Białystok Interphoto Festival
9 pażdziernika – 22 listopada 2015 r.

Festiwal - wydarzenie

Białystok Biennale 2015

 

Pojawnienie się coraz większej ilości festiwali fotograficznych w naszym kraju nie jest już dla nikogo zaskoczeniem. Nie tylko dwa największe, w Krakowie i w Łodzi, czy ostatnio powstały festiwal we Wrocławiu, ale także te w mniejszych miastach i na mniejszą skalę zdobywają sobie coraz większe uznanie. Od kilku lat istnieje FotoArtFestiwal w Bielsku Białej, tegoroczna, szósta już  edycja odbyła się od 16 do 30 października br.

Miastem, które od niedawna również posiada tego typu imprezę, jest Białystok. Druga już edycja wydarzenia pod nazwą INTERPHOTO w Białymstoku zasługuje na uwagę. Festiwal ten nie koncentruje się tylko na samej fotografii.

Izabela Gustowska – zaproszenie na otwarcie wystawy

W założeniach, jak podaje organizator,  ma być festiwalem cyklicznym o wysokim poziomie artystycznym, odbywającym się co dwa lata obejmującym nie tylko działania wystawiennicze ale również spotkania, prelekcje, warsztaty, pokazy multimedialne, konkursy szkolne, działania łączące fotografię z muzyką czy literaturą, gry miejskie.

Ta multidyscyplinarność oraz próba dotarcia do szerokiej publiczności stanowi o charakterze tej inicjatywy. Jeśli dodać do tego możliwość wymiany między twórcami ze Wschodu i Zachodu Europy którzy poruszają w swojej działalności ważne tematy społeczne tożsamościowe i formalne  na temat współczesnych mediów jako wypowiedzi artystycznej to założenia te są naprawdę bardzo ambitne i rozległe.

Izabella Gustowska, Przypadek Edwarda H..i Izy G..., Galeria Arsenał elektrownia ul. A. Mickiewicza 2
Izabella Gustowska, Przypadek Edwarda H..i Izy G..., oprowadzanie po wystawie z udziałem artystki, Galeria Arsenał elektrownia ul. A. Mickiewicza 2

Już sam program wystaw świadczy o skali całego przedsięwzięcia.
Znalazły się tu bowiem prezentacje wybitnych twórców : Izabelli Gustowskiej, Józefa Robakowskiego, Stefana Wojneckiego, Krzysztofa Cichosza, Ewy Andrzejewskiej. Kilka ciekawych pokazów zza granicy m.in. Dity Pepe, Gunarsa Binde, Anatolija Kliashchuka, Remigijusa Treigysa. Pokazy zbiorowe m.in.  Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Design Akademie z Berlina, Forum Fotografii i Multimediów, studentów II roku Twórczej Fotografii w Opawie, Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej czy wykładowców Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Ewa Andrzejewska - Hunfeld, 2001
Ewa Andrzejewska - Jelenia Góra, 2002

Uroczysta inauguracja Interphoto nastąpiła 9 października br. W Centrum Ludwika Zamenhofa  podczas otwarcia wystawy Mariusza Hermanowicza pt „Gra z czasem” .

Tego samego wieczoru odbyło się spotkanie podczas którego przypomniano sylwetkę tego wybitnego, zmarłego w 2008 roku artysty. Wspominali go Marek Grygiel, kurator wystawy, który zaprezentował ponad 100 slajdów z życia i twórczości artysty, Janusz Połom i Józef Robakowski, którzy z kolei przypomnieli lata jego studiów w szkole filmowej w Łodzi.

Mariusz Hermanowicz oraz Lucie Pasturau i Laura Pesty, z serii "Obnażanie"

Dwa tygodnie po otwarciu tej wystawy odbyło się również spotkanie z synem Mariusza Hermanowicza - Miłoszem, który był współautorem koncepcji całej wystawy, a także zaprezentował na niej swoją pracę dedykowaną ojcu pt. „Genius Vestigii”. Podczas spotkania mówił o pracy Mariusza Hermanowicza, zwłaszcza w okresie „francuskim” już po 1982 roku, kiedy to cała rodzina znalazła się na emigracji we Francji.

23.10.2015 – Centrum Ludwika Zamenhofa . Pokaz zdjeć podczas spotkania z synem Mariusza Hermanowicza Miłoszem ( w tle projekcji).

Wystawa Mariusza Hermanowicza była pierwszą od wielu lat tak obszerną prezentacją jego twórczości, łącznie z filmem autorstwa Anny Francman o powstawaniu cyklu „Stryj Piotr”, który stanowił integralną część wystawy.

Dita Pepe, z cyklu Self-portraits
Dita Pepe, z cyklu Self-portraits

Jak wspomniano powyżej ważnym elementem Interphoto są bezpośrednie kontakty z artystami, którzy oddają się do dyspozycji publiczności bądź to na otwarciach swoich wystaw bądź w czasie specjalnie organizowanych oprowadzań.

