Fundacja Profile
Warszawa
ul. Franciszkańska 6
29 kwietnia - 29 maja 2015 r.

Kurator: Bożena Czubak

Sztuka lat 70. w filmie Józefa Robakowskiego - wystawa

Fundacja Profile, wystawa: Józef Robakowski „Żywa Galeria”, fragment. Fot. Dorota Perszko.

Fundacja Profile od jakiegoś czasu zmieniła lokalizację i działa w  przy ulicy Franciszkańskiej na Nowym Mieście. Przestronny dwupoziomowy lokal, gdzie w dolnej kondygnacji urządzono salę projekcyjną. Takie warunki bardzo sprzyjają prezentacji bardzo zróżnicowanych form sztuki. W ubiegły czwartek z udziałem autora otwarto wystawę Józefa Robakowskiego oraz zaprezentowana film który zrealizował w połowie lat 70.

Żywa Galeria, bo taki nosi tytuł, zawiera krótkie półtoraminutowe zapisy przeszło 20 artystów, którzy tworzyli niezwykle wówczas prężne neoawangardowe środowisko artystyczne przełomu 1974/1975 roku. Józef Robakowski nie tylko jako aktywny członek tego ruchu ale również współtwórca i animator wielu zdarzeń i projektów tego czasu za zadanie postawił sobie w tym filmie „odkrycie mentalności aktualnie działających artystów, ujawnienie ich świadomości historycznej”. Mieli oni w sposób syntetyczny zawrzeć w tych 90-sekundowych sekwencjach „syntetyczne ujęcie ich praktyk. Znalazły się tutaj prace, wypowiedzi i fragmenty działań performatywnych m.in. Jerzego Beresia, Natalii LL, Andrzeja Lachowicza, Zbigniewa Dłubaka, Zbigniewa Warpechowskiego, Wojciecha Bruszewskiego, Piotra Biernackiego. Jest też zapisany fragment Krakowskiego Przedmieścia z transparentem z akcji Andrzeja Partuma pt. Milczenie Awangardowe”.

Oprócz filmu na wystawie zaprezentowane są zapisy fotograficzne Zygmunta Rytki, który wykonał pełną fotograficzną dokumentację przy realizacji filmu.

Żywa Galeria ujawniając „żywioł poszerzający obszary ówczesnej sztuki”, wykraczała poza lansowane w PRL-u standardy artystyczne. Swoim filmem Robakowski dokonał jeszcze jednego znaczącego przesunięcia instytucjonalnego. Niezależnie od fizycznych progów muzealnych, film stał się w efekcie performatywną galerią, awangardową wypowiedzią Robakowskiego nie tylko jako artysty, lecz także kuratora i teoretyka sztuki. Tym samym, zapoczątkował on swoistą ideę niezależnej instytucji artystycznej, rozwijaną w późniejszym czasie choćby poprzez funkcjonowanie Galerii Wymiany. - jak napisano w informacji nt. tego projektu, który jest kolejnym konsekwentnie prezentowanym fragmentem jego stałej współpracy artystycznej z Fundacją Profile.

MG

Fundacja Profile, wystawa: Józef Robakowski „Żywa Galeria”. Dorota Perszko. Fot. Marek Grygiel
Fundacja Profile, wystawa: Józef Robakowski „Żywa Galeria”. Fot. Dorota Perszko.
Fundacja Profile, wystawa: Józef Robakowski „Żywa Galeria”. Projekcja filmu. Fot. Marek Grygiel
Fundacja Profile, wystawa: Józef Robakowski „Żywa Galeria”. Projekcja filmu. Fot. Marek Grygiel
Fundacja Profile, wystawa: Józef Robakowski „Żywa Galeria”. Bożena Czubak, Józef Robakowski. Fot. Dorota Perszko.
Fundacja Profile, wystawa: Józef Robakowski „Żywa Galeria”. Od lewej: Andrzej Paruzel, Piotr Wejchert, Jozef Robakowski, Krzysztof Bednarski. Fot. Marek Grygiel
Fundacja Profile, wystawa: Józef Robakowski „Żywa Galeria”. Projekcja filmu. Fot. Marek Grygiel
Fundacja Profile, wystawa: Józef Robakowski „Żywa Galeria”. instalacja. Fot. Dorota Perszko
Fundacja Profile, wystawa: Józef Robakowski „Żywa Galeria”. fragment. Fot. Marek Grygiel

 

 


Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.