„Podstawowe narzędzie bycia w świecie”

Maciej Frąckowiak. Fot. M. Grygiel

W 2014 roku Maciej Frąckowiak w ramach badań socjologicznych przeprowadził wywiady z fotografami jak również z ludźmi będącymi blisko tego medium. Poznański badacz próbował w kilkudziesięciu rozmowach postawić kilka problemów, które sprowadzają się do licznych pytań, a właściwie do pytania zasadniczego:

Czy rzeczywistość społeczną można zmieniać, i czy do tego potrzebna jest nam jest dziś fotografia ?

Wśród jego rozmówców znaleźli się przede wszystkim fotografowie ale także animatorzy kultury, aktywiści, kuratorzy czy osoby dla których fotografia znaczy coś więcej niż tylko uprawianie jakiejś wyuczonej czy praktykowanej dziedziny. Tak powstało 60 rozmów z czego, z przyczyn oczywistych, nie wszystkie udało się pomieścić w tych dwóch tomach.

„Fotografia to dzisiaj dużo więcej, niż obraz fotograficzny… przestaje ona oznaczać konkretną rzecz, a staje się raczej stylem i sposobem na życie”, jak pisze autor we wstępie do I tomu rozmów.

Jesteśmy według niego świadkami zmiany, która sprowadza się do tego, że fotografia stała się „podstawowym narzędziem bycia w świecie, uczestnictwa, a także reagowania”.

Maciej Frąckowiak - Kruche medium. Rozmowy o fotografii.
Tom I - 2017. ISBN: 978-83-946272-4-9
Tom II – 2019. ISBN: 978-83-952480-7-8
Wydawca: Pix.House
Współwydawca : Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu


Dobrym przykładem jest tutaj użycie fotografii w mediach społecznościowych przez różnego rodzaju aktywistów – tu ciekawa rozmowa z artystką zaangażowaną w ochronę natury, Cecylią Malik, znaną z bardzo widowiskowych i skutecznych performances.

Rozmowy Macieja Frąckowiaka wykraczają poza bardzo szerokie marginesy: np. w I tomie pojawią się postacie nieżyjących już niestety Konrada Pustoły i Krzysztofa Millera. Szczególnie ta druga rozmowa, pozostaje na długo w pamięci jako dowód na niespełnienie nadziei na to, by fotografia rzeczywiście mogła zmienić coś w tym tak szybko brutalizującym się świecie.

Zresztą sama fotografia według autora to właśnie to tytułowe „kruche medium”, wymagające swego rodzaju kultywacji i ochrony. Fotografia wcale nie musi oznaczać słabości, raczej świadomość, że obraz fotograficzny, proces, czy gest fotografowania wymaga staranności, refleksji, pracy czy wreszcie edukacji i inwestowania w instytucje i że to wszystko się ze sobą łączy, co wymaga zbiorowych starań, by fotografia stała się czymś w rodzaju dobra wspólnego.

Wywiady zawarte w książce powstały już jakiś czas temu, ale nic nie straciły na aktualności. Jednakże zmiany, jakie obserwujemy obecnie, pozwalają spojrzeć na fotografię trochę z innego punktu widzenia. Dają także możliwość nakreślenia współczesnej kondycji fotografii jako ważnego medium tworzącego codzienną rzeczywistość.

M.G.

Dyskusja podczas promocji w dniu 5.12.2019, od lewej: Jerzy Kośnik, Marek Grygiel, Adrian Wykrota, Maciej Frąckowiak, Marianna Michałowska. Fot. Michał Adamski

5 grudnia w Miejskiej Galerii Arsenał w Poznaniu odbyła się promocja II tomu „Kruchego medium”, podczas której odbyła się dyskusja z autorem i innymi zaproszonymi osobami (Marianna Michałowska, Jerzy Kośnik, Adrian Wykrota, Marek Grygiel). Spotkanie poprowadził dyrektor galerii Marek Wasilewski.

Wykaz osób, z którymi autor przeprowadził rozmowy:

Tom I : Konrad Pustoła, Krzysztof Pijarski, Mariusz Forecki, Bogusław Biegowski,Cecylia Malik, Wojciech Wilczyk, Agnieszka Pajączkowska, Anna Beata Bohdziewicz, Katarzyna Czarnota, Paweł Szypulski, Krzysztof Miller, Michał Szlaga, Adrian Wykrota, Rafał Drozdowski.

Tom II : Tomasz Rakowski, Iwona Kurz, Agnieszka Chlebowska/Robert Ogurkis, Agnieszka Czerwińska, Zbigniew Libera, Maciej Herman, Witold Krassowski, Jerzy Kośnik, Paweł Kula, Marek Grygiel.

Uczestnicy promocji w galerii Arsenał. Fot. M. Grygiel
Michał Adamski na tle wystawy Mariusza Foreckiego pt. "Polska 1988 - 2019" w galerii Pix.House, ul Głogowska 35, Poznań. Fot. M. Grygiel
Galeria - księgarnia fotograficzna Pix.House na ul. Głogowskiej. Przygotowania do festiwalu książek o fotografii X.Print. Fot. M. Grygiel

Zobacz też:

Spis treści

Copyright © 1997-2024 Marek Grygiel / Copyright for www edition © 1997-2024 Zeta-Media Inc.