Bardzo ciekawie o swojej rozległej i świetnie zrealizowanej w przestrzeni Elektrownii białostockiego Arsenału instalacji video mówiła na spotkaniu w dzień po otwarciu Izabella Gustowska. Jej doświadczenie z podróży do USA w 2012 roku oraz własna interpretacja obrazów amerykańskiego artysty Edwarda Hoppera (1882-1967) na pewno były jednym z najefektowniejszym wydarzeń Interphoto 2015.

Józef Robakowski, Miara Fotografii, fragment wystawy, Galeria Sleńdzińskich, ul. Legionowa 2
Józef Robakowski
praca "Obrazy do pobrania" na wystawie "Miara fotografii"

Interesująca wystawa Józefa Robakowskiego pt. „Miara fotografii” w galerii Śleńdzińskich, zawierała jego klasyczne już prace fotograficzne m.in. fotomontaż „Obrazy do pobrania”, który prezentowany ostatnio na wielu wystawach m.in. w CSW w Warszawie czy w ramach wystawy „Fotoobiekt” w Radomiu i w Łodzi przez lata, jako dar artysty, stanowił ważny element zbioru Archiwum Małej Galerii w CSW na Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

==Krzysztof Cichosz==Fotoinstalacje
Krzysztof Cichosz, Fotoinstalacje, fragment wystawy, WOAK, ul. Sw. Rocha 14

Spotkań z artystami było więcej m.in. z Krzysztofem Cichoszem, który opowiadał o swoich niezwykłych fotoinstalacjach, czy Maciejem Hermanem, autorem poruszającej wystawy „Ojcowie”.

Przybycie do Białegostoku zarówno Remigijusa Treigysa z Kłajpedy jak i Gunarsa Binde z Rygi, którzy swoje wystawy zaprezentowali w bardzo atrakcyjnych przestrzeniach:  pierwszy w sali wystaw specjalnych w niedawno otwartej wspaniałej architektonicznie Operze Białostockiej a drugi w malowniczym Muzeum Alfonsa Karnego, w sposób oczywisty pozwoliło na bardziej dociekliwe zaznajomienie się z ich twórczością. Szczególne zainteresowanie wzbudzały prace Bindego, który ze swadą przypominał swoje zauroczenia i inspiracje czerpane z twórczości Edwarda Hartwiga.

Anatoli Kliashchuk, praca z wystawy Ból ustepuje powoli, Dom Kultury Śródmieście, ul.Kilińskiego 13
Anatoli Kliashchuk, praca z wystawy Ból ustepuje powoli,

Poruszająca była również dokumentalna wystawa białoruskiego fotografa Anatolija Kliashchuka poświęcona pamięci ofiar katastrofy w Czarnobylu i skutkach zanieczyszczenia radioaktywnego . Fotografowane, w różnych okresach przez wiele lat osoby najpierw jako dzieci a potem już na progu dorosłości pozwalają zapoznać się z tragedią jaka wydarzyła się w nocy 26 kwietnia 1986 i która zmieniła życie nie tylko wielu ludzi, ale stała się ostrzeżeniem dla całej ludzkości.

Gunārs Binde, fragment wystawy, Muzeum Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17
Gunārs Binde, Flight, Muzeum Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17

Taka duża oferta podczas Interphoto wymagałaby kilkudniowego pobytu, niemniej wystawy autoportretów znanej czeskiej artystki Dity Pepe, portrety może mniej znanej ale równie utalentowanej Birgit Püve z Estonii, delikatne i bardzo fotogeniczne prace Ewy Andrzejewskiej, czy dosyć monumentalna wystawa dokumentu Mariusza Foreckiego na temat pracy na pewno na długo zostaną w pamięci tych, którzy zadali sobie trud zobaczenia  tych ważniejszych propozcyji białostockiego Intephoto.

Remigijus Treigys, Experience of time, fragment wystawy, Opera, ul. Odeska 2
Remigijus Treigys, praca z wystawy Experience of time, Opera, ul. Odeska 2

Na koniec słowa uznania dla dyrektora artystycznego całego przedsięwzięcia, Grzegorza Jarmocewicza, który wziął na siebie ogromny trud realizacji tego naprawdę bardzo ważnego i bogatego w istotne treści artystycznego wydarzenia.
Umiejętność włączenia wielu różnorodnych instytucji kulturalnych miasta do takiego festiwalu jest zapewne niemałym osiągnięciem. Miejmy nadzieję, że w kolejnych edycjach Interphoto zaznaczy się jeszcze mocniej na mapie istotnych wydarzeń z zakresu sztuki współczesnej w naszym kraju. 

MG.

Grzegorz Jarmocewicz (po lewej) w rozmowie z Miłoszem Hermanowiczem - wystawa Gra z czasem Miłosza Hermanowicza i instalacja Genius vestigii Miłosza Hermanowicza w Centrum Ludwika Zamenhofa w Bialymstoku
Grzegorz Jarmocewicz prezentuje swoją pracę z cyklu Każda miniona chwila, która będzie prezentowana na wystawie w Centrum Ludwika Zamenhofa w dniach 12.12.2015-03.01.2016. Fot. Marek Grygiel.

 

Zobacz też:

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.