DiverCITY

Planiści i urbaniści z Norwegii, Islandii i Polski spotkali się we Wrocławiu, aby dyskutować o procesie planowania i rozwoju miast, w którym bierze się pod uwagę potrzeby i możliwości mieszkańców.

„DiverCity – miasto dla wszystkich” to pierwsza zorganizowana na taką skalę konferencja, której idea dotyczyła roli mieszkańców w planowaniu przestrzennym. Współczesne miasto powinno być miejscem różnorodnym, w którym podstawową zasadą rozwoju jest stały dialog z mieszkańcami aby móc odpowiadać na zmieniające się ich potrzeby. Osiągnięciu tych celów służą niewielkie inwestycje mające bezpośredni wpływ na najbliższe otoczenie i aktywność w miejscu zamieszkania. Mikrozmiany dla mieszkańców potrafią znaczyć bardzo wiele.

O tym jak przemyślana architektura poprawia jakość życia mieszkańców miast i pozytywnie wpływa na zmiany społeczne, przekonywał Tarald Lundevall (współautor opery w Oslo i pomnika pamięci ofiar WTC z norweskiej pracowni architektonicznej Snøhetta, laureat nagrody Miesa van der Rohe).

W obiektywie uchwycił to autor wystawy fotograficznej pt. DiverCity - Armand Urbaniak, znany z realizacji fotograficznych i filmowych, których bardzo często podmiotem jest człowiek w krajobrazie swojej codzienności. Założeniem wystawy było studium obu miast ograniczone do 11 kategorii tematycznych min. budynek użyteczności publicznej (Opera w Oslo i Teatr Capitol we Wrocławiu), dom jednorodzinny i wielorodzinny, tereny zielone i nadrzeczne, rewitalizacja przestrzeni poprzemysłowych itd. Wystawa prezentuje najciekawsze, ostatnio powstałe lub zmodyfikowane obiekty i rozwiązania przestrzenne Oslo i Wrocławia. Fotograf patrzy z perspektywy mieszkańców, ich codziennych rytuałów, zajęć czy oddawania się czystej radości wolnego czasu. W tych fotografiach odnajdujemy samych siebie współistniejących z otoczeniem, którego wielką częścią jest architektura i planowanie przestrzeni.

Zdjęcia można oglądać w różnych miejscach Wrocławia do końca października: Rynek Wrocławski (11.09-20.09), Promenada Staromiejska (21-30.09), Kuźnicza (30.09-17.10), Port Lotniczy Wrocław (17-24.10).

AU

Armand Urbaniak - Oslo, parking samochodów elektrycznych
Armand Urbaniak - Wrocław, teren zielony
Armand Urbaniak - Wrocław, mała architektura
Armand Urbaniak - Wrocław, rewitalizacja terenów przemysłowych
Armand Urbaniak - Oslo, dom jednorodzinny
Armand Urbaniak - Oslo, rewitalizacja terenów przemysłowych
Armand Urbaniak - Wrocław, teatr Capitol
Armand Urbaniak - Oslo, budynek edukacyjny
Armand Urbaniak - Opera w Oslo

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2023 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2023 Zeta-Media Inc.