31.01.2014

 

Zobacz też:

 

W FOTOTAPECIE poprzednio m.in.:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.